Přejít k obsahu

Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 127
KASTNEROVÁ, M. . "Bezedný oceán ženské touhy?: láska a klam v alžbětinské literární kultuře. KFI FF ZČU v Plzni, SP-319, 2020.
  Detail publikace
NOVOTNÝ, L. . A Bund der Landwirte és a Deutsche christlichsoziale Volkspartei az 1918?1938-as években. Adalék a politikai aktivizmus történetéhez az első Csehszlovák Köztársaságban. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 81-101. ISSN: 1335-4361
  Detail publikace
CHEN, S. . A Tapestry of Values: An Introduction to Values in Science. Organon F, 2020, roč. 27, č. 1, s. 135-140. ISSN: 1335-0668
  Detail publikace
WAGNEROVÁ, L. . A conscious and proper matriculation oath as the first step to avoid plagiarism. Chorvatsko, Dubrovnik, 2020.
  Detail publikace
GOJDA, M.. Air Suervey and Remove Sensing in Archeology. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kerynala Stefana Wyrzynskiego w Waeszawie, 2020, 288 s. ISBN: 978-83-8090-674-7
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. . Alicja Kacprzak, Radka Mudrochová, Jean-François Sablayrolles (dir.): L?emprunt en question(s). Conceptions, réceptions, traitements lexicographiques. Časopis pro moderní filologii, 2020, roč. 102, č. 2, s. 275-278. ISSN: 0862-8459
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Analýza dopravní dostupnosti ZČU jako možný faktor (ne)úspěšnosti studujících. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VAŘEKA, P. . Archeologie komunismu. Příspěvek k odhalování represivních strategií totalitních režimů. Dějiny a současnost, 2020, roč. 42, č. 4, s. 38-42. ISSN: 0418-5129
  Detail publikace
TŮMOVÁ, V. ., CHROUSTOVSKÝ, L. . Archeologie ukazuje skutečnost, nikoliv naše představy o ní.. NoVVVinky ? newsletter Operačního programu Výzkum, vývoj a vdělávání, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 12-15.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. ., FLEISCHMANNOVÁ, Š. . Badatelská stáž Wroclaw University Library. 2020.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Badatelský pobyt v Jagellonské knihovně a archivu, Krakov, Polsko (Jageiellonian Library, Oddzia Rekopisów a Staré Druki). 2020.
  Detail publikace
SHARP, C. ., ŠMEJDA, L. ., MCKINNY, C. H. ., NICOLL, K. ., ORENDI, A. ., SHAI, I. . Bedrock Installations Used and Reused Outside Tel Burna. Judea and Samaria Research Studies, 2020, roč. 29, č. 1, s. 5-24. ISSN: 0792-8416
  Detail publikace
VÁNĚ, J. . Bezdomovectví: Lze je nějak řešit? Případně jak?. Plzeň - Magistrát města Plzně, 2020.
  Detail publikace
MENŠÍK, P.., STRÁNÍK, D.. Broušená kamenná industrie ze sbírek muzea v Mariánské Týnici, okr. Plzeň-sever. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4. Sborník přátel k životnímu jubileu Vladimíra Prokopa. Plzeň: 2020. s. 45-50. ISBN: 978-80-87170-79-3
  Detail publikace
FERENC, J. . Brát McLuhana vážně: McLuhanův kognitivní a fenomenologický mód vztahu člověka a technologie. Brno, 2020.
  Detail publikace
KALVAS, F. ., VÁNĚ, J. . Bude brát Průmysl 4.0 lidem práci?. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
CHVOJKA, O.., KUNA, M.., MENŠÍK, P.., ŠÁLKOVÁ, T.., KŘIVÁNEK, R.. Březnice u Bechyně (okr. Tábor). Sídelní areál se žlabovitými objekty z mladší doby bronzové. In Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská. 2020. s. 77-90. ISBN: 978-80-8196-036-9
  Detail publikace
Castellologica bohemica 19. Plzeň, 2020., ISBN: 978-80-261-0950-1,
  Detail publikace
PREUSZ, M. ., PREUSZ, K. ., ENEI, F. ., ANTICOLI, F. ., GIROLAMI, G. ., VUONO, M. ., ANZIDEI, M. ., AQUINO, M. ., BAGNOLI, P. E. ., BIANCHI, E. ., BIONDINI, G. ., CAPONETTO, P. ., CARRANO, S. ., CHAJBULLIN KOŠŤIAL, J. ., DAVIDDE, B. ., DI GENNARO, F. ., DOUMAZ, F. ., GIORGI, S. ., LA RUSSA, M. F. ., MARINI, P. ., MARTÍNEZ-LABARGA, C. ., PATUSSO, M. ., PIRAZZI, S. ., PIZZIMENTI, L. ., PRINCIPESSA, M. ., RANDAZZO, L. ., RICCA, M. ., RUFFOLO, A. S. ., SALVIOLI, G. ., SAVI SCARPONI, A. ., URBINI, S. . Castrum Novum. Storia e archaeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella. Quaderno 4. Santa Marinella, 2020., ISBN: 978-88-96434-76-5,
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N. . Cesta na univerzitu Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 2020.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. China's strategy vis-a-vis Taiwan's diplomatic friends: Is Beijing using dollar diplomacy?. Journal of Comparative Politics, 2020, roč. 13, č. 1, s. 76-101. ISSN: 1338-1385
  Detail publikace
Gersdorfová, Z. Comité permanent Castrum bene. Křivoklát, 27.10.2020 - 30.10.2020.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M.., VIS, B.. Comparative urbanism in archaeology. In Encyclopaedia of Global Archaeology. Cham : Springer, 2020, s. 2593-2602. ISBN: 978-3-030-30016-6
  Detail publikace
DIRGA, L.., VÁNĚ, J.. Czech Republicy: Religion and Prison - The History of an Ambivalent Partnership. In Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe. Cham, Switzerland : Springer Nature, 2020, s. 91-111. ISBN: 978-3-030-36833-3
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z.. Dalibor Janiš - Radim Vrla a kol.: Hrady Zlínského kraje, Lukov 2018. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020.
  Detail publikace
Chroustovský, L., Nováková, E., Trnka, R., Karel, V., Míchalová, E., Bergerová, A., Rohanová, V. Den pravěkých technologií v areálu archeoskanzenu v ZOO/BZ města Plzně (07/2020). Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 25.07.2020 - 25.07.2020.
  Detail publikace
Chroustovský, L., Nováková, E., Ježek, J., Míchalová, E., Trnka, R. Den pravěkých technologií v areálu archeoskanzenu v ZOO/BZ města Plzně (08/2020). Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 15.08.2020 - 15.08.2020.
  Detail publikace
MUDROCHOVÁ, R. ., KOLÁŘÍKOVÁ, D. ., HOROVÁ, H. ., PODHORNÁ-POLICKÁ, A. ., COURBON, B. ., DUFFLEY, P. ., LEMIRE, A. ., JOLICOEUR, L. ., PUCHOVSKÁ, Z. ., FIÉVET, A. ., KOVÁCS, M. . Diversité et variations de la langue française au XXIe si?cle. Plzeň, 2020., ISBN: 978-80-7211-588-4,
  Detail publikace
Chroustovský, L., Nováková, E., Ježek, J., Trnka, R., Karel, V., Schellong, P., Sochorová, M. Dny pravěkých technologií v areálu archeoskanzenu v ZOO/BZ města Plzně (09/2020). Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 19.09.2020 - 20.09.2020.
  Detail publikace
POLÁK, M. . Dual framework for phenomenal qualities and general neural correlate of consciousness. Otto-von-Guericke Universitat, Magdeburg, 2020.
  Detail publikace
HOMMEROVÁ, D. ., TLUČHOŘ, J. ., ŠLEHOFEROVÁ, T. ., HIRT, T. ., KRECHOVSKÁ, M. ., HEJDUKOVÁ, P. ., BRUNCLÍKOVÁ, K. ., HYÁNEK, V. ., BABUŠKA, M. ., HLADKÁ, M. ., KOPECKÁ, M. . Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby. 2020.
  Detail publikace
KOPECKÁ, M. ., KOPECKÝ, P. ., BRUNCLÍKOVÁ, K. ., KONEČNÝ, P. ., HYÁNEK, V. ., HLADKÁ, M. ., TLUČHOŘ, J. ., ŠLEHOFEROVÁ, T. ., HIRT, T. ., KRECHOVSKÁ, M. ., HEJDUKOVÁ, P. ., HOMMEROVÁ, D. . Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby. 2020.
