Přejít k obsahu


Erasmus+ grant

Grant je finanční podpora, kterou studentovi prostřednictvím univerzity poskytuje program Erasmus+ na absolvování studijního pobytu. Výše konkrétního grantu je vždy uvedena v účastnické dohodě. Aktuální výši stipendií pro mobilitu studentů najdete na webu Odboru zahraničních vztahů ZČU (viz zde). Způsob výplaty grantu je stanoven v účastnické dohodě. Většinou je realizován prostřednictvím výplaty na bankovní účet studenta v jedné či dvou splátkách. Studentovi je doporučeno disponovat účtem vedeným v eurech u Komerční banky. Číslo účtu student vyplňuje v Portálu. Nezapomeňte, že grant nemůžete obdržet dříve, než podepíšete účastnickou smlouvu a odevzdáte závazný Learning Agreement.

Je třeba počítat s faktem, že grant pokrývá pouze základní potřeby spojené se zahraničním výjezdem. Počítá se tedy s finanční spoluúčastí studenta.

Orientační výše stipendií pro období 2014–2020 (může se měnit v jednotlivých letech):

  • země s vyššími životními náklady - 500 € / měsíc
  • země s průměrnými životními náklady - 400 € / měsíc
  • země s podprůměrnými životními náklady - 300 € / měsíc

Studenti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí mohou požádat o navýšení grantu na Odboru zahraničních vztahů ZČU (více informací viz zde).