Přejít k obsahu

FF akademický senát - archív

2020

Zápis ze zasedání 23. prosince 2020 - hlasování per rollam :: Schválení nové členky disciplinární komise
Zápis ze zasedání 18. prosince 2020 - hlasování per rollam :: Schválení podmínek přijímacího řízení
Zápis ze zasedání 11. prosince 2020
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Informace o přípravě Strategického záměru FF 21+
:: Informace o přípravě podmínek přijímacího řízení
:: Informace o proběhlém dotazníkovém šetření mezi studujícími doktorských studijních programů
:: Zprávy ze Studentské komory FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 20. listopadu 2020
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze Studentské komory FF
:: Různé
Zápis AS FF ZČU - 23. 10. 2020
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání návrhu navazujícího magisterského programu Filozofie pro umělou inteligenci
:: Informace o přípravě Strategického záměru ZČU a FF 21+
:: Projednání zástupce FF v Radě vysokých škol
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 25. září 2020
:: Úvodní slovo vedení
:: Schválení nového člena Vědecké rady FF ZČU
:: Schválení podmínek přijímacího řízení navazujícího magisterského programu Učitelství francouzštiny pro střední školy
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze Studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. července 2020
:: Jmenování Bc. Andrey Žižkové členkou Disciplinární komise FF ZČU
Zápis ze zasedání 19. června 2020
:: ÚÚvodní slovo vedení FF
:: Informace ke strategii FF pro období 21+
:: Informace z AS ZČU
:: Informace ze Studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu Fakulty filozofické ZČU konaného ve dnech 18. – 22. května 2020 (12:00 hod.)
Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu Fakulty filozofické ZČU konaného ve dnech 14. – 20. května 2020 (12:00 hod.)
Zápis ze zasedání 11. května 2020
:: Projednání návrhů studijních programů v rámci institucionální akreditace
:: Výroční zpráva o hospodaření Fakulty filozofické ZČU v rozpočtovém roce 2019
:: Výroční zpráva o činnosti Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2019
Zápis ze zasedání 24. dubna 2020
:: Podmínky přijímacího řízení studijního programu Sociální práce
:: Plán realizace strategického záměru FF ZČU na rok 2020 (PRSZ 2020)
:: Anotace návrhu záměru žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Rozvoj a globalizace
Zápis ze zasedání 21. února 2020
:: Úvodní slovo vedení
:: Projednání záměrů žádosti o akreditaci studijních programů: Bc. Humanitní studia, Bc. a Mgr. Kulturní studia Blízkého východu, Bc. Historie a Mgr. Moderní dějiny, Bc. a Mgr. Archeologie
:: Projednání anotací návrhů studijních programů Mgr. Humanitní studia, Bc. Mezinárodní vztahy – teritoriální studia, Bc. Společnost a politika, Bc. a Mgr. Sociální a kulturní antropologie, Mgr. Filozofie a umělá inteligence (akreditované v rámci institucionální akreditace ZČU)
:: Projednání anotace návrhu záměru žádosti o akreditace studijního programu Mgr. Ekologie člověka (akreditované NAÚ)
:: Projednání návrhu Plánu realizace strategického záměru 2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 24. ledna 2020
:: Úvodní slovo vedení
:: Změna jednacího řádu AS FF ZČU
:: Změna složení Vědecké rady FF ZČU
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 7. ledna 2020
:: Úvodní slovo předsedy AS FF
:: Projednání anotací návrhů žádosti o akreditaci studijních programů: − Kulturní studia Blízkého východu (Bc. a Mgr.) − Historie (Bc.) − Moderní dějiny (Mgr.) − Humanitní studia (Bc.)
:: Různé