  Detail publikace
ŠLEHOFEROVÁ, T. . Flexibilní formy výuky jako nedílná součást současného masového VŠ vzdělávání. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J.. Frank Wenig. Novinář, spisovatel, spolupracovník Josefa Skupy. 1. vyd. Praha : Malvern, 2020, 568 s. ISBN: 978-80-7530-222-9
  Detail publikace
CHARVÁTOVÁ, K. . GREENBLATT, Stephen. Tyrant: Shakespeare On Power. New York : Random House, 2018, 212 pp. ISBN 147-35-5224-9.. Kultúrne dejiny, 2020, roč. 1, č. 1, s. 131-134. ISSN: 1338-2209
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. ., JEDLIČKA, P. . Gene technologies as a moral dilemma for scientists. On-line, 2020.
  Detail publikace
FIŠEROVÁ, N. . Goodman?s Conception of Rightness in the Context of Philosophy of Science. Utrecht, Nizozemí, 2020.
  Detail publikace
ŠÁLKOVÁ, T. ., BUDILOVÁ, K. ., KOVÁRNÍK, J. ., KONÍK, P. ., PAVELKA, J. ., CHVOJKA, O. ., KUNA, M. ., MENŠÍK, P. . Grinding Stones as a Universal Kitchen Boardsof the Late Bronze Age. Virtual, 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Hrad Litice. Areál bývalého litického hradu přitahuje lidi dodnes. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Hrad Lopata. Těžká děla, palné zbraně a prakoviště, takto byl obléhán hrad Lopata. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Hrad Vlčtejn. Na zřícenině hradu Vlčtejna objevíte pozůstatky středověkého záchodu i lavice. 2020.
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, J.., ŠTRPKOVÁ, K.., JAKUBÍČEK, D.., HUDECOVÁ, G.., PAVLÍČKOVÁ, A.., MUSILOVÁ, K.., FRANTA, D.., SCHNEIDEROVÁ, E.., MICHÁLKOVÁ, N.., TELENSKÁ, A.. Hravá čítanka 6. 1. vyd. Praha : Taktik International, s.r.o., 2020, 236 s. ISBN: 978-80-7563-256-2
  Detail publikace
DIRGA, L.. Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 184 s. ISBN: 978-80-261-0848-1
  Detail publikace
FERENC, J. . Interfacing the City - Media Theory Approach to Cognitive Mapping of the Smart City through Urban Interfaces. Copenhagen, 2020.
  Detail publikace
TARANT, Z. Is Brown the New Green? The Environmental Discourse of the Czech Far-Right. In The Far Right and the Environment ? Politics, Discourse and Communication. New York : Routledge, 2020, s. 201-215. ISBN: 978-1-138-47789-6
  Detail publikace
PAPANIKOLAOU, E. Jeremy Black. The English Press: A History. H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences, 2020, roč. 2020, č. January, s. 1-3.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. . Josef Ladislav Jícha. Vítaný host v Plzeňském kraji, 2020, roč. 1, č. 1/2020, s. 10-11. ISSN: 1801-6561
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. . K otázce adaptace lexému "blog" v českém a francouzském jazyce. Cizí jazyky, 2020, roč. 64, č. 1, s. 15-24. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
VÁNĚ, J. . Kaplan mezi světy: kaplanství ve vězeňství. České Budějovice, 2020.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. . Katovice. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště. Archeologický výzkum v letech 2016-2019. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
MENŠÍK, P.., ČAPEK, L.., HLOŽEK, J.., STARKOVÁ, L.., KOČÁR, P.., KOČÁROVÁ, R.., SŮVOVÁ, Z.., GERSDORFOVÁ, Z.., KRÁL, V.., MAJER, A.., ŠÍDA, P.. Kněží hora u Katovic. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 307 s. ISBN: 978-80-261-0855-9
  Detail publikace
HLOŽEK, J.. Kolekce skleněných kroužků z hradu Věžka okr. Plzeň sever. In Krajinou archeologie, krajinou skla. Praha - Most : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., 2020, s. 283-293. ISBN: 978-80-7581-024-3
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Komentovaná prohlídka areálu hradu Lopata a přilehlého komplexu obléhacích prací 1. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Komentovaná prohlídka areálu hradu Lopata a přilehlého komplexu obléhacích prací 2. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Komentovaná prohlídka areálu hradu Lopata a přilehlého komplexu obléhacích prací 3. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. ., MENŠÍK, P. . Komentovaná prohlídka areálu hradu v Plzni Liticích pro veřejnost 1. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Komentovaná prohlídka areálu hradu v Plzni Liticích pro veřejnost 2. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. . Komentovaná prohlídka areálu hradu v Plzni Liticích pro veřejnost 3. 2020.
