Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 30. května 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Schvalování rozpočtu FF na rok 2018
:: Schvalování plánu realizace strategického záměru FF na rok 2018
:: Projednání záměrů žádostí o akreditaci doktorských studijních programů Mezinárodní vztahy, Archeologie, Etnologie, Filozofie a dějiny vědy a techniky
:: Koncepce výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017 a následující roky
:: Doplnění disciplinární komise FF
:: Vyhlášení voleb do AS FF ZČU pro roky 2019-2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé

Patička