Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 17. 2. 2017
:: Úvodní slovo děkana doc. Vařeky k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
:: Úvodní slovo prorektorky dr. Šlehoferové k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
:: Diskuze o aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2017
:: Slovo vedení fakulty
:: Informace o vyhlášení voleb děkana
:: Informace o změně vnitřních předpisů
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé

Patička