2019

Zápis ze zasedání 13. prosince 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání tezí Plánu realizace strategického záměru na rok 2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze Studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. listopadu 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Informace o institucionální akreditaci
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze Studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 25. října 2019
:: Volba tajemníka AS FF
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021
:: Informace o doplňovacích volbách do AS FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zapis ze zasedání 27. září 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Výsledky fokusních skupin, GAP analýzy a Akční plán
:: Kariérní řád FF ZČU
:: Informace o doplňovacích volbách do AS FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zapis ze zasedání 24. května 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 26. dubna 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Schvalování návrhu rozpočtu FF ZČU na rok 2019
:: Výroční zpráva o hospodářské činnosti FF ZČU za rok 2018
:: Výsledky dotazníku HR AWARD
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. března 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Posouzení materiálů institucionální akreditace
:: Projednání Plánu realizace strategického záměru pro rok 2019
:: Rozprava k PR FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. února 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Doplnění Vědecké rady FF ZČU
:: Projednání akreditačního spisu doktorského studijního programu Moderní dějiny
:: Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství francouzštiny pro střední školy
:: Rozprava k PR FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 25. ledna 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 4. ledna 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Volba členů předsednictva AS FF
:: Různé

2018

Zápis ze zasedání 14. prosince 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Diskuze k Tezím ke strategickému záměru FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 23. listopadu 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání akreditačního spisu studijního programu Sociální práce
:: Projednání akreditačního spisu habilitačního řízení Teorie a dějiny vědy a techniky
:: Projednání vyhlášení doplňovacích voleb do AS FF pro funkční období 2019/2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 19. října 2018
:: Volba zástupce volební části studentů
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Návrh na složení disciplinární komise
:: Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
:: Informace o připravovaném organizačním řádu FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 21. září 2018
:: Volby členů předsednictva AS
:: Úvodní slovo vedení fakulty
:: Projednání voleb do AS FF ZČU pro období 2019-2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. června 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017
:: Zprávy ze studentské části AS FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 30. května 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Schvalování rozpočtu FF na rok 2018
:: Schvalování plánu realizace strategického záměru FF na rok 2018
:: Projednání záměrů žádostí o akreditaci doktorských studijních programů Mezinárodní vztahy, Archeologie, Etnologie, Filozofie a dějiny vědy a techniky
:: Koncepce výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017 a následující roky
:: Doplnění disciplinární komise FF
:: Vyhlášení voleb do AS FF ZČU pro roky 2019-2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 20. dubna 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání navrhu planu realizace strategickeho zameru FF 2018
:: Zpráva o hospodaření FF ZČU v Plzni za rok 2017
:: Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
:: Projednání záměrů žádostí o akreditaci studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi a Areálová studia: bavorskástudia
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. března 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání anotací záměrů žádostí o akreditaci studijních programů
:: Prezentace FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 23. února 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 19. ledna 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Představení výzkumu KSS o spokojenosti absolventů FF/ZČU se studiem
:: Harmonogram schvalování akreditačního procesu
:: Diskuze nad problematikou zajišťování služeb vrátnice na ZČU
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé

2017

Zápis ze zasedání 15. 12. 2017
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání Výroční zprávy FF za rok 2016
:: Diskuze k „tezím“ FF pro rok 2018
:: Projednání složení Vědecké rady FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 24. 11. 2017
:: Úvodní slovo a představení nového vedení FF
:: Schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2018/2019
:: Diskuze o výroční zprávě 2016
:: Zprávy ze studentské části AS FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 20. 10. 2017
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání anotace programu bavorská studia
:: Projednání jména zástupce FF v Radě vysokých škol
:: Diskuze o formě přijímacího řízení na rok 2018/2019
:: Diskuze o výroční zprávě FF ZČU
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. 9. 2017
:: Úvodní slovo vedení fakulty
:: Informace o průběhu přijímacího řízení
:: Informace o složení Rad oblastí vzdělávání
:: Informace o přípravě akreditačních spisů
:: Volby do AS ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 10. 8. 2017 - druhá část
:: Schvalování nových předpisů Fakulty filozofické
:: Volba nového předsedy studentské části AS FF
Zápis ze zasedání 10. 8. 2017 - volba děkana
:: První kolo první volby kandidáta na děkana
Zápis ze zasedání 23. 6. 2017
:: Úvodní slovo vedení fakulty
:: Vyjádření proděkana pro studijní záležitosti k otázce zápisů ke studiu
:: Vnitřní předpisy FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 19. 5. 2017
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Informace o volbě děkana
:: Diskuze o vnitřních předpisech FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 21. 4. 2017
:: Zpráva o hospodaření za rok 2016
:: Projednání rozpočtu FF na rok 2017
:: Slovo vedení FF
:: Projednání formy zápisu AS ze 17. 3. 2017
:: Zprávy AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS
:: Různé
Zápis ze zasedání 17. 3. 2017
:: Úvodní slovo děkana
:: Aktualizace DZ 2017
:: Vyhlášení voleb děkana
:: Informace ze studentské části a změny ve studentské části
:: Informace z AS ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 17. 2. 2017
:: Úvodní slovo děkana doc. Vařeky k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
:: Úvodní slovo prorektorky dr. Šlehoferové k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
:: Diskuze o aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2017
:: Slovo vedení fakulty
:: Informace o vyhlášení voleb děkana
:: Informace o změně vnitřních předpisů
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 27. 1. 2017
:: Slovo vedení fakulty
:: Diskuze o aktualizaci DZ FF
:: Diskuze o aktualizaci DZ FF
:: Diskuze o vyhlášení volby děkana
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 7. 1. 2017
:: Úvodní slovo děkana
:: Volba předsednictva AS FF
:: Různé

