Přejít k obsahu

Zasedání

Zapis ze zasedání 24. května 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé

Patička