Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 10. 8. 2017 - druhá část
:: Schvalování nových předpisů Fakulty filozofické
:: Volba nového předsedy studentské části AS FF
Zápis ze zasedání 10. 8. 2017 - volba děkana
:: První kolo první volby kandidáta na děkana


Termíny jednání pléna AS FF: 27.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6.

Materiály k zasedání AS FF