2016

Zápis ze zasedání 24. 3. 2016
:: Slovo děkana FF
:: Informace k rozpočtu na rok 2016
:: Informace k zápisu Akreditační komise z února 2016
:: Technické práce v areálu Sedláčkova v době výuky
:: Zprávy z SK
:: Různé
Zápis ze zasedani 16. 12. 2016
:: Zahájení zasedání a schválení programu
:: Úvodní slovo vedení
:: Projednání aktualizace DZ
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy z SK AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 30. 11. 2016 :: Úvodní slovo děkana FF
:: Schvalování podmínek přijímacího řízení
:: Schvalování příloh k DZ FF
:: Schvalování složení Disciplinární komise FF
:: Schvalování změn ve složení Vědecké rady FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 30 .9. 2016 :: Úvodní slovo děkana FF
:: Výroční zpráva o činnosti FF ZČU v Plzni – projednání
:: Přílohy k Dlouhodobému záměru FF ZČU v Plzni – projednání
:: Informace o přijímacím řízení a diskuse k podmínkám přijímacího řízení
:: Správa webových stránek
:: Zprávy ze SK
:: Koncepce „Akademického centra
:: Zprávy z AS ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 21. 10. 2016 :: Úvodní slovo děkana FF
:: Přílohy k Dlouhodobému záměru FF ZČU v Plzni 2016-2020 (schvalování)
:: Výroční zpráva o činnosti FF ZČU v Plzni za rok 2015 (schvalování)
:: Podmínky přijímacího řízení (schvalování)
:: Informace o rozdělení mimořádného příspěvku pro VŠ
:: Informace ze SK AS FF
:: Akademické centrum
:: Informace z AS ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 18. 11. 2016 :: Úvodní slovo děkana FF
:: Schvalování podmínek přijímacího řízení
:: Schvalování příloh k DZ FF
:: Schvalování složení Disciplinární komise FF
:: Schvalování změn ve složení Vědecké rady FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy z SK AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 17. 6. 2016 :: Slovo na rozloučenou prof. Budila
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Volby do AS FF (harmonogram)
:: Činnost prof. Budila v rámci interních grantů (zejm. SGS)
:: Problematika predátorských časopisů a vydavatelství; postoj vedení FF k této problematice
:: Informace z AS ZČU
:: Informace z SK
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. 4. 2016
:: Volba tajemníka AS FF ZČU
:: Slovo děkana FF
:: Zpráva o hospodaření za rok 2015 (schvalování)
:: Rozpočet FF na rok 2016 (schvalování)
:: Aktualizace DZ FF 2016
:: Informace KBS o připravovaném doktorském studijním programu
:: Informace o výsledcích SVK A SGS
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy z SK
:: Různé
Zápis ze zasedání 20. 5. 2016 :: Úvodní slovo děkana FF
:: Informace o čerpání rozpočtu 2016
:: Přílohy k DZ FF (schvalování)
:: Návrh aktualizace DZ FF na rok 2016 (schvalování)
:: Změny ve VJŘ AS FF
:: Informace k dubnovému zasedání AK ČR
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy z SK
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. 1. 2016
:: Slovo děkana FF
:: DZ FF ZČU - diskuse k současné podobě návrhu
:: Volební a jednací řád AS FF - diskuse nad změnami
:: Absolventské práce na FF - diskuse nad současným stavem, problematika žádostí o odklady (pokračování debaty z minulého zasedání AS)
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy z SK
:: Různé
Zápis ze zasedání 26. 2. 2016
:: Slovo děkana FF
:: DZ FF ZČU - diskuse k současné podobě návrhu
:: Informace k evaluaci zaměstnanců FF
:: Volební a jednací řád AS FF - shrnutí navrhovaných změn
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy z SK
:: Různé

