Přejít k obsahu

Volby do AS FF ZČU pro období 2021-2022

Volební komise rozhodla o odkladu termínu konání voleb do AS FF ZČU pro období 2021-2022, a to vzhledem k omezením plynoucím z přetrvávajícího nouzového stavu, v jejichž důsledku není možno zajistit řádný průběh voleb. Nový termín konání voleb bude stanoven volební komisí po ukončení nouzového stavu. Stávající návrhy kandidátů zůstávají v platnosti, termín pro podávání návrhů se z důvodu uplynutí řádné lhůty nebude prodlužovat.


Seznamu kandidátů pro volby do AS FF

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro volby do AS FF:

Složení volební komise pro volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je následující:
 
předseda volební komise: Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz

místopředsedkyně volební komise: Bc. Adéla Sommerová (KFI) – sommeroa@students.zcu.cz

zapisovatel: Mgr. Martin Urban (KHV) – urmar@khv.zcu.cz

 
členové:

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D. (KAP) - stulik@kap.zcu.cz

Aleš Kotva (KHV) - alespot@students.zcu.cz

 
Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích.

Patička