Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 26. dubna 2019
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Schvalování návrhu rozpočtu FF ZČU na rok 2019
:: Výroční zpráva o hospodářské činnosti FF ZČU za rok 2018
:: Výsledky dotazníku HR AWARD
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory
:: Různé

Patička