Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 25. října 2019
:: Volba tajemníka AS FF
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021
:: Informace o doplňovacích volbách do AS FF
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé

Patička