Přejít k obsahu


Úřední deska

Volby do AS FF ZČU pro období 2017-2018

Volby do Akademického senátu FF ZČU se budou konat v týdnu od 21. do 25. listopadu. Přesné datum voleb bude zveřejněno. Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích. Termín pro odevzdání návrhů je 15 dní před konáním voleb. Formulář pro návrh kandidáta pro volby AS FF ZČU a složení volební komise je dostupné zde.

Seznam kandidátů pro volby do AS FF ZČU 2016

Výsledky voleb do AS FF

Přesné pořadí kandidátů

Proti předběžnému výsledku voleb je možné nejpozději do jednoho týdne od vyhlášení podat k rukám předsedy VK námitky, o kterých VK rozhodne nejpozději do jednoho týdne od uplynutí lhůty k podání námitek. Rozhodnutí VK je konečné.

Finální výsledky voleb do AS FF

Na poslední schůzi VK došlo k rozlosování kandidátů, kteří měli stejný počet hlasů, toto pořadí je konečné.

 


Přijímací řízení na akademický rok 2017/2018

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje přijímací řízení na bakalářské, navazující magisterské a doktorské obory pro akademický rok 2017/18.

Více informací naleznete ZDE.


 

Kandidátní listiny a termíny řádných voleb do AS ZČU na funkční období 1.1.2016-31.12.2017

naleznete ZDE.

 

Volby do AS FF ZČU pro období 2015-2016

Vyhlášení obecného a konkrétního termínu opakovaných voleb do AS FF ZČU pro období let 2015-2016:

Obecný termín: týden od 20. 4. do 26. 4. 2015
Konkrétní termín: 22. 4. – 23. 4. 2015

Více informací naleznete ZDE.

Konečné výsledky voleb do AS FF ZČU

Předběžné výsledky opakovaných voleb do AS FF ZČU

Seznam kandidátů pro opakované volby do AS FF ZČU