Přejít k obsahu

Volby kandidáta na děkana FF

Kandidátem na děkana FF zvolen doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Na zasedání AS FF, které se konalo ve středu 14. srpna 2013, byl v tajném hlasování kandidátem na děkana FF zvolen stávající děkan FF doc. Pavel Vařeka. Pro zvolení bylo nutné získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FF. Doc. Vařeka získal osm hlasů z celkového počtu patnácti hlasů. Dalšími kandidáty na děkana v prvním kole první volby byli prof. Ivo Budil, který získal tři senátorské hlasy, a doc. Šárka Cabadová Waisová, která získala čtyři senátorské hlasy.

Doc. Pavel Vařeka povede Fakultu filozofickou po další čtyři roky (od listopadu 2013 do listopadu 2017).

Protokol z první volby kandidáta na děkana FF

 

Shromáždění akademické obce FF

Akademický senát FF ZČU v Plzni si Vás dovoluje pozvat na shromáždění akademické obce FF, které se bude konat ve čtvrtek 20. června 2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti FF (SP 319). Na shromáždění budou představeni jednotliví kandidáti na děkana FF, kteří ve svém vystoupení seznámí akademickou obec se svými představami o dalším vývoji fakulty a svým volebním programem.

Prohlášení prof. RNDr. I. Budila, Ph.D. DSc.

Program doc. PhDr. Š. Cabadové Waisové, Ph.D.

Program doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D.

 

Pozvánka na zasedání

První kolo volby kandidáta na děkana se bude konat ve středu 14. srpna 2013 od 14:00 hod. v SP 319.

 

Kandidáti na děkana FF

V řádné lhůtě pro podání návrhů na kandidáta na děkana FF bylo předsedkyni AS FF podáno pět návrhů. Všechny návrhy byly platné.

Kandidáty na děkana FF jsou:

1. Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (1 návrh)

2. Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (1 návrh)

3. Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (3 návrhy)

Patička