Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 22. června 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017
:: Zprávy ze studentské části AS FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Různé

Patička