2015

Zápis ze zasedání 18. 12. 2015
:: Slovo děkana FF
:: Projednání předpokládaného snížení rozpočtu o 10% na rok 2016
b. diskuse a přijetí usnesení k tomuto bodu
:: DZ FF ZČU
a. diskuse k navrhovaným metodám a zaneseným změnám
b. přijetí usnesení k DZ
:: Zprávy z AS
:: Zprávy z SK
:: Různé
Zápis ze zasedání 27. 11. 2015
:: Slovo děkana FF
:: Informace z AS ZČU
:: Informace z SK
:: Dlouhodobý záměr FF
a. prezentace námětů předsednictva AS FF k DZ + diskuse
b. vypořádání připomínek AS k DZ
c. diskuse ke koncepci DZ
:: Různé
Zápis ze zasedání 30. 10. 2015
:: Schválení nových členů VR FF
:: Změny v podmínkách přijímacích řízení na FF pro příští akademický rok
:: Slovo děkana FF
:: Způsob inovace Volebního a jednacího řádu AS FF ZČU - určení termínů
:: Informace z AS ZČU
:: Informace z SK
:: Společné strategické zasedání kolegia děkana a AS FF - představení dlouhodobého záměru FF a diskuse nad předloženými materiály, stanovení harmonogramu aktivit
Zápis ze zasedání 18. 9. 2015
:: Volba místopředsedy AS FF
:: Schválení nových členů VR FF
:: Slovo děkana FF
:: Reflexe kritických připomínek z diskuse s rektorem ZČU 26. června 2015
a. Kvalifikační práce na FF
b. Pravidla SGS na FF
c. Odchody habilitovaných pracovníků FF
:: Informace o průběhu projektu VaVpI na FF
:: Otevření diskuse nad revizí Volebního a jednacího řádu AS FF ZČU v Plzni
:: Informace z AS ZČU
:: Různé
a. Informace z SK
b. Neformální setkání AO FF ZČU v Plzni
c. Další
Zápis ze zasedání 26. 6. 2015
:: Diskuse s rektorem ZČU nad rozdělováním směrných čísel ZČU
:: Projednání a schvalování „Výroční zprávy o činnosti FF ZČU v Plzni za rok 2014
:: Slovo vedení a informace o činnosti FF v období leden – květen 2015
a. Mobility, internacionalizace
b. Akreditace, reakreditace
c. Příprava dlouhodobého záměru
d. další
:: Informace z AS ZČU
:: Různé
a. Informace z SK
b. Harmonogram schůzí AS na další období
c. Další
Zápis ze zasedání 22. 5. 2015
:: Zpráva o hospodaření FF za rok 2014
:: Návrh rozpočtu FF na rok 2015
:: Slovo děkana a informace vedení o činnosti FF v období leden – květen 2015
a. Informace k výroční zprávě za rok 2014
b. Informace o přípravě dlouhodobého záměru FF na období 2015 – 2020
c. Informace o jednání ohledně směrných čísel
d. Informace o realizaci projektu VaVpI a dislokace
e. Informace o přípravě změny pravidel pro SGS
f. Další
:: Informace z AS ZČU
:: Projednání rozšíření sboru proděkanů (proděkan pro zahraniční a vnější vztahy)
:: Různé
a. Informace z SK
b. Neformální setkání akademické obce FF na konci akademického roku
c. Další
Zápis ze zasedání 15. 5. 2015
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Zvolení předsednictva AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 30. 1. 2015
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Zvolení předsednictva AS FF
:: Schválení programu jednání
:: Různé

