Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 20. 10. 2017
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání anotace programu bavorská studia
:: Projednání jména zástupce FF v Radě vysokých škol
:: Diskuze o formě přijímacího řízení na rok 2018/2019
:: Diskuze o výroční zprávě FF ZČU
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé