Přejít k obsahu

Petr Vorel - Hodnocení vědy a výzkumu ve společenskovědních a humanitních oborech

Anotace

Zejména členové součástí Západočeské univerzity s humanitním a uměleckým zaměřením, členové akademické obce i výzkumníci jsou zváni ve středu 5. června na seminář Hodnocení výsledků vědy a výzkumu ve společenskovědních a humanitních oborech. Seminář povede Petr Vorel, předseda národního odborného hodnotícího panelu Humanities and Arts a prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice. Shrne problematiku hodnocení společensko-vědních a humanitních oborů v současném systému hodnocení, bude informovat o průběhu a výsledcích prvního roku implementace a aktuálním stavu hodnocení v druhém roce implementace a shrne zkušenosti z různých modelů hodnocení společensko-vědních a humanitních oborů. Seminář začne ve středu 5. června ve 13 hodin v místnosti SP319 v budově Fakulty filozofické ZČU, Sedláčkova 15. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je třeba potvrdit účast na e-mail tgorner@rek.zcu.cz. Seminář se uskuteční za podpory projektu HR Award a klíčové aktivity Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.

Datum zahájení 05.06.2019
Datum ukončení 05.06.2019
Místo konání SP319 (Sedláčkova 15, Plzeň) od 13:00
Počet účastníků z ČR 30
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička