Přejít k obsahu

Zasedání

Zápis ze zasedání 23. prosince 2020 - hlasování per rollam :: Schválení nové členky disciplinární komise
Zápis ze zasedání 18. prosince 2020 - hlasování per rollam :: Schválení podmínek přijímacího řízení
Zápis ze zasedání 11. prosince 2020
:: Úvodní slovo vedení FF
:: Informace o přípravě Strategického záměru FF 21+
:: Informace o přípravě podmínek přijímacího řízení
:: Informace o proběhlém dotazníkovém šetření mezi studujícími doktorských studijních programů
:: Zprávy ze Studentské komory FF
:: Různé

Patička