Přejít k obsahu

Úřední deska

Volební komise rozhodla o odkladu termínu konání voleb do AS FF ZČU pro období 2021-2022, a to vzhledem k omezením plynoucím z přetrvávajícího nouzového stavu, v jejichž důsledku není možno zajistit řádný průběh voleb. Nový termín konání voleb bude stanoven volební komisí po ukončení nouzového stavu. Stávající návrhy kandidátů zůstávají v platnosti, termín pro podávání návrhů se z důvodu uplynutí řádné lhůty nebude prodlužovat.


Seznamu kandidátů pro volby do AS FF

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro volby do AS FF:

Složení volební komise pro volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je následující:
 
předseda volební komise: Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz

místopředsedkyně volební komise: Bc. Adéla Sommerová (KFI) – sommeroa@students.zcu.cz

zapisovatel: Mgr. Martin Urban (KHV) – urmar@khv.zcu.cz

 
členové:

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D. (KAP) - stulik@kap.zcu.cz

Aleš Kotva (KHV) - alespot@students.zcu.cz

 
Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích.


Doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020

Předseda akademického senátu vyhlašuje v souladu s dílem 3, článkem 19-21 Volebního řádu AS FF doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020. Volen bude kandidát na jeden mandát ve volební části studentů. Volby do AS FF proběhnou 6. 11. 2019 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v době od 9:00 do 17:00 hod.

Konečné výsledky voleb do AS FF ZČU

Seznam kandidátů pro doplňující volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro doplňovací volby do AS FF:

Složení volební komise pro doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. (KRO) kolariko@kro.zcu.cz předsedkyně volební komise
Bc. Adéla Sommerová (KFI) sommeroa@students.zcu.cz
Miroslava Němcová (KHV) mirkanem@students.zcu.cz 


Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje přijímací řízení na bakalářské, navazující magisterské a doktorské obory pro akademický rok 2020/21.

Více informací naleznete ZDE.


Doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020

Předseda akademického senátu vyhlašuje v souladu s dílem 3, článkem 19-21 Volebního řádu AS FF doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020. Voleni budou kandidáti na dva mandáty ve volební části akademických pracovníků a kandidáti na dva mandáty ve volební části studentů. Volby do AS FF proběhnou 5. – 6. 2. 2019 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v časech 10:00–19:00 v úterý 5. února a 9:00–17:00 ve středu 6. února 2019. Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám členů volební komise na vyplněných a podepsaných kandidátních listinách od 10. do 18. ledna 2019.

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FF ZČU pro období 2019‒2020

Seznam kandidátů pro doplňující volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro doplňovací volby do AS FF:

Složení volební komise pro doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz - předseda volební komise

Mgr. Martin Urban (KHV) - urmar@students.zcu.cz

Mgr. Hana Voltrová (KAP) - hvoltrov@students.zcu.cz


Volby do AS FF ZČU pro období 2019-2020

Volby do AS FF proběhnou 20. – 21. 11. 2018 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v časech 10:00–19:00 v úterý 20. listopadu a 9:00–17:00 ve středu 21. listopadu 2018. Návrhy na kandidáty můžete členům volební komise odevzdávat od 8. října do 3. listopadu 2018.

Konečné výsledky voleb do AS FF ZČU

Předběžné výsledky voleb do AS FF ZČU

Seznam kandidátů pro volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro volby do AS FF:

Složení volební komise pro volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

Předseda volební komise: Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz

Místopředsedkyně volební komise: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. (KSS) – parizkov@kss.zcu.cz

Zapisovatelka: Mgr. Tereza Hmírová (KHV) – hmirovat@students.zcu.cz

 

Členové:

Mgr. Martin Urban (KHV) - urmar@students.zcu.cz

Mgr. Michal Bula (KAP) - mbull@students.zcu.cz

Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích.

 


 

AS FF ZČU na svém zasedání dne 10. srpna 2017 zvolil v prvním kole první volby kandidáta na děkana PhDr. Davida Šance, Ph.D.

