Přejít k obsahu


Výzkumná činnost

Grantová agentura České republiky

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Metternich a Východní otázka 1821–1841 (P410/10/P027, hlavní řešitel, 2010–2012)

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Rýnská krize 1840 (13-03932S, hlavní řešitel, 2013–2014)

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Metternich, Itálie and evropský státní systém 1830–1848 (15-04973S, hlavní řešitel, 2015–2017)

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.Politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa V Číně v letech 1894–1914 (13–12431S, hlavní řešitel, 2013–2016)

 

Studentský grantový systém, Západočeská univerzita v Plzni

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Geneze německého nacionalismu (SGS-2013-005, hlavní řešitel, 2013)

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.Ohlas účasti Velké Británie na konferenci v Locarnu v československém tisku (SGS-2012-035, hlavní řešitel, 2012)

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.Rakousko-Uhersko a Orient na počátku 20. století (SGS-2013-044, hlavní řešitel, 2013)

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.Velká Británie, Francie a Japonsko ve druhé polovině 19. století (SGS-2015-014, hlavní řešitel, 2015)

Mgr. Martin UrbanTeoretici koncepce Mitteleuropy (SGS-2015-022, hlavní řešitel, 2015)

Mgr. Eva RaškováRakouské vyslanectví v Praze a jeho vnímání německého aktivismu v Československu v letech 1920–1926 (SGS-2014-031, hlavní řešitel, 2014)

Mgr. Klára KořenkováBetty Karpíšková a její činnost v meziválečném Československu (SGS-2014-019, hlavní řešitel, 2014)

Mgr. Petra KodetováPerspektivy výzkumu přítomnosti americké armády v západních Čechách v roce 1945 I (SGS-2013-042, hlavní řešitel, 2013)

Mgr. Jan KondrysIslámský modernismus v Egyptě – obroda či „westernizace“ islámu? (SGS-2014-044, hlavní řešitel, 2014)

Mgr. Petr FischerVýstavba dálniční sítě v době Protektorátu Čechy a Morava (SGS-2015-055, hlavní řešitel, 2015)

Mgr. Barbora Tomanová Měšťanský pivovar za první světové války (SGS-2015-071, hlavní řešitel, 2015)

 

Studentské vědecké konference

PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.Střední Evropa a zámoří – hospodářské vztahy (SVK1-2014-016, hlavní řešitel, 2014)

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.Česko-německé historické fórum (SVK1-2013-032, hlavní řešitel, 2013)