Přejít k obsahu


Výuka


Zkratka Název Semestr
KHV/AS Afrika a svět Zimní Letní
KHV/AMH Afrika v 19. a 20. století Zimní Letní
KHV/AOHB Angličtina pro Historická studia Zimní Letní
KHV/BHB Bakalářská práce Letní
KHV/CSHB Česká společnost na přelomu 19. a 20. st Zimní
KHV/CHBSZ České dějiny Letní
KHV/RHBSZ České dějiny v raném novověku Letní
KHV/DHBSZ České dějiny v 19. století Letní
KHV/EHBSZ České dějiny ve středověku Letní
KHV/CSHN Českolovensko 1918 až 1947 Zimní
KHV/CVHN Češi a české země v první světové válce Letní
KHV/DVHB Dálný východ v 19. století Zimní
KHV/VDHB Dálný východ ve 20. století Letní
KHV/AZHB Dějiny anglofonních zemí Letní
KHV/DBHN Dějiny Berberů Zimní
KHV/HFE Dějiny Dálného východu Zimní Letní
KHV/HMHB1 Dějiny habsburské monarchie 1 Zimní
KHV/HMHB2 Dějiny habsburské monarchie 2 Letní
KHV/DMHB Dějiny mezinárodních vztahů do roku 1914 Letní
KHV/MVHB Dějiny mezinárodních vztahů 20. století Zimní
KHV/PDHB Dějiny Plzně Letní
KHV/DSHB Dějiny Středomoří Letní
KHV/SHB1 Dějiny světového systému 1 Letní
KHV/SSHB2 Dějiny světového systému 2 Zimní
KHV/USHB Dějiny USA Letní
KHV/DHB Dějiny 19. století (obecné) Zimní
KHV/DCHB Dějiny 19. století v českých zemích Zimní
KHV/DEHB Dějiny 20. století (obecné) Letní
KHV/DZHB Dějiny 20. století v českých zemích Letní
KHV/DPHN Diplomová práce Letní
KHV/DD Disertační práce Letní
KHV/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní
KHV/DS2D Doktorský seminář 2 Letní
KHV/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní
KHV/DS4D Doktorský seminář 4 Letní
KHV/DSHN Druhá světová válka Letní
KHV/EDHB1 Ekonomické dějiny 1 Zimní Letní
KHV/EDHB2 Ekonomické dějiny 2 Letní
KHV/EMV Evropa mezi válkami Zimní Letní
KHV/GKHN Genocidy a etnické konflikty Letní
KHV/HSHB1 Habsburská monarchie a svět 1 Zimní
KHV/HSHB2 Habsburská monarchie a svět 2 Letní
KHV/HPHB1 Historický proseminář 1 Zimní
KHV/HPHB2 Historický proseminář 2 Letní
KHV/JKHN Japonská kultura v globálním kontextu Zimní
KHV/JTHN Japonský totalitarismus 1868-1945 Letní
KHV/KOHB Koloniální dějiny Zimní
KHV/KCHN Komunismus v Československu 1948 až 1968 Letní
KHV/AC Konflikty v Africe Zimní Letní
KHV/KDE1 Kulturní dějiny Evropy 1 Letní
KHV/KDE2 Kulturní dějiny Evropy 2 Zimní
KHV/MSHB1 Metodologický seminář 1 Zimní
KHV/MS1D Metodologický seminář 1 Zimní
KHV/MS2D Metodologický seminář 2 Letní
KHV/MSHB2 Metodologický seminář 2 Letní
KHV/IHBSZ Metodologie a teorie hist. a antr. věd Letní
KHV/IHNSZ Metodologie a teorie hist. a antr. věd Letní
KHV/CHNSZ Moderní české dějiny Letní
KHV/MHBSZ Moderní české dějiny Letní
KHV/MHNSZ Moderní dějiny Letní
KHV/MAHB1 Moderní dějiny Afriky 1 Zimní
KHV/MAHB2 Moderní dějiny Afriky 2 Letní
KHV/DIHB Moderní dějiny Itálie Letní
KHV/LHB Moderní dějiny Latinské Ameriky Zimní
KHV/DNHB Moderní dějiny Německa Zimní
KHV/DEHN1 Moderní dějiny střední Evropy 1 Zimní
KHV/DEHN2 Moderní dějiny střední Evropy 2 Letní
KHV/GBHB Moderní dějiny Velké Británie Letní
KHV/SHNSZ Moderní světové dějiny Letní
KHV/SHBSZ Moderní světové dějiny Letní
KHV/CMT Moderní totalitarismus a Střední Evropa Zimní Letní
KHV/NMHN Národnostní menšiny v Československu Letní
KHV/NJOHB Němčina pro Historická studia Zimní Letní
KHV/NPHB Němčina pro Historická studia- úvod Zimní Letní
KHV/NCHN Normalizace v ČSSR 1969 až 1989 Zimní
KHV/NOHB Novověk (obecný) Letní
KHV/NHB Novověk v českých zemích Letní
KHV/ONHN Období nesvobody 1938 až 1968 Letní
KHV/OHBSZ Obecné dějiny Letní
KHV/GHCE Obecné dějiny střední Evropy Zimní Letní
KHV/OZDSZ Oborová specializace Letní
KHV/OKE Ohniska etnických konfliktů v Evropě Zimní
KHV/PSDSZ Podoborová specializace Letní
KHV/PVHB Pomocné vědy historické Zimní
KHV/PJHN Projekt Zimní
KHV/PSHN Proměny postkoloniálního světa Letní
KHV/PVHN První světová válka Zimní
KHV/PČD1 Přehled českých dějin 1 Letní
KHV/PČD2 Přehled českých dějin 2 Zimní
KHV/POD1 Přehled obecných dějin 1 Letní
KHV/POD2 Přehled obecných dějin 2 Zimní
KHV/R1D Recenze 1 Zimní Letní
KHV/R2D Recenze 2 Zimní Letní
KHV/ROHB Ruština pro Historická studia Zimní Letní
KHV/SMHN Seminář k metodologii odborné práce Letní
KHV/PSHB1 Společnost v pravěku a starověku 1 Zimní
KHV/PSHB2 Společnost v pravěku a starověku 2 Letní
KHV/SZZD Státní doktorská zkouška Letní
KHV/SZZHB Státní závěrečná zkouška Letní
KHV/SZZHN Státní závěrečná zkouška Letní
KHV/SVHB Středověk (obecný) Zimní
KHV/SCHB Středověk v českých zemích Zimní
KHV/SKC Střet kultur a civilizací Letní
KHV/SVHN Studená válka Zimní Letní
KHV/S1D Studie/odborný článek 1 Zimní Letní
KHV/NHBSZ Světové dějiny v novověku Letní
KHV/VHBSZ Světové dějiny ve středověku Letní
KHV/CMTN Totalitarismus a Střední Evropa Zimní
KHV/THN1 Totalitarismus 1 Zimní
KHV/THN2 Totalitarismus 2 Letní
KHV/DDHB1 Úvod do dějin dějepisectví 1 Zimní
KHV/DDHB2 Úvod do dějin dějepisectví 2 Letní
KHV/SHHB Úvod do studia historických věd Zimní
KHV/VVPD Vědecký a výzkumný projekt Zimní Letní
KHV/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní
KHV/VS2D Vedení seminářů 2 Letní
KHV/VS3D Vedení seminářů 3 Zimní
KHV/VKMD Vybrané kapitoly z dějin moderní doby Zimní Letní
KHV/VKND Vybrané kapitoly z dějin novověku Zimní Letní
KHV/VRHN Výmarská republika 1918 až 1933 Zimní
KHV/ZEHN Západní Evropa mezi válkami Letní