Přejít k obsahu

Teorie a filozofie komunikace

Charakteristika oboru

Cílem oboru je připravit odborníka schopného uplatnění a teoretické orientace ve světě interpersonální komunikace mezi skupinami, etniky, národy, náboženstvími, ve světě informačních sítí, technických obrazů a multimédií.

Studium je zaměřeno na analytickou filozofii, lingvistiku, kognitivní vědy a mediální komunikaci.

 

Profil a uplatnění absolventa

Získané vzdělání poskytuje základ pro uplatnění v komunikačních a informačních systémech médií, vědy, veřejné správy, práv, v systémech telemedicínských, knihovnických a v budoucnu i v multimédiích a ve výtvarném umění.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Příjímací zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemný test, v němž je k interpretaci předložen odborný v anglickém jazyce, prověřuje analytické a formulační schopnosti uchazeče. Text je doplněn otázkami, na které uchazeč odpovídá v českém jazyce. Při zkoušce je povoleno používat tištěný slovník. Ústní pohovor zjišťuje motivaci uchazečů ke studiu. Uchazečům se doporučuje komisi předložit seznam prostudované literatury, jež je relevantní k oboru.

Patička