Přejít k obsahu

Aktuálně řešené projekty

Projekty

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Islámská bioetika v současném Íránu

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politika boje proti organizovanému zločinu v ČR v letech 1989 a 2016

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Změny intenzity porodnosti a plodnosti ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití stochastických simulací

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Šíření expertního vědění v mezinárodní politice:koncept epistémické infrastruktury a jeho význam

Trvání: 01.01.2019 - 31.12.2021
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

CARE-MSOC - Community Archaeology in Rural Environments - Meeting Societal Challenges

Trvání: 30.11.2018 - 30.11.2021
Poskytovatel: JPI Cultural Heritage, Via del Collegio Romano, 27 | 00186 Roma ()
Detail projektu

Scholarship for Iryna Tymar

Trvání: 01.10.2018 - 31.07.2019
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků na ZČU

Trvání: 01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví

Trvání: 01.03.2018 - 31.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Role geopolitiky v italském národním hnutí před rokem 1848

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti?? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Cazamianova koncepce humoru

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dětská univerzita JUNIORFEL 2018

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických režimů

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Demokracie v koncích: Jak posílit demokracii i občanská práva v post-nacionální Evropě?

Trvání: 01.09.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: COST Association, Brusel ()
Detail projektu

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení

Trvání: 01.09.2017 - 31.08.2020
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Posílení motivace k výkonu učitelské profese u studentů učitelských oborů na ZU

Trvání: 01.06.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Die Wissenschaftsphilosophie: Das Erbe des Wiener Kreises

Trvání: 01.04.2017 - 30.09.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

JUNIORFEL 2017

Trvání: 01.03.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Afrika snů a skutečností po 70 letech

Trvání: 01.02.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Nadace 700 let města Plzně ()
Detail projektu

Archeocentrum Čechy-Bavorsko- chránit a sdílet společný kulturní prostor

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Dny vědy a techniky 2017

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Partnerské vztahy v pozdějším věku

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

II. etapa - Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Trvání: 01.10.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Interdisciplinární bavorská studia

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region - vzdělávací modul

Trvání: 01.10.2016 - 30.09.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

The Role of Self-Reference in Human-Computer Interaction

Trvání: 25.09.2016 - 05.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska

Trvání: 01.09.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

The Jean Monnet Chair in EU Foreign Policies

Trvání: 01.09.2016 - 31.08.2019
Poskytovatel: European Commission - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ()
Detail projektu

Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage

Trvání: 30.06.2016 - 31.05.2019
Poskytovatel: HERA JRP Handling Agency ()
Detail projektu

Encoding and Interpreting in Digital Humanities

Trvání: 08.06.2016 - 16.08.2016
Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT ()
Detail projektu

Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Trvání: 01.06.2016 - 30.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a k překonávání hranic. Akce věnované odkazu Karla IV.

Trvání: 01.06.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff des Wiener Kreises

Trvání: 01.05.2016 - 31.05.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

EHMK - evaluace dopadů na rozvoj občanských aktivit a možnost udržitelnosti po r. 2015

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Prezentace Plzně hostujícím ukrajinským studentům

Trvání: 01.03.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Erasmus+: Erasmus KA107 mobility studentů a zaměstnanců vysokých škol z/do partnerských zemí - Země jižního středomoří / ENI

Trvání: 01.02.2016 - 31.07.2017
Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce ()
Detail projektu

Migrace a zdraví matek: těhotenství, porod a rané rodičovství

Trvání: 01.01.2016 - 31.12.2018
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality

Trvání: 01.11.2015 - 30.11.2018
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR ()
Detail projektu

Research and Teaching in Digital Humanities with a Focus on Wittgenstein Philosophy

Trvání: 04.08.2015 - 24.11.2015
Poskytovatel: Dům zahraničních služeb MŠMT ()
Detail projektu

Podpora studijních programů - učitelství

Trvání: 29.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Hussitentum und die Grenze. Husitství a hranice

Trvání: 01.06.2015 - 30.11.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Bulhaři na Plzeňsku - pracovní migrace

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Informační brožura pro zahraniční (frankofonní) studenty

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Mezinárodní konference Africa Days in Pilsen

Trvání: 01.04.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu

Trvání: 01.03.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovativní přístupy v biarcheologii: Tafonomie žárových pohřbů v plzeňském regionu

Trvání: 02.01.2015 - 20.12.2015
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Metternich, Itálie a evropský státní systém 1830-1848

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Posílení česko-etiopských vztahů v oblasti kultury, vědy a výzkumu

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Proměny každodennosti. Kontinuita a diskontinuita postsovětského velkoměsta

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Propojení kosmologické koncepce ploché Země a meteorologie v antické iónské filosofii

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vztah mezi lidmi a psovitými šelmami - psi a vlci gravetienského sídliště v Předmostí (Morava)

Trvání: 01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 48 National intelligence authorities and surveillance in the EU

Trvání: 23.07.2014 - 18.08.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 49 The right to independent living of persons with disabilities

Trvání: 23.07.2014 - 11.08.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Etická a metodická úskalí ve výzkumu zdraví

Trvání: 31.03.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel: Evropská sociologická organizace ()
Detail projektu

1. Středoevropská afrikanistická konference

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

27. Světový kongres Společnosti pro vědy a umění v Plzni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Působení Jana Mukařovského v Plzni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Romové v Plzni: Nástin dějin osídleni

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 46 Severe forms of labour exploitation - Update of phase I and supplementary questions for desk research in phase II

Trvání: 07.01.2014 - 15.09.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

2. Pécs debatní letní akademie

Trvání: 02.01.2014 - 30.08.2014
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

11th DRC Summer School

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby

Trvání: 01.01.2014 - 30.09.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Kritická politická sociologie (ne)bezpečnosti: dramaturgická analýza veřejných událostí v poli (ne)bezpečnostních expertů

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Sociální dimenze domovního odpadu: konzumace v postsocialistickém prostoru

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vliv velikosti kohorty na zdraví a nerovnost ve zdraví v České republice

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 45 EU mapping of child protection systems

Trvání: 20.12.2013 - 31.03.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 41 LGBT homophobia Legal update

Trvání: 13.12.2013 - 28.02.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Těžké formy pracovního vykořisťování

Trvání: 12.09.2013 - 17.03.2014
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 38 Criminalisation of irregular migration

Trvání: 09.08.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information Request 34 Contribution to Annual Report 2013

Trvání: 01.08.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information request 28 Victim Support Services in the EU - An overview and assessment of victims´rights in practice Phase IV - The rights and support of victims of the hate crime

Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information request on Indicators on political participation of persons with disabilities

Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

FRANET Service request 29 Ad hoc information request on Gender-based violence against women - legislation and institutional aspects

Trvání: 17.06.2013 - 23.07.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Trvání: 04.04.2013 - 30.06.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

FRANET Service request 25 Mapping Data Sources on Roma

Trvání: 01.03.2013 - 06.09.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Freedom to conduct a business

Trvání: 18.02.2013 - 30.04.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Information request on Severe Forms of Labour Exploitation

Trvání: 18.02.2013 - 15.03.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Angloamerická dramatická tvorba v českých divadlech v době první světové války

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Politická a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně 1894-1914

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pred neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v prubehu casne postglaciální transformace strední Evropy

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2017
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Rýnská krize 1840

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Významy a podoby prarodičovství v České republice

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Španělská přírodní filosofie a geneze raně novověké vědy

Trvání: 01.02.2013 - 31.12.2015
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pronájem Měšťanské Besedy v Plzni na slavnostní zahájení 19. Kongresu Evropské asociace archeologů

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Studenti KRO FF ZCU představují Plzeň v partnerském regionu Franche-Comté

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Studenti na stáži v partnerském regionu

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Summer School of Ethnographic Filmmaking

Trvání: 01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

RAXEN Children with disabilities: targeted violence and hostility4

Trvání: 21.12.2012 - 25.01.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

FRANET Service request 21 Guardianship systems for children victims of trafficking

Trvání: 10.12.2012 - 30.08.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Jedna, dva - Deutsch/Tschechisch ist da. Podpora češtiny / němčiny jako jazyka sousední země

Trvání: 01.12.2012 - 30.11.2013
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

RAXEN Children with disabilities: targeted violence and hostility1

Trvání: 27.11.2012 - 28.06.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

RAXEN Children with disabilities: targeted violence and hostility2

Trvání: 14.11.2012 - 30.07.2013
Poskytovatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights ()
Detail projektu

Výzkumná síť teorie a dějin vědy

Trvání: 01.10.2012 - 30.09.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech

Trvání: 30.06.2012 - 30.04.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Trvání: 30.04.2012 - 31.03.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru

Trvání: 31.03.2012 - 28.02.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mapa visegrádské krajiny

Trvání: 27.03.2012 - 31.12.2017
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Spolupráce KRO FF ZČU s IUFM Besançon - jak se učí v partnerském regionu

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa

Trvání: 01.03.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky ()
Detail projektu

Audiovizuální technologie a analytické SW ve výuce sociální a kulturní antropologie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diskurzy o zaostalosti a modernizaci v české, polské a maďarské společnosti 1850-1938

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metodická podpora aplikace multikulturních témat a rozvoje čtenářské gramotnosti dle standardu PISA na SŠ

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Prezentace a zpřístupnění archeologické srovnávací sbírky pro potřeby studia archeologie

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Reakce na exkluzi: chudé romské rodiny v post-socialismu

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Veritas filia temporis: Zrození ideje teoretického pokroku

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Stipendium pro doktorandy a asistenty do 35 let na akademický rok 2011/2012

Trvání: 01.09.2011 - 30.06.2012
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Strategie archeologického výzkumu v Evropě

Trvání: 01.07.2011 - 30.06.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví

Trvání: 01.05.2011 - 30.04.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití mentálních map pro interpretaci textů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Friedrich Waismann a jeho dílo

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Hnutí přirozeného porodu a feministické přístupy k porodu v ČR: systémy sociálního jednání a myšlení

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace kurzů četeb španělských odborných textů: vytvoření knihovny a studijních materiálů

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace praktického cvičení předmětu Metody kosterní biologie 1

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální laboratoř pro výuku cizích jazyků

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální prezentace předmětu Antické kořeny evropské vědy a kultury

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačová učebna pro multimediální výuku

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Problematika umění v myšlení Jana Patočky

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2013
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

RAXEN Data collection and research services on fundamental rights issues

Trvání: 01.01.2011 - 31.01.2014
Poskytovatel: European Monitoring Centre on Racism and Xenofobia ()
Detail projektu

Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2014
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření elektronického slovníku ruských a českých sloves pro podporu výuky ruského jazyka

Trvání: 01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ROZVOJ - Rozvojová studia

Trvání: 01.09.2010 - 31.08.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filozofie přístupný prostřednictvím internetu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Francouzská epistemologie

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace laboratoře pro výuku archeologie na bázi průniku humanitních a přírodních věd

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Konceptuální a metodologické inovace výzkumu vzdělanostních nerovností aplikované na moderní českou společnost

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metternich a Východní otázka 1821-1841

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora pořádání foneticko-kybernetického workshopu

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3-D snímkování (LIDAR)

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Prameny evropské matematiky

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Pravěké pohřebiště Holešov u Kroměříže: vyhodnocení a interpretace

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

RESPECT - Směrem k topografii tolerance a rovnému respektu. Srovnávací studie politik distribuce veřejných prostor v kulturně diverzifikovaných společnostech.

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2011
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vliv konceptualizace bezpečnosti na praxi postkonfliktní rekonstrukci

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2012
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření elektronického portálu pro podporu studijního oboru "Analytická filozofie a filozofie vědy"

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Scholarship for Mr. Anatoliy Klyuchkovych

Trvání: 01.10.2009 - 31.07.2010
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Analýza systému vzdělávání a podpory učitelů ZŠ a SŠ v tématech extremismu, rasismu, xenofobie, tolerance a lidských práv

Trvání: 01.08.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob

Trvání: 01.07.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky

Trvání: 04.05.2009 - 03.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU

Trvání: 04.05.2009 - 03.05.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

INSPOT - Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce

Trvání: 01.05.2009 - 30.04.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ARCANE - TG02 Transversal Group Glyptic and Art History

Trvání: 01.04.2009 - 30.04.2009
Poskytovatel: European Science Found ()
Detail projektu

Výroční konference Computer Applications and Quantitative Methods in Archeology (CAA09)

Trvání: 01.03.2009 - 28.03.2009
Poskytovatel: Nadace Český literární fond ()
Detail projektu

Západočeské centrum politologie Plzeň

Trvání: 01.03.2009 - 30.09.2009
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Transformation of social services for elderly in Czech Republic: emerging clients and the construction of right old age.

Trvání: 08.01.2009 - 31.10.2009
Poskytovatel: Erste Foundation ()
Detail projektu

Ropné zásoby na africkém kontinentu a jejich vliv na utváření světové politiky

Trvání: 05.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Adaptace a etablování neinstitucionalizovaných náboženských společenstev ve veřejném prostoru

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Anglická a americká dramatická tvorba na plzeňských divadelních scénách v kontextu společenských událostí dvacátého století

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Arbíl - archeologie městského centra v severní Mezopotámii

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Diachronní změny geometrických parametrů průřezů dlouhých kostí u lidských populací pravěku střední Evropy: biomechanická analýza

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Homosexualita v romských osadách slovenského venkova

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace obsahové a metodické stránky předmětu Četba textů v angličtině

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačová učebna pro multimediální výuku cizých jazyků

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba audiovizuální interaktivní opory pro výuku odborné francouzštiny v humanitních studijních oborech

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nové geopolitické dělení Afriky

Trvání: 12.09.2008 - 31.08.2009
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

POZOR: podpora začleňování a osobnostního rozvoje (Internetový portál a e-learning zaměřený na rozvoj sociálních, osobnostních a komunikačních dovedností pro

Trvání: 01.04.2008 - 28.02.2010
Poskytovatel: Nadace Vodafone Česká republika ()
Detail projektu

Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a věd

Trvání: 01.03.2008 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Česko-francouzský magisterský studijní program: Frnacouzština-cizí jazyk pro specifické účely

Trvání: 01.03.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Hledání konkrétních archeologických struktur

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

ORGANON VI. Seminář o metodice a didaktice výuky logiky zaměřený na problematiku tvorby a vyhledávání příkladů

Trvání: 01.01.2008 - 30.04.2009
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Pastýři černohlavých - Vládnoucí a ovládaní na starověkém Blízkém Východě

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vytvoření elektronické databáze příkladů pro úvodní kurzy logiky na VŠ

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření interaktivního portálu pro výuku renesanční a novověké filosofie

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Science as/in Culture, Scientific misconduct, evaluation, media

Trvání: 01.04.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: ASO Brno - Austrian science and research liaison office Brno ()
Detail projektu

Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Byla neolitizace střední Evropy demickým nebo kulturním procesem? Evidence demografických simulací

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2008
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

EuroEthos - Exploring the Scope for a Shared European Pluralistic Ethos

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2008
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION ()
Detail projektu

Komunikologie, filosofie nevých médií a mediální výchova

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Post-moderní státy jako nositelé kantovské etiky v mezinárodních vztazích?

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Veřejnost, diskurz a legitimita demokracie v České republice

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2009
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vliv interpersonální komunikace na nastolování důležitých témat veřejného diskurzu

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Účast zahraničního vyučujícího na inovaci předmětů stávajícího certifikátového studijního programu Německá a rakouská kulturní studia

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

ARCANE - historická archeologie jihozápadní Asie

Trvání: 27.11.2006 - 29.11.2006
Poskytovatel: European Science Found ()
Detail projektu

Krizová pomoc České republiky - vytvoření systému řízení rehabilitace Citadely v Irbílu za použití terénního archeologického semináře Západočeské univerzity

Trvání: 01.09.2006 - 31.10.2006
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Projektové řízení ve veřejném sektoru

Trvání: 01.09.2006 - 31.08.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studium běloruských studentů

Trvání: 01.06.2006 - 30.06.2007
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Zvyšování jazykové kvalifikace učitelů 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií, kteří vyučují cizí jazyky, připravují se na získání odborné jazykové způsob

Trvání: 01.06.2006 - 31.10.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Studijní stáž pro vysokoškolské studenty z Iráku v oborech "Dějiny a kultura Předního východu" a "Archeologie"

Trvání: 01.05.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Inovace a rozšíření výuky sociálně vědní metodologie a analýzy kvantitativních dat na Fakultě filozofické ZČU

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Inovace předmětů certifikátového programu" Románská interkulturní studia"

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Multimediální aplikace Materiální Afriky

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nevládní organizace a jejich role při postkonfliktní rekonstrukci oblasti

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

ORGANON V. Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Detail projektu

Rasa a rasová ideologie v západních dějinách

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Reálie Ruska

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozdíly identifikace pohlavních charakteristik obličeje a mimických výrazů mezi muži a ženami

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na výsledek těhotenství a porodu v ČR po r. 1989

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2008
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Software pro kvantitativní a kvalitativní analýzu dat

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Stabilitgy and effectivity of governments - the case of Slovenia and Czech Republic

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Učební materiál multimediálního charakteru, díl druhý, pro výuku technické angličtiny

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vytvoření interaktivní webové aplikace pro výuku logiky na humanitních oborech

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ja - immigrant. Jsem imigrant.

