Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 21. září 2018
:: Volby členů předsednictva AS
:: Úvodní slovo vedení fakulty
:: Projednání voleb do AS FF ZČU pro období 2019-2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé

Patička