Přejít k obsahu

Aktuality

Aktuality

Aktuality

 • 21.09.2017 - Zrušení výuky

  Vážení studenti,

  výuka Mgr. Evy Fischerové (Raškové) v týdnu od 25. 9. odpadá. Děkuji za pochopení.

  Eva RAŠKOVÁ
 • 18.09.2017 - Nabídka volného místa

   Vážení,

  v příloze naleznete nabídku volného místa na pozici "archivář" v Národním muzeu-Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 15.09.2017 - Výuka dr. Valkouna začne 5. října 2017.

  Vážené studentky, vážení studenti,

  z důvodu služební cesty do zahraničí začne moje výuka až 5. října 2017.

  Děkuji za pochopení.

  Jaroslav VALKOUN
 • 13.09.2017 - Výuka Mgr. Urbana začne v týdnu od 25. 9.

  Vážení studenti,

  výuka Mgr. Martina Urbana začne v týdnu od 25. 9. Děkuji za pochopení.

  Martin URBAN
 • 28.08.2017 - ERASMUS+ studijní stáže - 3. kolo

  Vážené studentky, vážení studenti,

  bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty programu ERASMUS+ pro akademický rok 2017/18 - letní semestr. Mezní termín podávání přihlášek je 6. října 2017. Více informací najdete v příloze.

  Dokumenty

  Martin URBAN
 • 09.08.2017 - Nabídky volných míst v Archivu ČVUT

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  dovoluji si Vám zaslat nabídky volných míst v Archivu ČVUT.

  http://www.jobs.cz/rpd/1223445450/?rps=233

  http://www.jobs.cz/rpd/1223431342/?rps=233

  S pozdravem

  Mgr. Kamila Mádrová, Ph.D.

  Archiv ČVUT

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 17.07.2017 - Katedrová knihovna

  Vážené studentky, vážení studenti,
  připomínáme, že je vám k dispozici knihovna umístěná na sekretariátu KHV. Katalog (viz příloha) průběžně aktualizujeme. Hledat v něm můžete pomocí kombinace kláves Ctrl + F.
  Podmínkou absenční výpůjčky je studium na KHV. Ostatním studentům univerzity mohou být knihy k dispozici pouze k prezenčnímu studiu v prostorách katedry. Student KHV si může absenčně vypůjčit nanejvýš 5 svazků současně, každý na dobu 1 měsíce.
  Provozní doba knihovny je totožná s úředními hodinami sekretariátu (ST-507). Správcem knihovny je Mgr. Kateřina Jeníková.

   

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 14.06.2017 - Móda a oděv renesance

  Vážení kolegové,

  dovolte, abychom vás tímto pozvali k účasti na III. ročníku odborné konference věnované vývoji oděvu a odívání v Čechách s názvem:

  Móda a oděv doby renesance,

  kterou ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i. pořádá Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze v rámci projektu NPÚ pro rok 2017 Rok renesanční šlechty,

  a která se koná dne 19. října 2017 v Konferenčním sále č. 206 Akademie věd ČR v Praze.

  Rádi bychom proto oslovili také ty z vás, kteří se dané problematice věnují a mají zájem se svým příspěvkem na konferenci vystoupit.

  Veškeré informace k organizaci naleznete v přílohách.

  Program a podrobnější informace budou přihlášeným účastníkům rozeslány před konferencí.

  Přihlášku referátu s krátkou anotací příspěvku zašlete, prosím, nejpozději do 30. 6. 2017 na adresu: konference-npu-sc@seznam.cz

  Přihlášku k účasti naleznete na www.pruzkumypamatek.cz<http://www.pruzkumypamatek.cz> a www.pamatkysc.cz<http://www.pamatkysc.cz> nebo

  na https://www.npu.cz/cs/uop-stredni-cechy/prednasky-a-vystavy/odborna-konference-2017

  Kontakt pro případné dotazy:
  PhDr. Olga Klapetková, tel.: 274 008 283
   

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 17.05.2017 - Katedrová knihovna

  Vážené studentky, vážení studenti,
  připomínáme, že je vám k dispozici knihovna umístěná na sekretariátu KHV. Katalog (viz příloha) průběžně aktualizujeme. Hledat v něm můžete pomocí kombinace kláves Ctrl + F.
  Podmínkou absenční výpůjčky je studium na KHV. Ostatním studentům univerzity mohou být knihy k dispozici pouze k prezenčnímu studiu v prostorách katedry. Student KHV si může absenčně vypůjčit nanejvýš 5 svazků současně, každý na dobu 1 měsíce.
  Provozní doba knihovny je totožná s úředními hodinami sekretariátu (ST-507). Správcem knihovny je Mgr. Kateřina Jeníková.

   

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 09.05.2017 - Vyhlášení Motivačního systému ZČU: část TALENT 2017

  Vážení,

  informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 03.05.2017 - Pozvánka na pracovní seminář

  Vážení,

  v příloze naleznete informace k pracovnímu semináři, konanému v rámci programu Strategie AV 21 „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“,
  Panovnice velkých reforem Marie Terezie.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 13.03.2017 - Pozvánka na konferenci


  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  srdečně Vás zveme na konferenci „Za obzory revoluce v Rusku: narativy,
  prostory, koncepce. 100 let od události.“ Konference se uskuteční 7. – 10.
  11. 2017 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podrobnější
  informace o přihlašování a příspěvcích naleznete v přiloženém PDF nebo na
  našich stránkách www.ffabula.cz/revolution.

  Konferenci pořádá Spolek studentů historie FF UK s podporou a záštitou
  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Institutu pro studium strategických
  regionů Univerzity Karlovy, Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Ústavu
  pro studium totalitních režimů.
   

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 23.01.2017 - Soutěže SGS 2017 a SVK 2017

  Vážené studentky, vážení studenti,

  věnujte, prosím, pozornost informaci týkající se termínu ukončení soutěžních lhůt u aktuálně vyhlášených soutěží SGS 2017 a SVK 2017 – 1. soutěžní kolo.

  SGS – termíny pro podávání návrhů projektů
  Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů SGS 2017 končí 5. února 2017.
  Vice viz: http://zcu.cz/research/Grantovy-system/Studentska-grantova-soutez/Studentska-grantova-soutez-2017.

  SVK – termíny pro podávání návrhů konferencí
  Soutěžní lhůta pro podávání návrhů SVK 2017 – 1. soutěžní kolo končí 28. února 2017.
  Soutěžní lhůta pro podávání návrhů SVK 2017 – 2. soutěžní kolo začíná 1. května 2017 a končí 31. května 2017.
  Soutěžní lhůta pro podávání návrhů SVK 2017 – 3. soutěžní kolo začíná 1. září 2017 a končí 30. září 2017.
  Více viz: http://zcu.cz/research/Grantovy-system/Studentske-vedecke-konference/Studentska-vedecka-konference-2017.

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 08.12.2016 - Katedrová knihovna

  Vážené studentky, vážení studenti,
  připomínáme, že je vám k dispozici knihovna umístěná na sekretariátu KHV. Katalog (viz příloha) průběžně aktualizujeme. Hledat v něm můžete pomocí kombinace kláves Ctrl + F.
  Podmínkou absenční výpůjčky je studium na KHV. Ostatním studentům univerzity mohou být knihy k dispozici pouze k prezenčnímu studiu v prostorách katedry. Student KHV si může absenčně vypůjčit nanejvýš 5 svazků současně, každý na dobu 1 měsíce.
  Provozní doba knihovny je totožná s úředními hodinami sekretariátu (ST-507). Správcem knihovny je Mgr. Kateřina Jeníková.

   

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