Přejít k obsahu


Výběrové řízení

Výběrové řízení na zahraniční pobyty Erasmus+ organizuje každá katedra autonomně, protože jedině její zaměstnanci jsou schopni na základě znalosti a zkušenosti z daného oboru posoudit, zda je student způsobilý zahraniční výjezd absolvovat. Výběrové řízení může proběhnout i ve více kolech, pokud je na zahraničních univerzitách dostatek volných míst. Sledujte proto pozorně webové stránky katedry, kde je vyhlášení jednotlivých kol výběrového řízení zveřejňováno.

Pohovor probíhá v anglickém jazyce, v rámci pohovoru může být ověřena znalost dalších jazyků (pokud je student uvádí ve svém CV). V rámci pohovoru student představí důvody, proč se uchází o studijní pobyt v konkrétní destinaci a dále vysvětlí, jakým způsobem může studijní pobyt přispět jeho studiu, resp. budoucímu uplatnění v praxi. Součástí pohovoru bývá rovněž obecná diskuse o předmětech, které si student plánuje zapsat na zahraniční univerzitě. Student by měl svým vystoupení přesvědčit komisi, že studijní pobyt patřičně promyslel a naplánoval, seznámil se s univerzitou, na kterou hodlá vyjet, a má jasnou představu o přínosech svého studia v zahraničí.

V případě, že student podal více přihlášek v rámci jednoho kola výběrového řízení (na KAP umožňujeme podání až tří přihlášek), měl by student být schopen prezentovat svá očekávání a motivace ve vztahu ke všem univerzitám, které zvolil. V případě podání více přihlášek je student vždy vybrán maximálně na jeden studijní pobyt (v rámci pohovoru má student možnost vyjádřit svou preferenci).

Komise rozhodne o tom, kterým žádostem bude vyhověno a následně studenty informuje o tom, zda byli vybráni pro zahraniční výjezd. 

Pozvánka na pohovor je studentovi zaslána na email, který uvedl v přihlášce. Na stejný email je mu zaslána informace o výsledku výběrového řízení.