Přejít k obsahu

Doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020

Předseda akademického senátu vyhlašuje v souladu s dílem 3, článkem 19-21 Volebního řádu AS FF doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020. Voleni budou kandidáti na dva mandáty ve volební části akademických pracovníků a kandidáti na dva mandáty ve volební části studentů. Obecný termín voleb byl stanoven na týden od 4. února 2019 (konkrétní termín stanoví volební komise). Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám členů volební komise na vyplněných a podepsaných kandidátních listinách od 10. do 18. ledna 2019.

Volební komise pro doplňovací volby do AS FF:

Složení volební komise pro doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz

Mgr. Martin Urban (KHV) - urmar@students.zcu.cz

Mgr. Hana Voltrová (KAP) - hvoltrov@students.zcu.cz

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Patička