Přejít k obsahu

Aktuální číslo

O časopisu

Časopis Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni / The Faculty of Philosophy and Arts Review jsou odborným recenzovaným časopisem, který vychází třikrát ročně a publikuje původní studie z oblasti humanitních a společenských věd (a to nejen těch oborů, které FF ZČU v Plzni pěstuje). Časopis vychází od roku 2009, kdy navázal na dříve vydávaný sborník Akta FF. Od úplného počátku fungování časopisu podléhají publikované studie oboustranně anonymnímu recenznímu řízení dvěma recenzenty, které probíhá podle přísných pravidel srovnatelných s recenzními pravidly předních společenskovědních a humanitních časopisů.

Acta FF ZČU jsou zařazena na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik a od čísla 2/2016 také v mezinárodní databázi ERIH Plus. Acta FF ZČU vcházejí v tištěné i on-line podobě.

ISSN (print) 1802-0364

ISSN (online) 2336-6346

 

Redaktor:

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

e-mail: vnaxera@kap.zcu.cz

 

Acta FF ZČU

Sedláčkova 38

306 14 Plzeň

Patička