Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 196
Hlaváčková, N., Špiclová, Z. "Beseda Univerzita jako příležitost… pochopit její fungování” s prof. Dušanem Lužným z NAU. univerzitní kavárna Družba, 27.03.2019 - 27.03.2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. "I want (to be) an active grandmother" - activity as a new normative framework of subjective meanings and expectations associated with the grandmother role. AGEING & SOCIETY, 2019, roč. 39, č. 8, s. 1667-1690. ISSN: 0144-686X
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. (Re)constructing the meaning of intimacy and sexuality in the imaginary of active ageing and fourth age. Praha, 2019.
  Detail publikace
Hložek, J. 5. ročník kastellologické konference k poctě prof. T. Durdíka. Křivoklát, 01.11.2019 - 02.11.2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J., KALVAS, F. AGE OR ENVIRONMENT? WHAT IS DETERMINATIVE IN HOW HOMELESS PEOPLE SPEND THEIR TIME AFTER THE AGE OF 55?. Rome, Italy, 2019.
  Detail publikace
ONDŘÍČKOVÁ, M., CHROUSTOVSKÝ, L. Aerofony typu rohy z lastur – trouby proti mračnům. Praha, 2019.
  Detail publikace
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Age or Environment? What is Determinative in how Homeless People Spend their Time after the Age of 55?. Manchester, UK, 2019.
  Detail publikace
PREUSZ, K. Ager Castronovano. Pisa (Italy), 2019.
  Detail publikace
CHEN, S., FU, T. An Authoritative Attitude to the Limits of Scientific Research. Kirchberg am Wechsel, Rakousko, 2019.
  Detail publikace
CHEN, S., FU, T. An Authoritative Attitude to the Limits of Scientific Research. Papers of ALWS: Crisis and Critique: Philosophical Analysis and Current Events, 2019, roč. 27, č. 1, s. 28-29. ISSN: 1022-3398
  Detail publikace
NAXERA, V. Anti-immigrant rhetorics of Czech politicians. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
GOJDA, M. Archeologické objevy a památky krajiny pod Řípem. 2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M., FLEISCHMANNOVÁ, Š. Badatelský pobyt - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. 2019.
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Špiclová, Z., Fišerová, N., Novák, J. Beseda "Univerzita jako příležitost… poznat japonskou kulturu” s dr. Romanem Kodetem (KHV). aula FPE, 24.04.2019 - 24.04.2019.
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Špiclová, Z. Beseda Univerzita jako příležitost… aplikovat výsledky výzkumu” s prof. Martinem Fuskem. univerzitní kavárna Družba, 07.02.2019 - 07.02.2019.
  Detail publikace
LHOTÁK, J. Břežany. Kapitoly ze starších dějin obce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 427 s. ISBN: 978-80-261-0865-8
  Detail publikace
PROCHÁZKA, M. Capacity Changes of 16-18th Century Castles near Bosnia and Herzegovina's Northwestern Borderline. Kutina, 2019.
  Detail publikace
PROCHÁZKA, M. Castle as Part of Bohemian Landscape. Zagreb, 2019.
  Detail publikace
ČAPEK, L. Charakter středověkých keramických souborů a metodiky jejich zpracování na příkladu městských a hradních lokalit (na příkladu města České Budějovice a hradu ve Strakonicích). Brno, 2019.
  Detail publikace
JUREK, P. Climate Change and Czech politics: Still Unrecognized Topic?. Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova 15, 2019.
  Detail publikace
Tanil, G., Jurek, P. Climate Change and Environmental Policies. Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova 15, 03.04.2019 - 04.04.2019.
  Detail publikace
KALVAS, F. Co nám entropie a fraktální dimenze mohou říct o veřejném mínění?. Praha, 2019.
  Detail publikace
VUONO, M., PREUSZ, K., ENEI, F., PREUSZ, M., PATUSSO, M. Coins and Amphorae in the maritime colony of Castrum Novum. Contribution to understanding of trade and globalization of the mediterranean seascape .. Koper, Slovinsko, 2019.
