Přejít k obsahu

Rozhodnutí děkana

Pro akademický rok 2017/2018

Rozhodnutí děkana č. 3D/2017 o stanovení povinné účasti na výuce
Rozhodnutí děkana č. 2D/2017 o zápisech studentů na akademický rok 2017/2018

Pro akademický rok 2016/2017

Rozhodnutí děkana č. 1D/2017 o zkrácení doby výuky
Rozhodnutí děkana č. 2D/2016 o zápisech studentů na akademický rok 2016/2017

Pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 1D/2016 o zkrácení doby výuky
Rozhodnutí děkana č. 4D/2015 o zrušení výuky v týdnu od 21. 9. do 25. 9. 2015
Rozhodnutí děkana č. 3D/2015 o zápisech studentů na akademický rok 2015/2016
Rozhodnutí děkana č. 1D/2015 o zkrácení doby výuky
Rozhodnutí děkana č. 5D/2014 o podmínkách přiznání stipendií
Rozhodnutí děkana č. 3D/2014 o zápisech studentů na akademický rok 2014/2015

Obecná rozhodnutí

Rozhodnutí děkana č. 3D/2016
Rozhodnutí děkana č. 2D/2015 o uzavření 4.NP v budově Sedláčkova 15
Rozhodnutí děkana č. 7/2007 o stanovení výše stipendia studentům doktorských studijních programů
Rozhodnutí děkana č. 2/2006 o výuce cizích jazyků
Rozhodnutí děkana č. 5/2009 o stanovení ekonomické správy projektů a grantů
Rozhodnutí děkana č. 10/2008 o stanovení hodnoty částky za jeden kredit pro výpočet stipendia studentů doktorských studijních programů
Rozhodnutí děkana č. 1D/2014 o režijních nákladech za mimořádné a nadstandardní úkony pro studenty FF ZČU v Plzni
Rozhodnutí děkana č. 7D/2012 o elektronické podobě výkazu o studiu, způsobu přihlašování na zkoušku a evidenci studijních výsledků