Přejít k obsahu

Seznam akreditovaných oborů

Název programu  Typ programu  Forma studia  St.doba  Název oboru  Rigo  Platnost akreditace  Garant oboru
Antropologie B P,K 3 Sociální a kulturní antropologie   31.12.2020 Doc.Petr Lozoviuk, Ph.D.
Filologie B P 3 Cizí jazyky pro komerční praxi     1.11.2019 Doc.PhDr.Marie Fenclová, CSc.
Archeologie B P 3 Archeologie   31.12.2020 Doc.PhDr.Pavel Vařeka, Ph.D.
Historické vědy B P 3 České dějiny                                                                                           31.12.2020 Doc.PhDr.Lukáš Novotný, Ph.D.
Historické vědy B P 3 Obecné dějiny                                                                                        31.12.2020 Doc.PhDr.Lukáš Novotný, Ph.D.
Humanitní studia B P, K 3 Humanistika                                                                                        31.12.2020 Doc.PhDr.Nikolaj Demjančuk,CSc.
Mezinárodní teritoriální studia B P 3 Blízkovýchodní studia   31.12.2020 Prof.PhDr.Petr Charvát, DrSc.
Mezinárodní teritoriální studia B P 3 Mezinárodní vztahy a východoevropská studia   31.10.2018 Doc.PhDr.Šárka Cabadová Waisová,Ph.D.
Mezinárodní teritoriální studia B P 3 Mezinárodní vztahy - britská a americká studia    31.10.2019 Doc.PhDr.Šárka Cabadová Waisová,Ph.D.
Politologie B P, K 3 Politologie   31.12.2020 Doc.PhDr.Přemysl Rosůlek,Ph.D.
Politologie B P 3 Mezinárodní vztahy - teritoriální studia   31.12.2020 Doc.PhDr.Šárka Cabadová Waisová,Ph.D.
Sociologie B P, K 3 Sociologie   31.12.2020 Doc.PhDr.Jan Váně,Ph.D.
Filozofie B P 3 Filozofie   31.12.2020 Prof.ThDr.etThDr.Otakar Funda
Antropologie N P 2 Antropologie populací minulosti   31.12.2020 Prof.PhDr.Martin Gojda,CSc.
Antropologie N P 2 Sociální a kulturní antropologie ANO 31.12.2020 Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
Filozofie N P 2 Analytická filozofie a filozofie vědy   31.12.2020 Prof.RNDr.Petr Vopěnka,DrSc.
Archeologie N P 2 Archeologie ANO 31.12.2020 Doc.PhDr.Pavel Vařeka,Ph.D.
Historické vědy N P 2 Moderní dějiny                                                                                    ANO 31.12.2020 Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Humanitní studia N P, K 2 Evropská kulturní studia ANO 31.12.2020 Doc.PhDr.Nikolaj Demjančuk,CSc.
Humanitní studia N P 2 Teorie a filozofie komunikace ANO 31.12.2020 Prof.PhDr.Jarmila Doubravová,CSc.
Mezinárodní teritoriální studia N P 2 Blízkovýchodní studia   31.12.2020 Prof.PhDr.Petr Charvát, DrSc.
Politologie N P 2 Politologie ANO 31.12.2020 PhDr.Přemysl Rosůlek,Ph.D.
Politologie N P 2 Mezinárodní vztahy ANO 31.12.2020 Doc.PhDr.Šárka Cabadová Waisová,Ph.D.
Učitelství pro střední školy N P 2 Učitelství základů společenských věd pro střední školy (jednoobor.)   31.8.2018 PhDr.Přemysl Rosůlek,Ph.D.
Sociologie N P 2 Sociologie                                        31.12.2020 Doc.PhDr.Jan Váně,Ph.D.
Učitelství pro střední školy N P 2 Učitelství francouzštiny pro střední školy   31.10.2018 Doc.PhDr.Marie Fenclová, CSc.
Humanitní studia P P, K 3 Teorie a dějiny vědy a techniky   31.8.2019 Doc.PhDr.Nikolaj Demjančuk,CSc.
Humanities Studies P P, K 3 Theory and History of Science and Technology   31.8.2019 Doc.PhDr.Nikolaj Demjančuk,CSc.
Archeologie P P, K 3 Archeologie   31.8.2019 Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Historické vědy P P, K 3 Etnologie   31.8.2019 Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
Historical Sciences P P, K 3 Ethnology   31.8.2019 Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
Historické vědy P P, K 3 Historie   31.8.2018 Doc.PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Historical Sciences P P, K 3 History   31.8.2018 Doc.PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Historické vědy P P, K 3 Moderní dějiny   31.7.2020 Doc.PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Politologie P P, K 3 Politologie   21.8.2018 Doc.PhDr.Ladislav Cabada, Ph.D.
Politologie P P, K 3 Mezinárodní vztahy   1.11.2018 Doc.PhDr.Šárka Cabadová Waisová,Ph.D.
Political Sciences P P, K 3 International Relations   1.11.2018 Doc.PhDr.Šárka Cabadová Waisová,Ph.D.

Patička