Přejít k obsahu

Předběžné výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU

Předseda Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni vyhlásil doplňovací volby do studentské části volebního celku Fakulty filozofické. Volby proběhnou v pondělí a úterý 5. a 6. listopadu vždy od 10 do 18 hodin. Místnost bude upřesněna.

Předběžné výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni volební celek Fakulta filozofická, studentská část

Vyhlášení doplnovacích voleb do AS ZČU

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU

Složení volební komise a kontakty na její členy

Formulář návrhu na kandidáta

Seznam kandidátů pro doplňovací volby do AS ZČU15.10.18

Back

Patička