Přejít k obsahu

doc. PhDr. Pavel  VAŘEKA, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Děkanát
Místnost:
Telefon:
37763 5000 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce děkan fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5000 volat

Pracoviště: Děkanát

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 5000 volat  SO202 (DFF)

Pracoviště: Katedra archeologie

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení technicko hospodářský pracovník
Telefon +420 37763 5113 volat  SP416 (KAR)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Klára PACLÍKOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Aplikace moderních metod v krajinné archeologii - příkladová studie Ager
Mgr. Marek UHERSKÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Industriální archeologie Plzeňska
Mgr. Michal BERÁNEK
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Archeologický odkaz hmotné kultury a její vývoj v městském prostředí v 17. až 19. století
Mgr. Milan PROCHÁZKA
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Vývoj fortifikačních areálů 14. - 19. století na území kontinentálního Chorvatska a přilehlých oblastech Bosny a Hercegoviny
Mgr. Tomáš ŠILHÁNEK
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Archeologie objektů lidového stavitelství
Mgr. Jan ČESAL
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Archeologie československého opevnění z druhé poloviny 30. let 20. století - archeologie konfliktu (vojenské fortifikační památky 20. století v archeologii)
PhDr. Jan MUSIL
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Keramická produkce pozdního středověku a raného novověku na pomezí středních a východních Čech
Mgr. Petr KASTL
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Proměny aristokratických sídel na rozhraní středověku a novověku na příkladu hradů v západních Čechách, Horní Falci a Dolním Bavorsku
Mgr. Marta SIŁAKOWSKA
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Settlement Relocation in Central Europe in the Early Middle Ages
Johan Petrus Wilhelmus VERSPAY, M.A.
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce The transformation of the countryside of Brabant (Low Countries) during de Late Middle Ages and Early Modern Period
Mgr. Lenka KOSCELNÍK PACKANOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Analýza vývoje obce Lesná na Tachovsku (z pohledu archeologie, historie a antropologie)

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Úterý 15:00 16:00 Každý SP416
Středa 15:00 16:30 Každý SO203

Další informaceActa FF

PhDr. Vladimír Naxera

č. dv.: AV 206
tel.: 377 635 606
fax: 377 635 004
e-mail: vnaxera@kap.zcu.cz

 

Technik

Bc. Václav Křepel
č. dv. 204
e-mail: vkrepel@ff.zcu.cz