2014

Zápis ze zasedání 19. 12. 2014
:: Zahájení zasedání a schválení programu
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Projednání aktualizace dlouhodobého záměru FF ZČU na r. 2015
:: K problematice voleb do AS FF pro období 2015-2016
:: Různé
Zápis ze schůze předsednictva AS FF dne 5. 12. 2014
Zápis z mimořádného zasedání AS FF 16. 12. 2014
Dopis dr. Blahutkové
Dopis doc. Fenclové
Zápis ze zasedání 28. 11. 2014
:: Zahájení zasedání a schválení programu
:: Aktuální informace děkana FF
:: Informace o průběhu voleb do AS FF pro období 2015-2016
:: Schvalování zástupce FF ZČU do Rady vysokých škol
:: Informace o změně metodiky rozpočtu na rok 2015
:: Informace z Akademického senátu ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 24. 10. 2014
:: Zahájení a schválení programu FF
:: Aktuální informace děkana FF
:: Schvalování podmínek přijímacího řízení
:: Zprávy z Akademického senátu ZČU
:: Představení kandidáta na rektora Doc. PhDr. Nikolaje Demjančuka, CSc.
:: Příprava voleb do AS FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 19. 9. 2014
:: Zahájení a schválení programu FF
:: Schvalování nově navržené Vědecké rady FF
:: Schvalování Disciplinární komise FF
:: Aktuální informace děkana FF
:: Příprava voleb do AS FF pro další volební období
:: Informace z Akademického senátu ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 20. 6. 2014
:: Zahájení a schválení programu
:: Úvodní slovo děkana, Informace vedení FF ZČU zejména k další strategii FF
:: Výroční zpráva o činnosti FF ZČU v Plzni za r. 2013
:: Zprávy z AS ZČU a komisí AS ZČU v Plzni
:: Různé
Zápis ze zasedání 23. 5. 2014
:: Zahájení a schválení programu
:: Informace vedení FF ZČU zejména k další strategii FF (směrná čísla, příprava dlouhodobého záměru FF na období 2015-20
:: Zprávy z AS ZČU a komisí AS ZČU v Plzni
:: Projednání změny statutu FF ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 24. 4. 2014
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Problematika přijímacího řízení
:: Zprávy z Akademického senátu ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 28. 3. 2014
:: Zahájení a schválení programu
:: Pojednání rozpočtu FF ZČU v Plzni na r. 2014
:: Projednání situace týkajících se disciplinárních komisí
:: Informace děkana FF
:: Informace o SGS na r. 2014 – projekty, výše podpory a další
:: Zprávy z AS ZČU a komisí AS ZČU v Plzni
:: Schválení změny statutu FF ZČU v Plzni – Změna zkratky Katedry germanistiky a slavistiky
:: Různé
Zápis ze zasedání 14. 2. 2014
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Projednání a schvalování Zprávy o hospodaření FF ZČU v Plzni v rozpočtovém roce 2013
:: Zprávy z Akademického senátu ZČU
:: Projednání situace Disciplinární komise na FF ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 17. 1. 2014
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Informace z AS ZČU v Plzni
:: Volba tajemníka AS FF
:: Různé

