Přejít k obsahu

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 1D/2019 Organizační řád Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana č. 1D/2016 Řád rigorózního řízení
Vyhláška děkana č. 2D/2016 o požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
Vyhláška děkana č. 1VD/2015 Pravidla habilitačního řízení
Vyhláška děkana č. 2/2013 Jednací řád Rad studijních programů na FF ZČU a postavení Akreditační komise FF ZČU
Vyhláška děkana č. 1/2012 ke kariérnímu řádu akademických, vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Vyhláška děkana č. 1D/2013 O studiu v doktorských studijních programech

Patička