Trvání: 01.09.2005 - 30.11.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR

Trvání: 01.09.2005 - 31.08.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Slovanské národy dnes

Trvání: 01.09.2005 - 30.11.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

POLIS - Tvorba a podpora nediskriminační sociální, vzdělávací zaměstnanostní politiky

Trvání: 01.06.2005 - 31.05.2008
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Proměna vzdělanostní stratifikace v průběhu životního cyklu a vliv politických institucí na vzdělanostní nerovnosti: případ střední a východní Evropy po r. 1945

Trvání: 01.03.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

RAXEN6 National Focal Point

Trvání: 18.01.2005 - 31.01.2006
Poskytovatel: European Monitoring Centre on Racism and Xenofobia ()
Detail projektu

Elektronický korpus starobabylónských textů publikovaný na síti internet

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Filosofie a astronomie od Thaleta po Oresma

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Německý jazyk pro doktorandy

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Opomíjená archeologie

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Provoz informačního centra o NATO - Plzeň

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Detail projektu

Učební materiál multimediálního charakteru pro výuku technické angličtiny

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Využití archivních dokumentů v multimediální výuce archeologie

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice, Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

NATO, CFSP of EU and Czech Republic - konference

Trvání: 01.11.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: NATO ()
Detail projektu

Extremismus - příručka pro učitele druhého stupně ZŠ a SŠ

Trvání: 01.10.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Monitoring situácie romských osád na Slovensku

Trvání: 01.10.2004 - 30.06.2005
Poskytovatel: Open society found ()
Detail projektu

ALERIC CLT-CA22

Trvání: 01.09.2004 - 31.08.2007
Poskytovatel: Culture 2000 - Česká kancelář ()
Detail projektu

Vědecko-badatelská spolupráce s TU Chemnitz

Trvání: 01.07.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

"Vita activa" benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních interakcí na příkladu konventu benediktů v Kladrubech

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Badatelské centrum pro teorie a dějiny vědy při Katedře filosofie FHS ZČU

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Detail projektu

Inovace výuky nedestruktivních metod archeologického výzkumu

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Koalice a koaliční vztahy v České republice: politické strany a koaliční chování

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Podpora bakalářského studijního programu "Blízkovýchodní studia"

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Učební materiál multimediálního charakteru pro výuku technické angličtiny

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie

Trvání: 01.01.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Interpretace vybraných sémantických gest cizinci - pilotní studie k připravovanému výzkumu zaměřenému na význam neverbální složky komunikace pro integraci cizin

Trvání: 01.10.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Západočeská univerzita v Plzni ()
Detail projektu

Doktorandská škola archeologie

Trvání: 01.09.2003 - 31.08.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Sociální a kulturní geografie magdalénských lovců: traseologie mobilního umění,ozdob a kostěné industrie

Trvání: 01.09.2003 - 31.08.2006
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Dlouhodobý stacionární trénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit

Trvání: 30.07.2003 - 30.11.2004
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ()
Detail projektu

Doudlebské nářečí a slovník

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Identifikace pohlaví a věku koster člověka: nové metody pro antropologii, archeologii a forenzní vědy

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Vztahy mezi národními politickými stranami a evropskými stranickými federacemi

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Modernizace terenní praxe oboru archeologie

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava bakalářského studijního programu

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Sídelní struktury přelomu doby bronzové a železné jako odraz hlubších změn v historickém vývoji

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2006
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Změna paradigmatu výchovy - filosoficko-antropologický pohled

Trvání: 01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Ideologické zdroje moderního totalitarismu: antropologická perspektiva

Trvání: 01.01.2001 - 31.12.2003
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Multimediální jazyková laboratoř

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Příprava stud. prog. bak. studia \"Politická sociologie\"

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Archeologický potenciál Čech: riziko archeologického výzkumu

Trvání: 01.01.2000 - 31.12.2003
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu


Patička