  Detail publikace
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M. Continuity and Discontinuity of Hill-top Settlements in Southern Bohemia. In Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. Zagreb: Institute of Archaeology Zagreb, 2019. s. 7-24. ISBN: 978-953-6064-47-2
  Detail publikace
FREIOVÁ, K. Cosplay - identita, kultura, hybridizace, kmen. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., HAVLÍKOVÁ, M., JEŽEK, J., BLÁHOVÁ, O. Current metallographic results of Bronze Age swords. Modra, 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Czech Islamophobia. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
TARANT, Z. Czech Republic: A Country without Antisemitism?. Villa Trapp, Traunstraße 34, 5026 Salzburg, Rakousko, 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Czechoslovak pronatalist policy, cohort size and health: hierarchical age-period-cohort analysis of birth outcomes in the Czech republic. In New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019, s. 39-54. ISBN: 978-80-245-2302-6
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Das Wertfreiheitsproblem und die Holzwege des Positivismusstreits. Aufklärung und Kritik, 2019, roč. 26, č. 3, s. 7-19. ISSN: 0945-6627
  Detail publikace
ČAPEK, L. Databázové systémy středověké keramiky v ČR a cesty k univerzálnímu deskriptivnímu systému?. Jihlava, 2019.
  Detail publikace
ZEMAN, J. David Hilberts Grundlagen der Geometrie im Kontext der Zeit. Universitat Regensburg, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
STULÍK, O. Democratic norms preservation. A problem with populism in the recall case. 2019.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z. Der Fall von Janowitz. Der Heerezug der böhmischen königlichen Städte gegen das Raubadel im Jahre 1520. Kutina, Sisak, 2019.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. Die Erste des jahres 1421 getreide aus dem lehnshaus. Kutina, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Die Möglichkeiten und die Grenze der experimentellen Philosophie. Leipzig, 2019.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Doba bronzová v jihozápadních Čechách a Bavorsku. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Katedra archeológie, 2019.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Doba bronzová v jihozápadních Čechách a Bavorsku. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Katedra archeológie, 2019.
  Detail publikace
POLÁK, M. Dual model as a novel approach to phenomenal consciousness. Okazaki, Japan, 2019.
  Detail publikace
KRČÁL, P. EXIT - Dát extremismu sbohem / Host v rámci festivalu Jeden svět. 2019.
  Detail publikace
STULÍK, O. Ekvivalentní význam: nutný ohled na „kvalitu“ při měření populismu. 2019.
  Detail publikace
JEDLIČKA, P. Empirical methods in philosophy of science: experiences from the field. Leibniz University Hannover, 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Erasmus Teaching Mobility, Universidad Autónoma de Madrid. 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Erasmus+ Teaching Mobility, Universidade de Lisboa. 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Estancia de investigación, Biblioteca Nacional de México; Archivo Histórico Militar; CEIICH UNAM (1. -16. červen 2019). 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Estancia de investigación, Madrid, abril 2019 (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CSIC; Real Academia de la Historia; Biblioteca Nacional de España). 2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Experimental centres, open-air museums and archaeoparks in the Czech Republic. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Fake news and ownership of Czech media: some issues of media-politics relations in the Czech Republic. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Family diversity. In Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer Nature Switzerland AG 2019 : Springer, 2019, s. 1-8. ISBN: 978-3-319-69892-2
  Detail publikace
FRIEDL, L., CLAXTON, A. G., WALKER, C. H. S., CHURCHIL, S. E., HOLLIDAY, T. W., HAWKS, J., BERGER, L. R., DESILVA, J. M., MARCHI, D. Femoral neck and shaft structure in Homo naledi from the Dinaledi Chamber (Rising Star System, South Africa). Journal of Human Evolution, 2019, roč. 133, č. August 2019, s. 61-77. ISSN: 0047-2484
  Detail publikace
LUKASOVÁ, A., MARTIN, Ž., MAREK, V., ZDEŇKA, T. Formální logika a sémantický web. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 245 s. ISBN: 978-80-261-0611-1
  Detail publikace
PROCHÁZKA, M. Fortifikace v rozvodí řek Una, Korana a Mrežnica (Chorvatsko). Křivoklát, 2019.
  Detail publikace
TARANT, Z. From Donetsk to Tel Aviv: Czech Antisemitic Movements Respond to the Russian-Ukrainian War. In Anti-Zionism and Antisemitism – The Dynamics of Delegitimization. Bloomington : Indiana University Press, 2019, s. 414-453. ISBN: 978-0-253-03869-2
  Detail publikace
MENŠÍK, P., CHVOJKA, O. Frühbronzezeitliche Hügelgräberfelder in Südböhmen. Žumberk, 2019.
