Přejít k obsahu


Politologie

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Politologie je dvouletým navazujícím studijním oborem, který je určen zájemcům s ukončeným bakalářským studiem společensko-vědního směru (politologie, teritoriální studia, antropologie apod.). Obor věnuje pozornost soudobé politologii a jejím podoborům, resp. příbuzným oborům (politická geografie, mezinárodní vztahy, rozvojová studia). Student si také vybírá ze dvou specializací: 1) specializace evropský regionalismus, založené na poznání Evropy jako politické, politicko-geografické a geokulturní jednotky a znalosti evropských regionů; a 2) specializace aplikovaná politologie, zaměřené na osvojení praktických dovedností spojených s politikou na různých úrovních (lobování, vztah médií a politiky, komunální politika ad.)

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni pro kariéru spojenou s výbornou znalostí soudobých problémů a otázek světové, evropské a domácí politiky. Své uplatnění by měli naleznout především ve veřejné správě, diplomacii, aparátu politických stran a jiných politických sdružení, nadacích, vládních i nevládních organizacích mezinárodní i domácí provenience, médiích apod. Vynikající studenti by měli najít uplatnění také v doktorských studijních programech.

 

Studijní plán 

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z oblasti komparativní a normativní politologie, mezinárodních vztahů a politické geografie

Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný program na bakalářské nebo magisterské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých.