Přejít k obsahu

Events

Doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020

Předseda akademického senátu vyhlašuje v souladu s dílem 3, článkem 19-21 Volebního řádu AS FF doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020. Volen bude kandidát na jeden mandát ve volební části studentů. Volby do AS FF proběhnou 6. 11. 2019 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v době od 9:00 do 17:00 hod.

Konečné výsledky voleb do AS FF ZČU

Seznam kandidátů pro doplňující volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro doplňovací volby do AS FF:

Složení volební komise pro doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. (KRO) kolariko@kro.zcu.cz předsedkyně volební komise
Bc. Adéla Sommerová (KFI) sommeroa@students.zcu.cz
Miroslava Němcová (KHV) mirkanem@students.zcu.cz 


Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje přijímací řízení na bakalářské, navazující magisterské a doktorské obory pro akademický rok 2020/21.

Více informací naleznete ZDE.


Doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020

Předseda akademického senátu vyhlašuje v souladu s dílem 3, článkem 19-21 Volebního řádu AS FF doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020. Voleni budou kandidáti na dva mandáty ve volební části akademických pracovníků a kandidáti na dva mandáty ve volební části studentů. Volby do AS FF proběhnou 5. – 6. 2. 2019 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v časech 10:00–19:00 v úterý 5. února a 9:00–17:00 ve středu 6. února 2019. Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám členů volební komise na vyplněných a podepsaných kandidátních listinách od 10. do 18. ledna 2019.

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FF ZČU pro období 2019‒2020

Seznam kandidátů pro doplňující volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro doplňovací volby do AS FF:

Složení volební komise pro doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz - předseda volební komise

Mgr. Martin Urban (KHV) - urmar@students.zcu.cz

Mgr. Hana Voltrová (KAP) - hvoltrov@students.zcu.cz


Volby do AS FF ZČU pro období 2019-2020

Volby do AS FF proběhnou 20. – 21. 11. 2018 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v časech 10:00–19:00 v úterý 20. listopadu a 9:00–17:00 ve středu 21. listopadu 2018. Návrhy na kandidáty můžete členům volební komise odevzdávat od 8. října do 3. listopadu 2018.

Konečné výsledky voleb do AS FF ZČU

Předběžné výsledky voleb do AS FF ZČU

Seznam kandidátů pro volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

Volební komise pro volby do AS FF:

Složení volební komise pro volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

Předseda volební komise: Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz

Místopředsedkyně volební komise: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. (KSS) – parizkov@kss.zcu.cz

Zapisovatelka: Mgr. Tereza Hmírová (KHV) – hmirovat@students.zcu.cz

 

Členové:

Mgr. Martin Urban (KHV) - urmar@students.zcu.cz

Mgr. Michal Bula (KAP) - mbull@students.zcu.cz

Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích.

Patička