Přejít k obsahu

Aktuality

 • Fakulta filozofická získala HR Award

  Fakulta filozofická se v pondělí 22. června připojila ke čtyřem součástem Západočeské univerzity, které získaly prestižní ocenění HR Excellence in Research Award za řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu. Fakulta se jím zavázala naplňovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky  a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v několika následujících letech.

  23.06.20
 • Fakulta filozofická se připojila k Archeologickému létu

  Archeologové Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v červenci a srpnu stanou průvodci. Katedra archeologie se totiž připojila k celorepublikovému projektu Archeologické léto, což je série komentovaných prohlídek vybraných lokalit. Archeologové ze ZČU zavedou návštěvníky do Litic - na zříceninu jednoho z nejstarších šlechtických hradů v Čechách, dále na místo zaniklé středověké obce Borek na okraji Plzně a do třetice na jihoplzeňskou zříceninu středověkého hradu Lopata.

  19.06.20
 • Studie zmapovala potřeby a spokojenost Plzeňanů v oblasti sociálních služeb

  Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni zpracovala studii mapující potřeby, spokojenost a očekávání obyvatel Plzně v oblasti sociálních služeb podle zadání Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

  19.06.20
 • Fakulta filozofická nově nabízí studium programu Sociální práce

  Od příštího akademického roku bude opět možné studovat na Západočeské univerzitě bakalářský program Sociální práce. Nabízí ho Fakulta filozofická a hlavním realizátorem je její katedra sociologie společně s dalšími pracovišti. Přihlášky lze podávat do 14. června 2020.

  02.06.20
 • Česko-bavorský workshop proběhl letos on-line

  Jako každoročně se v polovině května uskutečnil závěrečný workshop certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region. Původně měli studenti ZČU vyjet na několik dní na partnerskou univerzitu do Řezna a v rámci komunikační praxe společně s bavorskými studenty představit a vzájemně diskutovat přeshraniční témata své dvousemestrální práce. Kvůli zavřeným hranicím bylo ale potřeba improvizovat a workshop se nakonec uskutečnil on-line prostřednictvím dvoudenní videokonference.

  01.06.20
 • Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

  Roman Kodet z katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) obdržel prestižní výzkumný grant agentury Japan Foundation při japonském ministerstvu zahraničí. Tato podpora mu umožní další prohloubení výzkumu dějin Japonska 19. století, k nimž již publikoval řadu studií a dvě vysoce ceněné odborné monografie. Předmětem jeho zájmu tentokrát bude, jak se vyvíjel pohled Západu na Japonsko v polovině 19. století.

  19.05.20
 • Všech deset kateder Fakulty filozofické otevřelo dveře

  Neobvykle vysoký počet uchazečů o studium uvítala Fakulta filozofická 29. ledna. Během dne se představilo všech 10 kateder, které měly připraveny zajímavý interaktivní program a různé tematické přednášky. Ty probíhaly po celou dobu dne otevřených dveří, tedy od 9 do 18 hodin.

  04.02.20
 • Fakulta filozofická se představí uchazečům

  Dny otevřených dveří Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vyvrcholí ve středu 29. ledna, kdy zve uchazeče k návštěvě hned pět fakult. Mezi nimi také Fakulta filozofická, která sídlí v Sedláčkově ulici.

  27.01.20
 • Stavaři, let´s go! vyzvou středoškoláky připravované e-learningové kurzy

  Vznikají ojedinělé učební pomůcky, díky nimž se budou moci žáci středních odborných škol a učilišť vzdělávat v odborné angličtině, němčině i ruštině.

  16.12.19
 • Panelová diskuse Fakulty filozofické umožnila zamyšlení nad interdisciplinaritou

  Proč pěstovat mezioborovou provázanost? Jak má vypadat smysluplná interdisciplinarita? Jak vysoké školy přispívají k oborovému dialogu? Co může studentům a společnosti dát? Takové otázky i odpovědi na ně zaznívaly na panelové diskusi Interdisciplinarita – věda a vzdělávání na pomezí oborů.

  04.12.19
 • Fakulta filozofická pořádá druhý ročník panelové diskuze o interdisciplinaritě s předními osobnostmi

  Příspěvky se budou týkat aktuálního tématu mezioborovosti, která je jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů na českých i zahraničních univerzitách.

  27.11.19
 • Sametovou revoluci připomněla také debata o svobodě médií

  Fakulta filozofická ZČU pozvala k jednomu stolu Marka Wollnera, Petra Vichnara, Petra Jurka a Přemysla Rosůlka.

