Přejít k obsahuProměny partnerství v současné české společnosti

Citace: Hasmanová Marhánková, J., Kreidl, M. Proměny partnerství v současné české společnosti. Praha, 06.12.2013 - 06.12.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Changing Patterns of Intimate Life in the Current Czech Society
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. , Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D.
Abstrakt CZ: Workshop sekce sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti uspořádaný v souvislosti s vydáním publikace J. Hasmanové Marhánková a M. Kreidla (eds.) Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. usiluje o prohloubení diskuze nad podobami partnerského a rodinného života v České republice. Jednotlivé příspěvky tematizují nově se objevující formy partnerského a rodinného života (oddělené soužití, samoživitelství, singles, dobrovolnou bezdětnost) či dopad zásadních společenských změn na podobu rodiny a intimních vztahů (například v souvislosti s otázkami migrace či problematikou harmonizace osobního a pracovního života).
Abstrakt EN: The one-day workshop was organized on the occassion of the publication of monograph J. Hasmanová Marhánková a M. Kreidl (eds.) Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. The aim of the workshop was to discuss the changes in the patterns and variability of the intimate and family life in the Czech society.
Klíčová slova

Zpět