Přejít k obsahu

Blízkovýchodní studia

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Blízkovýchodní studia je určen především pro absolventy tříletého bakalářského oboru Blízkovýchodní studia, případně jiných příbuzných studijních oborů. Studium je zaměřeno na kulturu, společnost a dějiny zemí Předního východu od počátků civilizace až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována kontaktům zmíněného teritoria se sousedními kulturními areály. Důraz je kladen na jazykovou výuku (nabízena je řada blízkovýchodních jazyků). U uchazeče se předpokládá pokročilá znalost jednoho ze stěžejních jazyků (arabština, ivrit), který je během studia třeba zvládnout na požadované úrovni (viz studijní plán).

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění především v organizacích, institucích a firmách, které navazují styky s jednotlivými zeměmi této oblasti, například ministerstva zahraničních věcí, obchodu a kultury, zastupitelské úřady, kulturní instituce, obchodní organizace, průmyslové podniky a vědecké a vzdělávací instituce.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 40 otázek z historie, kultury a reálií Blízkého východu (od starověku po současnost).

Patička