Přejít k obsahu

Vedení pracoviště

děkan Fakulty filozofické PhDr. David Šanc, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy Fakulty filozofické Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum Fakulty filozofické Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Fakulty filozofické PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty filozofické PhDr. Helena Horová, Ph.D.
tajemník Fakulty filozofické Mgr. Lukáš Lenk
sekretářka děkana Fakulty filozofické Naděžda Schinabková
sekretářka tajemníka Fakulty filozofické Miroslava Šusová

Acta FF

PhDr. Vladimír Naxera

č. dv.: JJ 310
tel.: 377 635 606
fax: 377 635 004
e-mail: vnaxera@kap.zcu.cz

 

Technik

Bc. Václav Křepel
č. dv. JJ 406
e-mail: vkrepel@ff.zcu.cz

Patička