Přejít k obsahu

děkan Fakulty filozofické Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti Fakulty filozofické PhDr. David Šanc, Ph.D.
proděkan pro vědu Fakulty filozofické Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Fakulty filozofické Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy Fakulty filozofické PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.
tajemník Fakulty filozofické Mgr. Lukáš Lenk
sekretářka děkana Fakulty filozofické Naděžda Schinabková
sekretářka tajemníka Fakulty filozofické Miroslava Šusová


Acta FF

PhDr. Vladimír Naxera

č. dv.: AV 206
tel.: 377 635 606
fax: 377 635 004
e-mail: vnaxera@kap.zcu.cz

 

Technik

Bc. Václav Křepel
č. dv. 204
e-mail: vkrepel@ff.zcu.cz