Přejít k obsahuPoskytovatel grantu: Evropská komise, EACEA

Prezentace projektu na webu Evropské komise: zde

Doba řešení projektu: 1. září 2016 – 31. srpna 2019

Řešitelé: Dr. Petr Jurek (chair holder), Dr. Linda Piknerová a Dr. David Šanc (spoluřešitelé)


Projekt je zaměřen na inovace ve výuce kurzů věnovaných Evropské unii a jejím veřejným politikám. Základním cílem projektu je rozšířit nabídku kurzů zaměřených na problematiku veřejných politik Evropské unie. V rámci projektu bude inovován obsah a forma výuky dvou existujících kurzů a dále budou nově vytvořeny čtyři nové kurzy tvořící specializaci "Evropská politická studia" v rámci navazujících oborů Mezinárodní vztah a Politologie. Součástí projektu jsou rovněž badatelské aktivity zaměřené na téma systému tvorby veřejných politik v Evropské unii.

  

Inovované kurzy:

 

Nově vytvořené kurzy:

  • Veřejné politiky Evropské unie (KAP/VPE)
  • Rozvojové politiky států Evropské unie (KAP/RPE)
  • Regionální politiky států Evropské unie (KAP/REGE)
  • Zahraniční politiky států Evropské unie (KAP/ZBE)

 

Výstupy výzkumných aktivit:

  • monografie "Politický systém Evropské unie" (2017)
  • kolektivní monografie "EU and the Eastern Europe. EU Policy toward Russia, Ukraine and Belarus" (2019)

 

Akce pořádané v rámci projektu: 

  • workshop "Policymaking in the European Union – Searching for the Analytical Framework" (2017)
  • konference "The European Union Foreign Policies" (2019)