2013

Zápis ze zasedání 17. 12. 2013
:: Zahájení zasedání a schválení programu
:: Projednání a schvalování Aktualizace Dlouhodobého záměru FF ZČU na rok 2014
:: Různé
Zápis ze zasedání 13. 12. 2013
:: Zahájení zasedání a schválení programu
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Projednání a schvalování Aktualizace Dlouhodobého záměru FF ZČU na rok 2014
:: Diskuze o úloze Disciplinární komise FF, děkana FF a vedení ZČU v otázce etiky akademického psaní
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. 11. 2013
:: Zahájení zasedání a schválení programu.
:: Představení nového vedení FF ZČU
:: Úvodní slovo děkana FF ZČU
:: Informace ze zasedání AS ZČU
:: Schvalování návrhu na doplnění Disciplinární komise FF ZČU
:: Diskuze o převzetí Vydavatelství ZČU Fakultou filozofickou
:: Informace o Operačním programu „Vývoj, výzkum, vzdělávání“ (OP VVV)
:: Projednání a schvalování Aktualizace Dlouhodobého záměru FF ZČU
:: Projednání dopisu dr. M. Štípkové
:: Různé
Zápis ze zasedání 18. 10. 2013
:: Zahájení zasedání a schválení programu.
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Informace o nadcházejících volbách do AS ZČU
:: Informace o Aktualizaci Dlouhodobého záměru ZČU pro rok 2014 a o přípravě aktualizace Dlouhodobého záměru FF
:: Otázka publikací pracovníků, výběrová řízení na nákup materiálu a služeb FF
:: Projednání dopisu M. Štípkové
:: Různé
Zápis ze zasedání 27. 9. 2013
:: Zahájení zasedání AS FF
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Informace ze zasedání AS ZČU
:: Schvalování Podmínek přijímacího řízení na ak. rok 2014/2015
:: Otázka publikací pracovníků FF
:: Informace o výběrovém řízení na nákup materiálu a služeb na ZČU
:: Různé (termíny zasedání AS FF a další)
Zápis ze zasedání 14. 8. 2013
:: Volba kandidáta na děkana FF ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 20. 6. 2013
:: Schválení programu jednání
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FF ZČU za rok 2012
:: Projednání připomínek studentů k mobilitám
:: Otázka publikací akademických pracovníků FF
:: Kontrola anglické verze webových stránek FF
:: Různé
Zápis ze zasedání 17. 05. 2013
:: Schválení programu jednání
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Příprava volby kandidáta na děkana FF
:: Projednání připomínek studentů k mobilitám
:: Pokračování diskuze ke způsobu vydávání publikací akademických pracovníků FF v rámci ZČU
:: Různé
Zápis ze zasedání 12. 4. 2013
:: Schválení programu jednání
:: Projednání a schvalování Návrhu rozpočtu FF pro rok 2013
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. 03. 2013
:: Schválení programu jednání
:: Úvodní slovo děkana FF
:: Schvalování termínu podávání návrhů na kandidáta na děkana FF
:: Projednávání a schvalování Zprávy o hospodaření FF v rozpočtovém roce 2012
:: Aktualizace webových stránek FF
:: Různé
Volby kandidáta na děkana FF 2013
Zápis ze zasedání 4. 3. 2013
:: Schválení programu jednání
:: Schválení podmínek přijímacího řízení na rok 2013/2014 pro bakalářský studijní obor Cizí jazyky pro komerční praxi (CJKP)
:: Různé
Zápis ze zasedání 22. 02. 2013
:: Schválení programu jednání
:: Úvodní slovo děkana FF ZČU
:: Projednání návrhu děkana FF na doplnění VR FF o prof. RNDr. Petra Vopěnku, DrSc. (KFI)
:: Aktualizace webových stránek FF ZČU, anglická verze webových stránek fakulty a jednotlivých kateder FF ZČU
:: Otázka směrných čísel u nově akreditovaných studijních oborů na FF ZČU
:: Vydávání publikací akademických pracovníků FF ZČU a otázka nakladatelství
:: SGS
:: Oceňování studentů FF ZČU
:: Různé (příprava a strukturace Zprávy o hospodaření FF ZČU)
Zápis ze zasedání 18. 1. 2013
::Zvolení předsednictva AS FF
::Schválení programu jednání
::Úvodní slovo děkana FF
::Termíny zasedání předsednictva AS FF a pléna AS FF
::Schválení návrhu složení disciplinární komise
::Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorský studijní obor Politologie
::Různé

