Přejít k obsahu

Humanitní a společenskovědní vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti

Anotace

Jednodenní panelová diskuse (konference) na téma “Humanitní a společenskovědní vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti”, pořádaná studenty doktorského, magisterského a bakalářského studia Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, se uskuteční dne 4. října 2018  v prostorách AULY FPE ZČU (Veleslavínova 42, Plzeň). Panelová diskuse bude zaměřena na snahu zdůraznit silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání. Zároveň bude varováním před problémy vznikajícími v důsledku opomíjení těchto oborů, které jsou považovány za základ vzdělání po tisíciletí a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století. 

Datum zahájení 2018-10-04 00:00:00.0
Datum ukončení 2018-10-04 00:00:00.0
Místo konání aula VC 301, Veleslavínova 42, Plzeň - ve 13:00 hodin
Více informací https://hsvv.zcu.cz/
Kontaktní osoby Naďa Hlaváčková (777 010 501) a Zdeňka Špiclová (775 214 197)
Počet účastníků z ČR 200
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička