Přejít k obsahu


Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 4D/13 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana č. 1D/2013 O studiu v doktorských studijních programech
Vyhláška děkana č. 2D/2012 O požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech