Přejít k obsahu


Přihláška na Erasmus+ a její náležitosti

Pokud má student již zmapovaná místa, kam by se chtěl v rámci zahraničního výjezdu vydat a má rovněž představu o studijním plánu v zahraničí, může na základě vyhlášeného výběrového řízení podat přihlášku. KAP zveřejňuje vyhlášení výběrového řízení na elektronické nástěnce na tomto webu každoročně v období prosinec–únor. Ve vyhlášení je vždy určeno datum odevzdání přihlášek.

Přihlášku student najde v elektronické podobě na tomto webu. Přihláškový formulář je v anglickém jazyce a student ho musí vyplnit elektronicky. V přihlášce uvádí informace o vysílající univerzitě (tedy ZČU), své osobní údaje a dále informace o oboru, který studuje a ročníku, ve kterém právě studuje. Rovněž uvádí, jak dlouho by chtěl studovat na zahraniční univerzitě a v jakém semestru chce pobyt realizovat. Poté student přihlášku vytiskne a nalepí na ni fotografii. K vyplněné přihlášce musí student přiložit:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • motivační dopis
  • výpis studijních výsledků získaný na studijním oddělení

Strukturovaný životopis by měl být stručný a výstižný, psaný v anglickém jazyce. Jakožto formální dokument by měl splňovat veškeré formální náležitosti a mít jednotnou a pokud možno přehlednou formu a strukturu.

Motivační dopis poskytuje prostor pro vyjádření studentova zájmu o zahraniční pobyt. Je velmi důležitým dokumentem, který z velké části rozhoduje u ne/úspěchu uchazeče. Student by v něm měl výstižně popsat své motivace ke studiu v zahraničí a přesvědčit, proč je jím zvolený pobyt právě pro něj tím správným a vhodným. Zejména by měl zdůvodnit, jak mu zahraniční pobyt na vybrané univerzitě pomůže v jeho dalším studiu a co od studijního pobytu na zvolené instituci očekává.

Výpis výsledků o dosavadním studiu zajistí studentovi studijní oddělení fakulty (FF), resp. příslušná studijní asistentka. Student tedy musí ještě před odevzdáním přihlášky studijní oddělení navštívit a dokument si vyžádat.

Poté, co student zkompletuje všechny dokumenty, odevzdá je v obálce na katedru dle pokynů uvedených ve výhlášení výběrového řízení.

Na KAP umožňujeme podání až tří přihlášek v rámci jednoho kola výběrového řízení. Podání více přihlášek je vhodné v případě, že student uvažuje o podání přihlášky na některou z "oblíbených" univerzit, kde poptávka tradičně převyšuje počet míst, které jsou k dispozici. Druhá a příp. třetí přihláška pak představují alternativu v případě, že student nebude z kapacitních důvodů vybrán na studijní pobyt v destinaci podle své "první volby".