Přejít k obsahu

Moderní dějiny

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor je zaměřen na historickou problematiku při zohlednění tradičních historiografických metod i vybraných mezioborových témat a přístupů příbuzných sociálních a humanitních věd. Zvláštní pozornost bude věnována především problematice moderních dějin s důrazem na historické, sociokulturní a ekonomické otázky politického extremismu, fundamentalismu a totalitarismu ve světovém kontextu.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou moci působit v institucích zaměřených na historický výzkum a uchovávání historického odkazu minulosti, akademických a vysokoškolských institucích, muzeích, archivech, médiích, kulturních institucích, orgánech samosprávy a dalších státních i nevládních organizacích.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje uchazečovy znalosti světových a českých dějin a všeobecný kulturně historický přehled a hodnotí jeho motivaci a intelektuální a osobnostní předpoklady ke studiu.

 

Patička