2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS FF 23. 10. 2012 ::Usnesení k dopisu pí proděkanky Dostálové
2012_10_19 Zasedání pléna
::Schválení programu jednání
::Informace o přípravě voleb do AS FF 2012
::Úvodní slovo pana děkana
::IGAFF
::SGS
::Diskuze o aktualizaci Dlouhodobého záměru FF
::Různé
2012_09_21 Zasedání pléna
::Schválení programu jednání
::Diskuze o disciplinární komisi
::Úvodní slovo děkana
::Reakreditace magisterského studijního oboru Archeologie
::Schvalování podmínek přijímacího řízení
::IGAFF
::SGS
::Diskuze ke komplikacím při výběrových řízeních na ZČU::
Různé
2012_06_22 Zasedání pléna
::Schválení programu jednání
::Úvodní slovo pana děkana
::Jednání o aktuální problematice disciplinární komise
::Projednání finančního výhledu FF pro akademický rok 2012/2013
::Projednání zprávy o činnosti FF
::Vyhlášení voleb do AS
::Projednání pravidel pro SGS na rok 2013
::Různé (směrná čísla na 2012/13, SVK, harmonogram zasedání, další)
2012_05_18 Zasedání pléna
::Schválení programu jednání
::Úvodní slovo pana děkana
::Výroční zpráva FF za rok 2011
::Diskuse o změnách Volebního a jednacího řádu
::Návrh jmenování nového člena vědecké rady FF na místo doc. Machové
::Různé (doplňovací volby do AS ZČU, EXLIZ, plagiátorství mezi studenty FF, SGS, SVK, Projekt Fakulty 2012, Kurzy KSS na FPR)
2012_04_20 Zasedání pléna
::Schválení programu jednání
::Volba tajemníka AS FF
::Úvodní slovo pana děkana
::Studentské vědecké konference 2012
::Přijímací zkoušky na FF 2012/13
::EXLIZ
::Různé
2012_03_23 Zasedání pléna
::Schválení programu jednání
::Diskuze k iniciativě učitelů a studentů FF ZČU
::Schvalování Aktualizace dlouhodobého záměru FF ZČU 2012
::Změny ve volebním a jednacím řádu AS FF a změna statutu FF
::Diskuze o SGS
::Učitelské mobility Erasmus
::Diskuze k projektu Exlis
::Distribuce RIV bodů a sankce
::Schvalování Rozpočtu 2012
2012_02_24 Zasedání pléna
:: Schvalování Hospodářské zprávy FF ZČU za rok 2011
:: Změny ve volebním a jednacím řádu
:: Diskuze o kvalitě výuky
2012_01_27 Zasedání pléna
:: Harmonogram jednaní AS FF v roku 2012
:: Schvalování Aktualizace dlouhodobého záměru FF za rok 2012
:: Diskuze na téma provizória na KAR
:: Informace o získávání grantů SGS
:: Diskuze o kvalitě výuky
:: Informace o postoji AS ZČU a posledním dění okolo návrhu věcného záměru vysokoškolského zákona

2011

2011_12_16 Zasedání pléna
::Objasnění principu úpravy studijních programů s ohledem na jejich koeficient
::Projednání a schvalování Aktualizace dlouhodobého záměru 2012
2011_11_25 Zasedání pléna -
:: Odhad financování vysokého školství do roku 2015
:: Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru 2011
2011_10_21 Zasedání pléna
:: Datové úložiště pro AS FF ZČU
:: Aktualizace dlouhodobého záměru - kariérní řád
:: Podmínky přijímacího řízení 2012/2013
2011_09_ 30 Zasedání pléna
:: Volba tajemníka
:: Disciplinární komise
:: Aktualizace dlouhodobého záměru - kariérní řád
:: Podmínky přijímacího řízení 2012/2013
2011_06_17 Zasedání pléna
:: Interpelace děkana
:: Změna statutu FF
:: Aktualizace DZFF
2011_05_23 Zasedání pléna
:: Dlouhodobý záměr FF
:: Rozdělení KSA
:: Diskuze o Volebním a jednacím řádu
2011_04_29 Zasedání pléna
:: Nominace člena do Rady VŠ
:: Schvalování Dlouhodobého záměru FF
2011_04_01 Zasedání pléna
:: Schvalování Hospodářské správy za rok 2010
:: Schvalování rozpočtu FF pro rok 2011
2011_02_25 Zasedání pléna
:: Nominace člena Vědecké rady FF
:: Schvalovaní Hospodářské správy FF ZČU za rok 2010
2011_01_28 Zasedání pléna
:: Disciplinární komise
:: Oddělení CBS a změna statutu FF
2011_01_14 Zasedání pléna
::Volba předsednictva AS FF

2010

Zasedání 10. 12. 2010 :: Schválení Výroční zprávy za rok 2009 :: Rozprava k Dlouhodobému záměru FF
Zasedání 12. 11. 2010 AS FF schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru pro rok 2010, AS FF vydal usnesení: „AS FF apeluje na vedení ZČU, aby úsporná opatření byla primárně směřována do jiných segmentů, než je provoz knihovny (otevírací doba).“
Zasedání 15. 10. 2010 Informace o situaci na katedře politologie a mezinárodních vztahů, Krácení rozpočtu pro rok 2011, Informace pana děkana o situaci na FF, Doplnění členů disciplinární komise, Výroční zpráva o hospodaření FF 2009, Schválení dlouhodobého záměru 2010, Podmínky přijímacího řízení na FF na akademický rok 2011/2012
Zasedání 18. 6. 2010 :: vyhlášení voleb do AS FF ZČU
Zasedání 14. 5. 2010 :: Přijímací řízení 2010 :: Informace o situaci na KSS
Zasedání 13. 1. 2010 :: AS FF schválil zřízení Ústavu filologických studií FF
Zasedání 19. 2. 2010 :: AS FF schválil vznik Katedry germanistiky a slavistiky
Zasedání 16. 4. 2010 :: Schválení Zprávy o hospodaření FF ZČU za rok 2009 :: Schválení rozpočtu FF na rok 2010