 

První kolo první volby děkana FF se uskuteční dne 10. 8. 2017od 10:00 v místnosti SP319.

 

Vyhlášení prvního kola první volby děkana FF ZČU v Plzni

Předsednictvo akademického senátu FF se na svém zasedání dne 31. května 2017 usneslo, že první kolo první volby děkana FF ZČU v Plzni se uskuteční 10. srpna 2017 v místnosti SP 319.

 

Připomínky vůči návrhům na kandidáty na děkana

Vůči návrhům na kandidáty na děkana nebyly vzneseny žádné připomínky. Na dalším zasedání předsednictva AS FF ZČU v Plzni, které se uskuteční ve středu 31.5. od 9:00, bude rozhodnuto o slavnostním svolání akademické obce a bude stanoven termín prvního kola první volby.

 

Návrhy na kandidáty na děkana

Předsednictvo AS FF na svém zasedání dne 16.5. ve 12:00 projednalo odevzdané návrhy na kandidáty na děkana FF ZČU v Plzni. Řádně v termínu byl doručen návrh na PhDr. Davida Šance, Ph.D., který byl předsednictvem schválen jako řádně odevzdaný a platný. Námitky je možné podat písemně nebo mailem předsedkyni AS FF PhDr. Lindě Piknerové, Ph.D. do pátku 19.5. 12:00.

 

Vyhlášení voleb na kandidáta děkana

V Plzni dne 31. března 2017

Oznámení o vyhlášení voleb kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Dne 17. března 2017 přijal Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity usnesení ve znění:

„Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Návrhy na kandidáta na děkana Fakulty filozofické lze podávat do 15. května 2017 do 12:00 hodin.“

Návrhy na kandidáty smí podávat pouze senátor AS FF ZČU v Plzni, přičemž návrhy na kandidáta na děkana se podávají na listinném formuláři ve dvou originálech.

Příslušný formulář mají k dispozici senátoři AS FF ZČU v Plzni a je rovněž vyvěšen na webu FF.

Návrhy na kandidáty se odevzdávají předsedkyni AS FF ZČU v Plzni PhDr. Lindě Piknerové, Ph.D. v její kanceláři JJ 312 do 15. května 2017 do 12:00.

 

PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Předsedkyně AS FF ZČU v Plzni

 

Dokument: ZDE


Volby do AS FF ZČU pro období 2017-2018

Volby do Akademického senátu FF ZČU se budou konat v týdnu od 21. do 25. listopadu. Přesné datum voleb bude zveřejněno. Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích. Termín pro odevzdání návrhů je 15 dní před konáním voleb. Formulář pro návrh kandidáta pro volby AS FF ZČU a složení volební komise je dostupné zde.

Seznam kandidátů pro volby do AS FF ZČU 2016

Výsledky voleb do AS FF

Přesné pořadí kandidátů

Proti předběžnému výsledku voleb je možné nejpozději do jednoho týdne od vyhlášení podat k rukám předsedy VK námitky, o kterých VK rozhodne nejpozději do jednoho týdne od uplynutí lhůty k podání námitek. Rozhodnutí VK je konečné.

Finální výsledky voleb do AS FF

Na poslední schůzi VK došlo k rozlosování kandidátů, kteří měli stejný počet hlasů, toto pořadí je konečné.

 


 

Kandidátní listiny a termíny řádných voleb do AS ZČU na funkční období 1.1.2016-31.12.2017

naleznete ZDE.

 

Volby do AS FF ZČU pro období 2015-2016

Vyhlášení obecného a konkrétního termínu opakovaných voleb do AS FF ZČU pro období let 2015-2016:

Obecný termín: týden od 20. 4. do 26. 4. 2015
Konkrétní termín: 22. 4. – 23. 4. 2015

Více informací naleznete ZDE.

Konečné výsledky voleb do AS FF ZČU

Předběžné výsledky opakovaných voleb do AS FF ZČU

Seznam kandidátů pro opakované volby do AS FF ZČU

 

Patička