Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 23. listopadu 2018
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Projednání akreditačního spisu studijního programu Sociální práce
:: Projednání akreditačního spisu habilitačního řízení Teorie a dějiny vědy a techniky
:: Projednání vyhlášení doplňovacích voleb do AS FF pro funkční období 2019/2020
:: Zprávy z AS ZČU
:: Zprávy ze studentské komory AS FF
:: Různé

Patička