Přejít k obsahu

Rozhodnutí děkana

Pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkana č. 5D/2020
Rozhodnutí děkana č. 4D/2020 o stanovení povinné účasti na výuce
Rozhodnutí děkana č. 2D/2020 o zápisech studentů na akademický rok 2020/2021

Pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana č. 1D/2020 o specifikaci požadavků na odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací, resp. bakalářských a diplomových prací
Rozhodnutí děkana č. 4D/2019 o stanovení povinné účasti na výuce
Rozhodnutí děkana č. 2D/2019 o zápisech studentů na akademický rok 2019/2020

Obecná rozhodnutí

Rozhodnutí děkana č. 3D/2020 o zrušení vybraných vyhlášek a rozhodnutí děkana Fakulty filozofické
Rozhodnutí děkana č. 2D/2018 o kontrole podobnosti kvalifikačních a seminárních prací
Rozhodnutí děkana č. 1D/2018 o počtu současně vedených kvalifikačních prací
Rozhodnutí děkana č. 5/2009 o stanovení ekonomické správy projektů a grantů
Rozhodnutí děkana č. 1D/2014 o režijních nákladech za mimořádné a nadstandardní úkony pro studenty FF ZČU v Plzni

Patička