  Detail publikace
METLIČKA, M., MENŠÍK, P. Frühmittelalterliche Hügelgräberfelder in Südwestböhme. Žumberk, 2019.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. Getreidefunde auf böhmischen Burgen. Kutina, 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Grey Divorce and Health of Older Adults in Europe. Manchester, Velká Británie, 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Guest researcher, University College London. 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. HISPANEMA. Hidden Spaces of American Natural History in Early Modern Central Europe. Reconstruction of Memory and Experience Narrated by Things (Presentación del proyecto; CEIICH UNAM, Ciudad de México, 5. červen 2019).. 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Health consequences of end of marriage at a later age. Hannover, Německo, 2019.
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P., ŠÁLKOVÁ, T. Hierarchie der bronzezeitlichen Siedlungen in Südböhmen. Würzburg, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Homelessness - Pilsen researches. Oslo, 2019.
  Detail publikace
KALVAS, F., KUDRNÁČOVÁ, M. How do social networks influence waste separation?. https://forum.comses.net/t/about-comses-2019/7727, 2019.
  Detail publikace
JEDLIČKA, P., KALVAS, F., PAITLOVÁ, J., KUBÍNOVÁ, L., PETŘÍK, P., VLASÁKOVÁ, B., KOS, Š. How scientists solve moral dilemmas?. Bern, 2019.
  Detail publikace
HLOŽEK, J., KNOLL, V. Hrad Budětice. Křivoklát, 2019.
  Detail publikace
MENŠÍK, P., STARKOVÁ, L., KRÁL, V. Hradiště na Strakonicku. Předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném středověku z pohledu archeologie. Strakonice : 2019, 58 s. ISBN: 978-80-907304-2-7
  Detail publikace
KOTĚROVÁ, A., KRÁLÍK, V., RMOUTILOVÁ, R., FRIEDL, L., RŮŽIČKA, P., VELEMÍNSKÁ, J., MARCHAL, F., BRŮŽEK, J. Impact of 3D surface scanning protocols on the Os coxae digital data: Implications for sex and age-at-death assessment. Journal of Forensic and Legal Medicine, 2019, roč. 68, č. November 2019, s. 1-10. ISSN: 1752-928X
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Inequalities and Conflicts in Modern and Contemporary History of Africa: A Comparative Perspective. Lanham, USA : Lexington Books, 2019, 159 s. ISBN: 978-1-4985-3641-7
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z. Jak Falkenštejn k Falkenštejnu přišel. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KALVAS, F., KUDRNÁČOVÁ, M. Jak podoba našich sociálních sítí ovlivňuje tendenci třídit odpad?. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Jak se vaří experimentální filosofie vědy. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Jižní Čechy v raném středověku. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Katedra archeológie, 2019.
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N. José Gil’s “Space of the Body” as a Model of Aesthetic Field. Porto, Portugalsko, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Karl Poppers unorthodoxer Kantianismus. Graz, 2019.
  Detail publikace
LOUŽENSKÝ, L. Komparace diskurzivního obrazu NATO v ruské zahraniční politice (a obráceně). Olomouc, 2019.
  Detail publikace
Fleischmannová, Š., Špiclová, Z., Hlaváčková, N., Kastnerová, M. Komunikace a vědění III.. Děkanát FF ZČU v Plzni (SO214), 25.09.2019 - 25.09.2019.
  Detail publikace
ŠEVČÍK, M., HLAVÁČKOVÁ, N. Koncept „prostoru těla“ a jeho použitelnosti na různé druhy umění u Josého Gila. Belgrade, Serbia, 2019.
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N., ŠEVČÍK, M. Konec expresivního a narativního paradigmatu tance v úvahách Josého Gila. Štrbské pleso, Tatry, Slovenská republika, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D., KALVAS, F., ŠTÍPKOVÁ, M., HÁSOVÁ, V. Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice - výzkum religiozity v Čechách. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FLEISCHMANNOVÁ, Š. Křest knihy Reassembling the Republic of Letters. 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO (miembro del comité científico). 2019.
  Detail publikace
BENEDETTI, M. M., HAWS, J. A., BICHO, N. F., FRIEDL, L., ELLWOOD, B. B. Late Pleistocene site formation and paleoclimate at Lapa do Picareiro, Portugal. Geoarcheology, 2019, roč. 34, č. 6, s. 698-726. ISSN: 0883-6353
  Detail publikace
DACH, S. Leinfellner Award 2019. 2019.