2009

Zasedání 18. 9. 2009 :: Návrh na odvolání děkana
Zasedání 8. 10. 2009
:: Informace o pověření dočasným vedením FF
:: Příprava voleb kandidáta na děkana
Zasedání 23. 10. 2009
:: Schválení podmínek přijímacího řízení
:: Informace o stavu studentstva na FF
:: Příprava voleb kandidáta na děkana a shromáždění akademické obce
:: Změna studentského zástupce v předsednictvu AS FF
:: Složení a působnost Ekonomické komise AS FF
Zasedání 6. 11. 2009 :: Volba kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Zasedání 4. 12. 2009 :: Informace a rozprava o novém vedení FF
:: Návrh zřízení Ústavu filologických studií
Zasedání 16. 1. 2009
:: Volba předsednictva AS FF
:: Změna složení Disciplinární komise FF
Zasedání 20. 2. 2009
:: Zpráva o hospodaření FF ZČU v rozpočtovém roce 2008
:: Zpráva o činnosti za rok 2008 FF ZČU
:: Schválení nového člena Vědecké rady FF
:: Úpravy ve Volebním a jednacím řádu AS FF
:: AS FF vydal oficiální usnesení týkající se Bílé knihy terciárního vzdělávání
Zasedání 6. 3. 2009 :: Schválení rozpočtu FF na rok 2009
Zasedání 15. 5. 2009
:: Aktualizace dlouhodobého záměru FF ZČU v Plzni pro rok 2009
:: AS FF vydal oficiální usnesení ve věci KAG
Zasedání 19. 6. 2009
:: Hospodaření Fakulty filozofické ZČU
:: Dislokace Fakulty filozofické

2008

navrh_kand_08
plakat_08
predb_vysl_08
seznam_kand_08
volby_ff_08
zapis_08_01
zapis_08_02
zapis_08_03
zapis_08_04
zapis_08_05

2007

07_volby_dekana
zapis_07_05
zapis_07_06
zapis_07_07
predb_vysl_dsp
predb_vysl_ff
seznam_kandid_07
seznam_kandidatu_ff
shromazdeni_07
volba_dekana_vyhlaseni
volby_06_vysledky
vysledky_dsp
vysledky_ff
zapis_07_01
zapis_07_02
zapis_07_03
zapis_07_04

2006

kandidati_2006
navrh_kand_ff_ak
navrh_kand_ff_stud
navrh_kand_zcu_stud
predbezne_vysledky_voleb_2006
volby_ff_06
volby_sk-zcu_06
zapis_06_01
zapis_06_02
zapis_06_03
zapis_06_04
zapis_06_05

2005

zapis_05_01
zapis_05_02
zapis_05_03
zapis_05_04
zapis_05_05
zapis_05_06
zapis_05_07

2004

zapis_04_01
zapis_04_02
zapis_04_03
zapis_04_04
zapis_04_05
zapis_04_06

2003

zapis_03_01
zapis_03_02
zapis_03_03
zapis_03_04
zapis_03_05

2002

zapis_02_01
zapis_02_02
zapis_02_03
zapis_02_04
zapis_02_05

2001

zapis_01_01
zapis_01_02
zapis_01_03
zapis_01_04

2000

zapis_00_01
zapis_00_02
zapis_00_03
zapis_00_04

1999

zapis_99_09
zapis_99_01
zapis_99_02
zapis_99_03
zapis_99_04
zapis_99_05
zapis_99_06
zapis_99_07
zapis_99_08

volby-dekan

Návrh kandidáta na děkana

volby-dekan-2017

Formulář návrhu na kandidáta
Harmonogram - krátká verze

Návrh kandidáta na děkana

Návrh kandidáta na děkana

Patička