Přejít k obsahu

Aktuality

 • 23.05.2017 - posudky BP/DP

  Vážené studentky, vážení studenti,

  ráda bych vás upozornila, že posudky k bakalářským a diplomovým pracím nebudou letos rozesílány emailem jako v předchozích letech, nýbrž budou vloženy do aplikace Portál, kde si je budete moci prohlédnout a popř. stáhnout. K posudkům se dostanete následující cestou: přihlásíte se ke svému studentskému účtu do Portálu - na horní liště kliknete na "Moje studium" - v levém menu kliknete na "Kvalifikační práce" - rozkliknete položku "Doplnit údaje o kvalifikační práci". Posudky se vám zobrazí ve spodní části stránky pod záložkou "Posudky kvalifikační práce". Zde si je můžete otevřít či stáhnout. Upozorňuji, že posudky budou v Portále k dispozici až od 30. května 2017, před tímto datem žádné soubory v Portále neuvidíte. V případě dotazů či jakýchkoliv technických potíží mě prosím kontaktujte. 

  S pozdravem,

  Sandra ŠTOLLOVÁ
 • 17.05.2017 - Předzápis na ak. rok 2017/18

  Vážené studentky, vážení studenti,

  v tomto týdnu začíná předzápis předmětů na příští akademický rok. Postupujte prosím podle pokynů a doporučení uvedených zde. Zejména doporučujeme využít kroužkového předzápisu pro zapsání povinných předmětů.

  V rámci svého studia máte možnost využít 5 % z celkového objemu kreditů (9 kreditů v bakalářském a 6 v navazujícím) k zápisu předmětů mimo studijní plán dle svého uvážení. Doporučujeme využít tyto volné kredity následujícím působem:

  • pro navazující obory Mezinárodní vztahy a Politologie: zapsat si čtvrtý předmět z vybrané specializace (státnicové okruhy vycházejí z obsahu všech předmětů ve specializaci, usnadníte si tím přípavu na státní závěrečné zkoušky)
  • pro bakalářský obor Mezinárodní vztahy - teritoriální studia: volit z předmětů zařazených do studijního plánu bakalářského oboru Politologie; např. předměty o politických systémech KAP/KOMP, KAP/EPOS, základní kurzy v oblasti politické komunikace a marketingu KAP/PKON či KAP/PMA, kurzy zaměřené na politickou pragandu a nedemokratické režimy KAP/PROP a KAP/NEDE či kurz složený z přednášek a příspěvků hostujících akademiků a odborníků z praxe KAP/PHP (tyto předměty usnadní přípravu na státnicové otázky zaměřené na politické reálie v regionu dle vaší specializace)
  • pro bakalářský obor Politologie: v případě zájmu o studium cizích jazyků využít doporučené výběrové předměty, případně volit z předmětů zařazených ve studijním plánu oboru Mezinárodní vztahy - teritoriální studia zaměřených na politiku v regionu anglosaských zemí a v Rusku a východní Evropě; např. KAP/PSAZ, KAP/VBMS, KAP/USZP, KAP/PSSV, KAP/PVE a KAP/RPP (tyto předměty vám poskytnou znalosti, které usnadní přípravu na část státnicových otázek věnovaných soudobým politickým reáliím)

  V případě dotazů týkajících se předzápisu a rozvrhů na příští ak. rok se obracejte na mě či na studijní asistentku KAP Dr. Štollovou.

  S přáním pěkného dne,

  Petr JUREK
 • 11.05.2017 - Nepřítomnost na KAP 15. - 26. 5. 2017

  Vážení studenti,

  od 15. do 26. května nebudu přítomen na KAP a nebudu žádným způsobem dosažitelný. V době mé nepřítomnosti mě bude ve věcech KAP zastupovat dr. Jurek, ve věcech studentských mobilit (včetně podpisů LA) proděkanka dr. Horová.

  David Šanc

  David ŠANC
 • 27.03.2017 - Upozornění pro studenty přistupující k červnovým SZZ

  Vážení studenti,

  pokud v červnu letošního roku budete přistupovat ke státním závěrečným zkouškám, věnujte prosím řádnou pozornost informacím v následujících dokumentech. V případě dotazů můžete kontaktovat mě, popř. vedoucí studijního oddělení Pavlu Ludwigovou.

  S pozdravem,

  Sandra Štollová

  Dokumenty

  Sandra ŠTOLLOVÁ