  20.11.19
 • Rektor Miroslav Holeček navštívil partnerskou univerzitu v Oši

  Tříčlenná delegace Západočeské univerzity, vedená rektorem Miroslavem Holečkem, navštívila v posledním říjnovém týdnu kyrgyzskou státní univerzitu v Oši. 

  08.11.19
 • Kuchařka autorek z Fakulty filozofické ukazuje Tachovsko prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek

  Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek, tak se jmenuje neobvyklá česko-německá kuchařská kniha, kterou vytvořily odborné pracovnice Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková a Tereza Šlehoferová. Představuje kuchyni přeshraničního regionu Tachovska v proměnách času, a to nejen prostřednictvím osmi desítek receptů, ale také skrze vzpomínky pamětníků na každodenní jídlo a to, co s ním souviselo. Kniha tak mimo jiné ukazuje vztah lidí k tamní krajině a boří stereotypní vnímání Tachovska jako vykořeněného regionu.

  01.11.19
 • Na konferenci ZČU a biskupství se hovořilo o křesťanství a vlastenectví

  U příležitosti 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u kostela svatého Vavřince u Domažlic uspořádalo Biskupství plzeňské a Západočeská univerzita v Plzni konferenci Národní identita ve sjednocené Evropě.

  22.10.19
 • Archeologové ze Západočeské univerzity odkryli v Letech části romského koncentračního tábora

  Zachovaly se pozůstatky romského koncentračního tábora v Letech u Písku? Pokud ano, o čem vypovídají? A existuje nějaké hmatatelné svědectví o životě v táboře? To jsou otázky, na které hledali odpověď archeologové z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) pod vedením Pavla Vařeky během archeologického výzkumu v letském areálu bývalého vepřína. Ten archeologové dříve prozkoumat nemohli. Většina pozůstatků tábora se dochovala ve velmi dobrém stavu. Ještě v 70. letech musely být trosky viditelné na povrchu.

  05.10.19
 • Významná kanadská filozofka vystoupí dvakrát na Fakultě filozofické ZČU

  Přednášky Marie Antonios Sassine můžete navštívit v říjnu.

  21.09.19
 • Archeologové ze Západočeské univerzity našli v Letech hroby obětí holokaustu

  Skupina archeologů pod vedením Pavla Vařeky z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) odkryla v místě romského koncentračního tábora v Letech na Písecku hrob s kosterními pozůstatky ženy ve věku do 40 let a hrob dítěte. Archeologové nalezli také sedm hrobových jam. Podle Pavla Vařeky se vůbec poprvé na území Evropy podařilo odhalit hroby obětí nacistického pronásledování Romů.

  12.09.19
 • Prestižní Cenu Jacquese Derridy získal už druhý zaměstnanec Fakulty filozofické

  Odborný asistent katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Vojtěch Kaše se stal držitelem prestižní Ceny Jacquese Derridy – jedné z Vědeckých cen francouzského velvyslanectví. Ocenění za obhajobu disertační práce a navazující výzkum zaměřený na vývoj raně křesťanského rituálního stolování převzal 26. června v panteonu Národního muzea z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. S cenou dostal rovněž možnost strávit dvouměsíční postdoktorský pobyt ve Francii.

  02.07.19
 • Akademici a studenti Fakulty filozofické ZČU odkrývají zaniklé římské město Castrum Novum

  Od 10. do 29. června se členové katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU účastní archeologického výzkumu zaniklé římské kolonie Castrum Novum ze 3. stol. př. Kr. na katastru města Santa Marinella ve středním Laziu v Itálii. Vloni archeologové identifikovali objekt veřejných římských lázní, letos chtějí odhalit další významné veřejné budovy v centrální části města. Už nyní při archeologických pracích nalezli přes 120 mincí a několik fragmentů soch, například část ruky sochy římského císaře.

  26.06.19
 • Odborníci Fakulty filozofické ZČU pomáhají řešit problémy spojené s integrací cizinců

  Odborníci z Fakulty filozofické (FF) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se účastní dvou mezinárodních projektů zaměřených na otázky integrace cizinců. Jeden se týká česko‑bavorského prostoru, druhý je zaměřen na zmírnění negativních dopadů rozvoje průmyslových zón na obce ležící v jejich blízkosti.

  26.06.19
 • Profesor informatiky a kognitivních věd Hamid Ekbia bude hostovat na katedře filozofie

  Na katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni bude od 2. června do 20. července působit Hamid Ekbia, profesor informatiky a kognitivních věd na School of Informatics, Computing & Engineering univerzity v Indianě v USA.

  14.06.19
 • Víru lidé ztrácejí už v dětství, prokázal výzkum religiozity v Česku

  Jakým způsobem se v české společnosti udržuje či neudržuje náboženská paměť? Jaká je podoba české náboženské paměti a co ji utváří? To jsou některé z otázek, na něž odpovídá anglicky psaná monografie Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice, kterou ve středu 29. května v univerzitním centru Kulturka představili její autoři z katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU. Jedná se o první publikaci, která k vytčenému tématu přistupuje z kvantitativního pohledu.

  01.06.19
 • ZČU opravila památkově chráněné sídlo Fakulty filozofické v centru Plzně

  Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dokončila rekonstrukci sídla Fakulty filozofické – rohový městský dům spojující ulice Sedláčkovu a Veleslavínovu. Budova, památkově chráněná od května 1958, patří do plzeňské památkové rezervace. Díky ZČU tak má Plzeň o další opravenou kulturní památku navíc.

  30.05.19
 • Fakulta filozofická uspořádala mezinárodní konferenci věnovanou šíitskému islámu

  Katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU s asistencí Centra globálních studií Akademie věd ČR uspořádala 14. května mezinárodní konferenci Shi‘ite Islam and the Challenges of the Present Time. 

  23.05.19
 • Novinář a redaktor Jindřich Šídlo vystoupil na Fakultě filozofické

  Jindřich Šídlo byl v rámci cyklu Univerzita jako příležitost hostem poslední besedy v tomto akademickém roce. Pojmenoval mezníky posledního desetiletí českých médií.

  14.05.19
 • Fakulta filozofická zve na besedu s Jindřichem Šídlem

  Cyklus besed Univerzita jako příležitost, který od loňského podzimu pořádá Fakulta filozofická, se v květnu pro tento akademický rok uzavře. Hostem diskusního setkání, které se uskuteční v úterý 7. května od 17 hodin v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici, bude novinář Jindřich Šídlo.

  03.05.19
 • Katedra politologie a mezinárodních vztahů uspořádala pro své budoucí absolventy workshop o praxi

  Na pátek 12. dubna připravila Katedra politologie a mezinárodních vztahů (KAP) Fakulty filozofické praktický workshop nazvaný Z KAP do praxe – interaktivní workshop pro budoucí absolventy. Studentům při něm zprostředkovala setkání se špičkami z praxe obou oborů.

  17.04.19
 • Profesor Dušan Lužný z Národního akreditačního úřadu vystoupil na Fakultě filozofické

  Beseda “Univerzita jako příležitost… pochopit její fungování” s Dušanem Lužným, sociologem, religionistou a členem Národního akreditačního úřadu, se uskutečnila 27. března 2019 v 17:00 v univerzitní kavárně Družba.

  02.04.19
 • Sociolog Dušan Lužný se zaměří na klíčový problém humanitních oborů

  Hlavní postavou další přednášky z cyklu Univerzita jako příležitost bude sociolog a religionista a současně člen Rady Národního akreditačního úřadu Dušan Lužný.

  28.03.19
 • Fakulta filozofická nabídne Bavorská a Evropská studia

  Pro akademický rok 2019/2020 připravila Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni nové profesně zaměřené studijní programy, jimiž reaguje na potřeby praxe.

  23.02.19
 • Martin Fusek hovořil o uvádění výsledků vědy do praktického života

  Hostem druhé besedy cyklu Univerzita jako příležitost, který zve k setkání se zajímavými osobnostmi české vědy, školství a veřejného života, byl ve čtvrtek 7. února přední český biochemik Martin Fusek.

  13.02.19
 • Biochemik Martin Fusek bude hostem druhé besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

  V rámci cyklu besed Univerzita jako příležitost, pořádaného katedrou filozofie Fakulty filozofické ZČU od loňského října, tentokrát vystoupí přední český biochemik a předseda výzkumné rady Technologické agentury ČR Martin Fusek. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 7. února od 15 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově 19.

  05.02.19
 • Studenti uctili památku Jana Palacha

  Na dvoře Fakulty filozofické Západočeské univerzity se konal celodenní pietní akt. Akci Svíčka za Jana Palacha zakončilo podvečerní setkání.

  16.01.19
 • Studenti vyzývají k zapálení svíčky za Jana Palacha

  V úterý 15. ledna mohou lidé po celý den přinášet svíčky k portrétu Jana Palacha na dvoře Fakulty filozofické v Sedláčkově ulici 15. Vpodvečer se na témže místě uskuteční krátké pietní setkání.

