Přejít k obsahu

CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby

Hledání kořenů a příčin složitých struktur, které utvářely a ovlivňovaly společnost dneška i doby nedávné, a pochopení jejích problémů nás nutně přivádí ke studiu jednotlivých etap vývoje v posledních dvou staletích. Plzeň a západ Čech navíc nabízejí jedinečný regionální rámec, do něhož se s mimořádnou intenzitou otiskly všechny významné historické procesy, které poznamenaly naše okolí, naše nedávné předky i nás samotné. Jde o navýsost aktuální téma, v němž se mohou protnout badatelské zájmy všech kateder a kterému se zatím v českém akademickém prostředí soustavně nikdo nevěnoval.

 

Patička