Přejít k obsahu


České dějiny (Bc.)

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor České dějiny je zaměřen na výuku českých dějin od prvotního osídlení českých zemí až do současnosti. Studenti si osvojí nejen elementární znalosti z české historie, ale rovněž porozumí základním faktorům a historickým procesům, které formovaly charakter a dějiny českého státu. Díky teoretické a metodologické průpravě dosáhnou schopnosti porozumět a samostatně interpretovat historické fenomény a přispět k rozšíření historického poznání prostřednictvím samostatného výzkumu a psaní odborného textu. Cílem studia je vybavit absolventy potřebnými znalostmi a dovednostmi, které odpovídají bakalářskému stupni studia a jež jsou nezbytné pro samostatnou odbornou práci v rámci historických věd.Uplatnění absolventa

Získané znalosti a dovednosti umožňují absolventům široké uplatnění ve škále kulturních institucí (knihovny, muzea, galerie, atp.), v nichž může vykonávat kvalifikované odborné činnosti vyžadující speciální znalosti a dovednosti historického či příbuzného zaměření, jako je např. katalogizace, klasifikace, heuristická činnost, odborná průvodcovská služba, atp. Absolventi budou připraveni pokračovat v navazujícím magisterském studiu historického nebo příbuzného zaměření na Západočeské univerzitě v Plzni nebo jiné vysoké škole v České republice nebo zahraničí.
Podmínky přijetí

Přijímací řízení probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek z českých a světových dějin, filozofie, dějin umění a všeobecného politického a kulturně historického přehledu.

 

Dokumenty ke stažení a odkazy

 

Státní závěrečná zkouška

 

SEZNAM TÉMAT A OKRUHŮ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO OBORY OBECNÉ A ČESKÉ DĚJINY

 

1. Metodologie a teorie historických a antropologických věd

2. České dějiny

3. a) volitelný předmět - Světové dějiny v novověku

3. b) volitelný předmět - Moderní světové dějiny

3. c) volitelný předmět - Světové dějiny ve starověku

3. d) volitelný předmět - Světové dějiny ve středověku

Seznam doporučené literatury k IHBSZ