  Detail publikace
Schuster, R., Hlaváčková, N., Wolf, B. Literature’s Maritime Turn: Odyssean Sea Charts from Homer to Joyce. Katedra Filozofie FF, ZČU, Plzeň, 19.06.2019 - 19.06.2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Lovci a sběrači starší a střední doby kamenné. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Marital status, social networks and loneliness at a later age. Praha, 2019.
  Detail publikace
KRČÁL, P. Maďarsko 2018 - V zákulisí demokracie / Host v rámci festivalu Jeden svět. 2019.
  Detail publikace
PÁSZTOROVÁ, B. Metternich a německá otázka v letech 1840-1848. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 195 s. ISBN: 978-80-261-0831-3
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Mexiko snů a skutečností očima českých cestovatelů (cyklus přednášek FF a SVKPK "Do světa"). SVKPK Plzeň, 2019.
  Detail publikace
Chroustovský, L., Karel, V., Trnka, R., Ježek, J., Míchalová, E., Nováková, E., Netolický, P., Černá, L. Mezinárodní den archeologie v pravěké osadě v ZOO/BZ města Plzně 2019. Plzeň, ZOO/BZ města Plzně, 19.10.2019 - 19.10.2019.
  Detail publikace
JAROŠOVÁ, K. Mimomanželské rodiny za socialismu. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z. Mizející svět. Altány a drobní zahradní architektura v Plzni-Bezovce. Plasy, 2019.
  Detail publikace
POLÁK, M. Může být fenomenální percepce nevědomá?. České Budějovice, 2019.
  Detail publikace
Paitlová, J. Na cestě se studenty a akademiky Západočeské univerzity (2. ročník). Plzeň, DEPO2015, 11.10.2019 - 11.10.2019.
  Detail publikace
HANZELÍNOVÁ, L. Nezdolný Batěk a Neoglyfy. Plzeň, Frišova vila, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Norsko pohledem hostujícího akademika. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
CAISOVÁ, L. North Korea's Foreign Policy: The DPRK's Part on the International Scene and Its Audiences. 1. vyd. Abingdon and New York : Routledge, 2019, 128 s. ISBN: 978-1-138-49343-8
  Detail publikace
GOJDA, M. Nové metody dálkového průzkumu v archeologii a krajinné historii. Beroun, 2019.
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Nové výpůjčky z cizích jazyků ve francouzských slovnících. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 4, s. 23-32. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J., VINOPAL, J., LUŽNÝ, D. Náboženská víra a vztah k historii – analýza existence vzájemného propojení. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 11, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
ŠÍDA, P., PROKOP, V., MENŠÍK, P. Několik nových předneolitických nálezů na středním toku Blanice na Benešovsku. Archeologie ve středních Čechách, 2019, roč. 23, č. 1, s. 89-93. ISSN: 1214-3553
  Detail publikace
GOJDA, M. O moderních metodách archeologie. 2019.
  Detail publikace
KOBES, T. O sociologické imaginaci. Sociální studia, 2019, roč. 16, č. 1, s. 147-162. ISSN: 1214-813X
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. OMG Shakespeare: interpretace „klasického“ v 21. století. Štrbské Pleso, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objectivity in the natural sciences: An empirical investigation. München, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objectivity of science from the perspective of x-phi. Prague, 2019.
  Detail publikace
PETŘÍK, P., PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objektivita v české vědě – předběžné výsledky. Malá Skála, 2019.
  Detail publikace
FUNDA, O. Odvrácená tvář postmoderny. Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. XXVIII., č. 2018/4, s. 33-38. ISSN: 1336-2526
  Detail publikace
MENŠÍK, P., GERSDORFOVÁ, Z., PROKOP, V. Ojedinělý nález eneolitické kamenné sekery z Dubu u Kondrace. Pod Blaníkem, 2019, roč. 23, č. 2, s. 10-11.
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Online Archives and Their Use for Research on the Cold War in Ethiopia/Africa. Jimma, Ethiopia, 2019.
  Detail publikace
DIRGA, L. Open Prison in the Czech Republic. Bollate (Italy), 2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L., NOVÁKOVÁ, E., SCHELLONG, P., KAREL, V. Oživená (pre)historie v roce 2018. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 2019.
  Detail publikace
PETR, L., VAŘEKA, P. Palynology research of water reservoirs of later mediaeval and post-mediaeval deserted villages in West Bohemia, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019, roč. 11, č. 4, s. 4059-4073. ISSN: 1866-9557
  Detail publikace
KRÝSLOVÁ, B. Partnerské vztahy v post-reprodukčním věku. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
FLEISCHMANNOVÁ, Š. Philip Sidney a střední Evropa – příspěvek k mapování intelektuální a korespondenční sítě. Filozofická fakulta ZČU v Plzni, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Places of (in)visibility. LGB aging and the (im)possibilities of coming out to others. JOURNAL OF AGING STUDIES, 2019, roč. 48, č. MAR 2019, s. 9-16. ISSN: 0890-4065
  Detail publikace
GOJDA, M. Po stopách praotce Čecha aneb nové objevy letecké archeologie na Podřipsku. Králův Dvůr, 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Populism in contemporary Czech politics. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Positivismusstreit jako spor o metodu (nejen) sociálních věd. Dějiny věd a techniky (DVT), 2019, roč. 52, č. 1, s. 14-33. ISSN: 0300-4414
  Detail publikace
NAXERA, V. Possibilities of studying populism in the Czech case. University of Catania, 2019.
  Detail publikace
PRŮCHOVÁ, E., CHROUSTOVSKÝ, L., MUDRA, P., DANĚČEK, D. Poznáme morové pohřebiště?. Praha, 2019.
  Detail publikace
Chroustovský, L., Černá, L. Pravěké hudební nástroje. Plzeň, 31.05.2019 - 31.05.2019.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M., ŠMEJDA, L., RUTHER, H. Pre-Colonial Origins of Urban Spaces in the West African Sahel: Street Networks, Trade, and Spatial Plurality. Journal of Urban History, 2019, roč. 45, č. 3, s. 500-516. ISSN: 0096-1442
  Detail publikace
DIRGA, L. Prison as an informational network: example from the Czech Republic. Ghent, Belgium, 2019.
  Detail publikace
STULÍK, O. Protection of Sovereignty? Populist Abuse of Civil Rights and Its Democratic Ethos. 2019.
  Detail publikace
ČAPEK, L., MENŠÍK, P. Raně středověká keramika z hradiště Kněží hora u Katovic, okr. Strakonice. Archaeologia Historica, 2019, roč. 44, č. 1, s. 357-381. ISSN: 0231-5823
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Re/construyendo leyendas: La revolución científica, ciencia ibérica y nuevas perspectivas historiográficas (Techdem Project, Marie Sklodowska-Curie Workshop, Session XXVIII). Centro Cultural La Corrala, Aula Negra, Madrid, 2019.
  Detail publikace
Schuster, R., Hlaváčková, N., Ekbia, H. Reason and Rationality in the Era of Thinking Machines. Katedra Filozofie FF, ZČU, Plzeň, 20.06.2019 - 20.06.2019.
  Detail publikace
ŠPICLOVÁ, Z. Reflexe metodologických aspektů využití digitálních technologií při výzkumu biblických textů. Fakulta filozofická ŽČU v Plzni, 2019.
  Detail publikace
PREUSZ, K., PREUSZ, M. Relazione di ricerca Castrum Novum 2019. Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale., 2019.
  Detail publikace
SOSNA, D., BRUNCLÍKOVÁ, L., GALETA, P. Rescuing things: Food waste in the rural environment in the Czech Republic. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, roč. 214, č. 20 March 2019, s. 319-330. ISSN: 0959-6526
  Detail publikace
POLÁK, M. Research Report from OVGU: The concept of type in philosophy of mind and neurosciences. Pilsen, Department of Philosophy, UWB, 2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Role experimentu v archeologii. Dobřany, 2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Rozpravy o životě a smrti: Sidneyovi, Mornay a Shakespeare. Ostium, 2019, roč. 15, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1336-6556
  Detail publikace
SCHUSTER, R. S Fulbrightem do Nového světa. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
BOČEK, M. S nadějí za oceán. Soupeření lodních společností o zákazníky v habsburské monarchii na přelomu 19. a 20. století.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 195 s. ISBN: 978-80-261-0843-6
  Detail publikace
BULA, M. Sachs, Jeffrey D.: A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism. Mezinárodní vztahy, 2019, roč. 54, č. 3, s. 70-73. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Sacred places in prehistoric landscapes. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
EKBIA, H., SCHUSTER, R. Shifting the Paradigm in Artificial Intelligence: The Case of Algorithmic Collusion. Sorbonne Université – Paris, Campus Pierre et Marie Curie, 2019.
  Detail publikace
POLÁK, M. Short comments on Fink´s article „A Deeper Look at the Neural Correlate of Consciousness”. ZČU v Plzni, FF, Katedra filozofie, 2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Sidney’s Circle and the Central European Intellectuals (Johannes Sambucus). St. Louis, Missouri, USA, 2019.
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P., KRIŠTUF, P. Současný stav poznání mohylových pohřebišť starší doby bronzové v jižních Čechách. Modra, 2019.
  Detail publikace
ČAPEK, L. Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách – témata, přístupy, metody. Křivoklát, 2019.
  Detail publikace
ČAPEK, L. Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu. Jihlava, 2019.
  Detail publikace
STULÍK, O., KRČÁL, P. Surfování na migrační vlně v době populismu: Sekuritizace migrace ze strany poslanců Parlamentu České republiky. Acta Politologica, 2019, roč. 11, č. 2, s. 1-17. ISSN: 1804-1302
  Detail publikace
NAXERA, V. Teaching mobility, University of Catania. 2019.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. The 'symbolic' meaning of walls - narrating rationality in archaeology. Leipzig, Německo, 2019.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, L. The British Legation in Prague. Perception of Czech-German Relations in Czechoslovakia between 1933 and 1938. 1. vyd. Berlin, Boston : De Gruyter, 2019, 284 s. ISBN: 978-3-11-064711-2
  Detail publikace
Schuster, R., Hlaváčková, N., Ekbia, H. The Flood of Forms: On the Lure and Limits of Artificial Intelligence. Katedra filozofie FF, ZČU, Plzeň, 06.06.2019 - 06.06.2019.
  Detail publikace
ŠTOLLOVÁ, S. The Grand Shift Of German Conservatism: From Conservative to Völkisch Standpoint. Pilsen, 2019.
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. The Path to the Austro-Sardinian War: The Post-Napoleonic States System and the End of Peace in Europe in 1848. EUROPEAN HISTORY QUARTERLY, 2019, roč. 49, č. 3, s. 367-385. ISSN: 0265-6914
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. The archaeology and anthropology of music and sound. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. The big pictures of archaeological theory. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
ČAPEK, L. The issues about analysis and assessement of medieval pottery in Czech Republic - current problems and future trends. Bern, 2019.
  Detail publikace
ŠAŠKOVÁ, K. Tiglatpilesar III., král veškerenstva. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 210 s. ISBN: 978-80-261-0830-6
  Detail publikace
PREUSZ, K. Tisková konference. 2019.
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P., ŠÁLKOVÁ, T., KUNA, M. Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy, 2019, roč. 71, č. 2, s. 267-308. ISSN: 0323-1267
  Detail publikace
HLOŽEK, J. Tomáš Durdík a česká kastellologie ve 20. a na počátku 21. století. Počátek a konec (?) tzv. české kastellologické školy.. Křivoklát, 2019.
  Detail publikace
STULÍK, O. Továrna na atrapy aneb populistický způsob boje. 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Traditional Philosophy, X-phi and Objective Knowledge. Leiden, 2019.
  Detail publikace
GABRIEL, F., KURSOVÁ, L. Typové zařazení hradu Skála u Přeštic. Archaeologia Historica, 2019, roč. 44, č. 2, s. 547-557. ISSN: 0231-5823
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A. Těhotenství a porod jako součást procesu integrace. Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové, 2019.
  Detail publikace
MICHAELA, K., KALVAS, F. Třídíš, třídím, třídíme?. Praha, 2019.
  Detail publikace
POLÁK, M. Unconscious Qualia. Otto-von-Guericke Universitat, Magdeburg, 2019.
  Detail publikace
HLOŽEK, J., ŁAWRYNOWICZ, O. Uzbrojenie z Manskiego Domu na zamku Krzywoklad z początku XV w. Nowoczesność czy przeżytek?. Sanok, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Venkov. 2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Viatori in continens: Intelektuální kruh rodiny Sidney a střední Evropa. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Výzkumný pobyt (10/2018-03/2019) na Institut für Philosophie Universität Leipzig. 2019.
  Detail publikace
FERENC, J. Věda o interface v teorii rozšířené kognice na pozadí McLuhanovy mediální teorie. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019.
  Detail publikace
ŠÁLKOVÁ, T., NOVÁK, J., BUDILOVÁ, K., KOMÁREK, O., KONÍK, P., KOVÁRNÍK, J., PAVELKA, J., BENEŠ, J., KŘIVÁNEK, R., KUNA, M., MENŠÍK, P., CHVOJKA, O. Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings…? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe by the wiev of archaeo-environmental analysis. Lecce, 2019.
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P. Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings...? A new look at rituals in the life of Bronze Age settlements. Presentation of research project. Toruň, 2019.
  Detail publikace
KOBES, T. What happened to multiculturalism?. Oslo Metropolitan University, 2019.
  Detail publikace
DACH, S. Wittgenstein's reasonable man and interactionist approaches to reason. Kirchberg, Rakousko, 2019.
  Detail publikace
DACH, S. Wittgenstein's reasonable man and interactionist approaches to reason. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2019, roč. 27, č. srpen, s. 40-42. ISSN: 1022-3398
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move: A search for preferred birth services. Women and Birth, 2019, roč. 32, č. 4, s. e483-e491. ISSN: 1871-5192
  Detail publikace
Blahutková, D., Hanzelínová, L., Paitlová, J., Průcha-Wittmann, J. Workshop "Grenzüberschreitende Interaktion" in Pilsen. Plzeň, 15.05.2019 - 18.05.2019.
  Detail publikace
Kalvas, F. Workshop on Agent-Based Modeling (ABM). Marakéš, Maroko, 17.06.2019 - 28.06.2019.
  Detail publikace
Polák, M. Workshop on Neural Correlates of Consciousness. ZČU v Plzni, FF, Katedra filozofie, 04.04.2019 - 04.04.2019.
  Detail publikace
Štollová, S. Z KAP do praxe - interaktivní workshop pro budoucí absolventy. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 12.04.2019 - 12.04.2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Zemědělci mladší a pozdní doby kamenné. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
MALINA, O., MUSIL, J., NETOLICKÝ, P. Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou. Archaeologia historica, 2019, roč. 44, č. 2, s. 855-885. ISSN: 0231-5823
  Detail publikace
PREUSZ, K., PREUSZ, M. Zona D – Settore IV: ambienti 5 e 6. Santa Severa, Itálie, 2019.
  Detail publikace
VUONO, M. Zona D – Settore VII. Santa Severa, 2019.
  Detail publikace
BULA, M. Zpráva z události: Critiques of liberalism and Challenges to Democracy: understanding the Conservative Standpoint. Research Workshop – COST action Ca 16211 RECaST. Acta Politologica, 2019, roč. 11, č. 2, s. 56-59. ISSN: 1803-8220
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Zwischen Licht und Schatten - Augenblicke... Fotografien von Jana Černá. Regensburg (Stadtbücherei), 24. Mai-23. Juni 2019 (XII. CinES Cultura). 2019.
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. À propos de la productivité lexicale actuelle du formant « cyber ». Romanica Olomucensia, 2019, roč. 31, č. 1, s. 37-51. ISSN: 1803-4136
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Úvod do archeologie. Masarykovo gymnázium v Plzni, 2019.
  Detail publikace
HLOŽEK, J., PROFANTOVÁ, N., MENŠÍK, P. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica, 2019, roč. 44, č. 2, s. 1113-1125. ISSN: 0231-5823
  Detail publikace
NAXERA, V. “To Protect Czech National Interests against Corrupt Politicians and Oligarchs”. School of Slavonic and East European Studies, UCL, London, 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. „Pavel Štěpánek, Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů. Karolinum 2018, 282 s.“. Český časopis historický (The czech historical review), 2019, roč. 117, č. 1, s. 208-210. ISSN: 0862-6111
  Detail publikace
LHOTÁK, J. „Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech. Historická geografie, 2019, roč. 45, č. 1, s. 7-33. ISSN: 0323-0988
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. „Teď je to takový ideální vztah, jak se vidíme málo, tak jsme si vzácní“ – oddělená soužití navázaná v pozdějším věku. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Špiclová, Z., Fišerová, N., Novák, J. „Univerzita jako příležitost… poznat mediální svět“ s Jindřichem Šídlem (Seznam.cz). aula FPE - Veleslavínova 42, Plzeň, 07.05.2019 - 07.05.2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. „Z trosek sebe sama svou slávu vykřesám…“ Robert Sidney: politická frustrace v milostné poezii. Plzeň, 2019.
  Detail publikace

Patička