Přejít k obsahu

Acta FF č. 1

Acta FF č. 2

1. Úvodní slovo (Jiří Korostenski)
2. Perspectives for Methodological Symbiosis of Linguo-Pragmatics and Linguo-Conceptology in Ukraine (Kostiantyn Mizin)
3. Роль антропоцентризма в процессах оязыковления понятий (на материалах чешско-русских сопоставлений) (Йиржи Коростенски)
4. Словообразовательные возможности категории оценки современного русского языка (на примере структурных слов) (Любовь Летючая и Олеся Скляренко)
5. Pojďte s námi do pohádky (Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii) (Michaela Křivancová)
6. Категория модальности как дискурсивная характеристика текста (Валентина Николаевна Шашкова)
7. Трансформация культурно-бытовых реалий и номинаций в этно-фольклорном материале ХХ века (Вячеслав А. Поздеев)
8. Madijó? Madi ágerikum. Jazyk jako nositel kulturních hodnot v románu Arundhatí Royové Bůh maličkostí (Ivona Mišterová)
9. Cesty moderní lingvistiky a jejich reflexe v lingvodidaktice a ve vybraných učebnicích německého jazyka (Michaela Voltrová)
10. Aplikovaná lingvistika: překonaný koncept nebo naopak pevně ukotvená disciplína? (Eva Skopečková)
11. Vývoj antroponym v bilingvním městě Olomouci a jeho okolí ve 13.-17. století (Libuše Spáčilová)
12. O současnosti a perspektivách kognitivní lingvistiky, lingvokonceptologie a pragmatické lingvistiky: rozhovor s předním odborníkem v oboru Kostiantynem Mizinem (Jiří Korostenski)
13. Recenze

ACTA FF č. 3

Celé číslo

Acta FF 2017, č. 3

Patička