Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 22. března 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání anotací záměrů žádostí o akreditaci studijních programů
:: Prezentace FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé

Patička