Přejít k obsahu


Informace o předzápisu

naleznete ZDE.

 

Seznam budov

Seznam budov naleznete ZDE.

 

Studijní plány

Studijní plány naleznete ZDE.

 

Průkaz studenta = JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Musíte si proto podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz  (zde naleznete  návod na vyplnění této žádosti). Aby Vám mohla být JIS karta vydána do zahájení výuky,  podejte žádost do konce srpna 2016.

 

Koleje

Pokud chcete požádat o přidělení ubytovacího místa v koleji, můžete tak učinit, nejdéle do 24. července 2016. Informace naleznete na internetových stránkách Správy kolejí a menz ZČU. Přihlásíte se na odkazu  www.skm.zcu.cz  pro studenty prvních ročníků nebo na adrese http://iskam-web.zcu.cz/BNlogin.aspx pomocí příjmení a rodného čísla.

 

Testování z angličtiny

Před začátkem studia na ZČU se mohou podrobit studenti, kteří nestudují angličtinu jako obor, testování z angličtiny. Cílem je získání informací o průměrných znalostech studentů jednotlivých fakult na počátku studia. Výsledek bude použit pouze pro statistické údaje. Testování se koná dne  6.  září 2016 v areálu ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní ulice. Testování bude probíhat  od 10:00 do 13:00 hodin v učebnách UU305, UU308, EU505, EU506. Bližší informace Vám poskytnou na buskova@ujp.zcu.cz