Přejít k obsahu

CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby


Základní informace o projektu

Název projektu: CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby

Registrační číslo projektu: CZ 1.05/4.1.00/11.0262

Operační program: OP VaVpI, prioritní osa 4, výzva č. 2.4 – Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Žadatel: Fakulta Filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015

Celkové výdaje projektu: 37 095 271 Kč

Celková dotace projektu:  23 542 897 Kč

z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj: 20 011 462, 45 Kč

z toho 15% Státní rozpočet ČR:  3 531 434, 55 Kč

Patička