Přejít k obsahu

Knihy k recenzování

V Actech FF ZČU zveřejňujeme recenze na odborné knihy vydané ideálně v posledních třech letech. V případě odborných publikací z některých vydavatelství můžeme pro zájemce zajistit zaslání recenzního výtisku zdarma. Jedná se o tato vydavatelství: Academia, Barrister and Principal, Dokořán, Doplněk, Historický ústav AV, Libri a SLON. V případě, že o některou z publikací těchto vydavatelství máte zájem, napište, prosím, redaktorovi časopis (vnaxera@kap.zcu.cz), knihu Vám rádi obstaráme.

Patička