Přejít k obsahu


Teorie a filozofie komunikace

Charakteristika oboru

Cílem oboru je připravit odborníka schopného uplatnění a teoretické orientace ve světě interpersonální komunikace mezi skupinami, etniky, národy, náboženstvími, ve světě informačních sítí, technických obrazů a multimédií.

Studium je zaměřeno na analytickou filozofii, lingvistiku, kognitivní vědy a mediální komunikaci.

 

Profil a uplatnění absolventa

Získané vzdělání poskytuje základ pro uplatnění v komunikačních a informačních systémech médií, vědy, veřejné správy, práv, v systémech telemedicínských, knihovnických a v budoucnu i v multimédiích a ve výtvarném umění.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Příjímací zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemný test, v němž je k interpretaci předložen odborný filozofický text v anglickém jazyce, prověřuje analytické a formulační schopnosti uchazeče. Text je doplněn otázkami, na které uchazeč odpovídá v českém jazyce. Při zkoušce je povoleno používat tištěný slovník. Ústní pohovor zjišťuje motivaci uchazečů ke studiu.

Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých.