Přejít k obsahu

Archeologie

Doktorský studijní obor Archeologie se zaměřuje na široké spektrum problémů a nabízí uplatnění ve vědeckém zpracování rozmanitých témat z oblasti jak formální, tak prostorové archeologie. Doktorandům umožňuje využít kvalitní softwarové vybavení a vyspělé přístrojové zařízení nezbytné pro moderně vedené výzkumy a jejich zpracování, jimiž katedra disponuje.

 

Podmínky pro přijetí

Magisterské vzdělání, znalosti z archeologie Čech (pravěk, středověk, novověk) v rozsahu magisterského vzdělání v archeologii, znalost archeologické teorie a metody. Každý uchazeč předkládá přijímací komisi projekt disertační práce v rozsahu 3 – 5 stran formátu A4.

Projekt obsahuje téma práce, jeho zdůvodnění a metody zpracování. Uchazeč by měl prokázat, že je obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou. Přijímací komise posuzuje na základě předloženého projektu a

ústního pohovoru s uchazečem připravenost uchazeče ke vstupu do doktorského studia.  

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Patička