  10.01.19
 • Fakulta filozofická se představí uchazečům o studium

  Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni letos připravila den otevřených dveří na středu 15. ledna. Setkání se zájemci o studium proběhne od 15 hodin v místnosti č. 319 v budově fakulty v Sedláčkově ulici č. 15. Program doplní ukázky práce kateder, prohlídka budovy a představení vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

  09.01.19
 • Křest knihy Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska

  Na pultech knihkupectví je k dostání nová kniha Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska, jejímž autorem je Roman Kodet, zástupce vedoucího katedry historických věd Fakulty filozofické ZČU. Publikace představuje legendami opředené bojovníky jako lidi z masa a kostí.

  19.12.18
 • Erik Tabery byl hostem první besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

  Na konci listopadu proběhla v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM beseda s názvem „Opuštěná univerzita, opuštěná společnost“. Uspořádala ji katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU a jejím hostem byl šéfredaktor týdeníku Respekt a držitel ceny Magnesia Litera Erik Tabery.

  04.12.18
 • Student Fakulty filozofické získal Cenu republiky Peru 2018

  Osmý ročník soutěže pro středoškoláky a vysokoškoláky vyvrcholil obřadem na plzeňské radnici.

  30.11.18
 • Filozofická fakulta se těší na nové prostory

  Budova na rohu Veleslavínovy a Sedláčkovy ulice má za sebou dvě etapy rekonstrukce, aktuální třetí už je poslední.

  23.11.18
 • Fakulta filozofická zve na besedu s Erikem Taberym

  „Ona se u nás vede debata, jestli ty humanitní obory vůbec potřebujeme, a já jsem zastáncem toho, že je potřebujeme víc než kdy jindy," říká Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, autor knihy Opuštěná společnost a také host besedy pořádané katedrou filozofie. Ta se uskuteční v úterý 27. listopadu od 16:30 hodin v Mezigeneračním dobrovolnickém centru TOTEM na Lochotíně.

  20.11.18
 • Hluboké kontrasty oslovily nejen studenty Západočeské univerzity

  V Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska se po promítání filmu také diskutovalo s jeho režisérkou.

  15.11.18
 • Archeologové ze ZČU uskutečnili další výzkum bývalého koncentračního tábora v Letech

  Ve dnech 10. - 12. listopadu provedli členové katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity pod vedením Pavla Vařeky další archeologický výzkum v Letech. Tentokrát byl zaměřený na táborový hřbitov.

  12.11.18
 • Na Křivoklátě se už počtvrté sešli kastelologové

  Od 5. do 6. října hostil státní hrad Křivoklát již 4. ročník mezinárodní kastelologické konference.

  23.10.18
 • Univerzita vysadí Strom svobody

  Lípa srdčitá bude připomínat sté výročí Československa.

  19.10.18
 • Archeologové a studenti Fakulty filozofické ZČU zmapovali pozůstatky pracovního tábora Nikolaj

  Vědci a studenti z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity prováděli výzkum nedaleko Jáchymova.

  17.10.18
 • Humanitní vzdělávání pod drobnohledem

  Jaký má dnes význam humanitní vzdělání? Co společnosti přinášejí absolventi společenskovědních oborů? Jsou uplatnitelní v praxi? A konkurují tyto obory disciplínám technickým? Nebo naopak? Takové byly výchozí otázky konference o humanitním vzdělávání, která se uskutečnila 4. října.

  11.10.18
 • Katedra antropologie pořádá mezinárodní workshop k tématu šetrnosti a plýtvání v současném světě

  Na dvoudenní akci přijedou účastníci ze třinácti univerzit a výzkumných ústavů z Evropy a USA, globální špičky v oboru.

  01.10.18
 • Na katedře antropologie vznikne Centrum středoevropsko-euroasijských studií

  Katedra antropologie (KSA) Fakulty filozofické ZČU rozvíjí mnohostranné kontakty s obdobně orientovanými pracovišti v řadě zemí EU i mimo ni. Mezi důležité partnery z tzv. třetích zemí patří univerzity z oblasti bývalého SSSR, zejména Běloruská státní univerzita v Minsku, ale také univerzitní pracoviště na Ukrajině a v Ruské federaci. Za účelem formalizovat společné aktivity a přispět k uskutečnění dalších, zejména badatelských projektů a studijních výměnných pobytů, vzniká na katedře s novým akademickým rokem Centrum středoevropsko-euroasijských studií. 

  27.09.18

Patička