Přejít k obsahu

Aktuální číslo

1. Tělo jako plátno Reflexe vězeňského tetování z perspektivy vězeňských tatérů (Alena Lochmannová)
2. Zvyšuje religiozitu míra deprivace Případová studie plzeňských bezdomovců (František Kalvas a Jan Váně)
3. Sociální integrace Arabů v současných Teplicích (Pavla Kostková, Veronika Kramáreková a Klára Jiráčková)
4. Sociální konstrukce extremismu v imaginaci Miloše Zemana (Petr Krčál)
5. Bohemi Cracoviam muraverunt. Stav výzkumu fortifikační architektury iniciované českým králem Václavem II. v Polsku - uvedení do problematiky (Paweł Kocańda)
6. O dvou dekádách působení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici Rozhovor s docentkou Janou Lasicovou (Daniel Tichý)
7. Recenze

O časopisu

Časopis Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni / The Faculty of Philosophy and Arts Review jsou odborným recenzovaným časopisem, který vychází třikrát ročně a publikuje původní studie z oblasti humanitních a společenských věd (a to nejen těch oborů, které FF ZČU v Plzni pěstuje). Časopis vychází od roku 2009, kdy navázal na dříve vydávaný sborník Akta FF. Od úplného počátku fungování časopisu podléhají publikované studie oboustranně anonymnímu recenznímu řízení dvěma recenzenty, které probíhá podle přísných pravidel srovnatelných s recenzními pravidly předních společenskovědních a humanitních časopisů.

Acta FF ZČU jsou zařazena na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik a od čísla 2/2016 také v mezinárodní databázi ERIH Plus. Acta FF ZČU vcházejí v tištěné i on-line podobě.

ISSN (print) 1802-0364

ISSN (online) 2336-6346

 

Redaktor:

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

e-mail: vnaxera@kap.zcu.cz

 

Acta FF ZČU

Sedláčkova 38

306 14 Plzeň

Patička