Přejít k obsahu

HR Award

V roce 2018 se Fakulta filozofická připojila k výzvě udělení prestižního ocenění HR Award – Excellence in Research a vyjádřila závazek naplňovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky (dále "Charta") a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále "Kodex"): https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/kina21620b1c_cs.pdf. HR Award je ocenění udělované Evropskou komisí za excelentní řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu. Oceněné instituce garantují otevřený a transparentní proces výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců, stejně jako kontinuální zajišťování kvality pracovního prostředí. HR Award tudíž zvyšuje atraktivitu instituce pro české i zahraniční výzkumníky a rovněž šance fakulty při získávání výzkumných projektů a grantů.

Ocenění HR Award  je udělováno na základě zpracování GAP analýzy a z ní vycházejícího Akčního plánu, který zahrnuje opatření na zlepšování nedostatků zjištěných v GAP analýze. Fakulta filozofická se v případě ocenění zavazuje implementovat navržená opatření během následujících dvou let v takové kvalitě, aby mohla ocenění obhájit i v dalším období. Implementace Akčního plánu:

  • zjednoduší a zpřehlední fakultní legislativu a předpisy,
  • zajistí podporu politiky genderové rovnosti na fakultě,
  • umožní efektivnější propagaci fakulty vůči veřejnosti,
  • podpoří popularizaci vědy a výstupů vědecké a výzkumné činnosti,
  • umožní zlepšení pracovního prostředí akademických a vědecko-výzkumných pracovníků,
  • a mimo jiné, umožní integraci principů Charty a Kodexu do fakultní legislativy a procesů.

GAP analýza i Akční plán byly zpracovány na základě výsledků fakultního dotazníkového šetření a dvou fokusních skupin. Vybrané dokumenty jsou v českém jazyce zveřejněny níže. Kompletní dokumenty související s procesem udělení ocenění HR Award jsou zpracovány v anglickém jazyce a zveřejněny v anglické verzi webu.

Datum podání přihlášky k HR Award: 10. prosince 2019.

Kontakt: hraward@ff.zcu.cz

Patička