  Detail publikace
Fleischmannová, Š., Kastnerová, M., Papanikolaou, E., Špiclová, Z., Charvátová, K. Komunikace a vědění IV.. KFI FF ZČU v Plzni, 01.10.2020 - 01.10.2020.
  Detail publikace
CHARVÁTOVÁ, K. . Konferenční příspěvek ?Popularizace vědy prostřednictvím ?Filozofování s dětmi?. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
PREUSZ, M. ., VAŘEKA, P. . Krajinou teroru a utrpení. Podoba uranového dolu a táborů v Eliášově údolí na Jáchymovsku. Praha, 2020.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. . Lékařství a botanika u habsburského dvora ve Vídni: nová erudice pro Philipa Sidneyho?. Katedra filozofie FF ZČU v Plzni, Sedláčkova 19, Plzeň, RJ-209, 2020.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., VEIDEN, P. . Masaryk, Weber, and the Czech situation from the Norwegian perspective. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2020, roč. 12, č. 1, s. 83-85. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
VÁNĚ, J. . Max Weber - pocta. Praha, 2020.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. . Medicine, flora and fauna: How treatises by leading scholars in Central Europe inspired Sidney?s interest in the natural sciences. 2020.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. . Medicine, flora and fauna: how leading scholars in Central Europe inspired Sidney?s interest in the natural sciences. online (MS Teams), 2020.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. . Merit versus Necessity: Housing First and its Forms in Practice. European Journal of Homelessness, 2020, roč. 14, č. 1, s. 55-78. ISSN: 2030-2762
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N. . Mezinárodní Road Movie festival - Na cestě se ZČU. Depo 2015 - online, 2020.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z.. Michal Doskočil - Tomáš Durdík - Viktor Sušický: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy, Praha 2019. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. . Michal Slavata, Baron of Chlum and Koschumberg, the only man known to have angered Languet?. 2020.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z.. Miroslav Dejmal - Libor Jan - Rudolf Procházka (edd.): Na hradech a tvrzích, Praha 2019. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020.
  Detail publikace
Paitlová, J., Martinovský, V. Na cestě se studenty a akademiky ZČU. On-line, 14.10.2020 - 14.10.2020.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., DIRGA, L. . Náboženské svobody v českých věznicích. on-line (via Zoom), 2020.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. ., JEDLIČKA, P. . Objektivní poznání v kontextu naturalizace filosofie. PHILOSOPHICA CRITICA, 2020, roč. 6, č. 1, s. 37-51. ISSN: 1339-8970
  Detail publikace
NAXERA, V. ., KRČÁL, P. . Oslavy výročí Slovenského národního povstání jako platforma pro vytváření obrazů nepřátel Slovenska. Mezinárodní vztahy, 2020, roč. 55, č. 1, s. 5-20. ISSN: 0323-1844
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L.., CHROUSTOVSKÁ, D.., JEŽEK, J.., KAREL, V.., NOVÁKOVÁ, E.., TRNKA, R.. Oživená (pre)historie v roce 2019. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 2020.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z. . Papírna Piette - záchrana a(nebo) likvidace?. Plasy, 2020.
  Detail publikace
DIRGA, L. Penitenciární sociologie: ?Paní Columbová? české penitenciární praxe. Brno, 2020.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z. ., KASTL, P. . Pohřebiště z doby bronzové. Chudenice, 2020.
  Detail publikace
TANIL, G. ., JUREK, P. . Policies on renewable energy at the European and national level of governance: Assessing policy adaptation in the Czech Republic. Energy Reports, 2020, roč. 6, č. S1, s. 548-553. ISSN: 2352-4847
  Detail publikace
FERENC, J. . Postfenomenologie Dona Ihdeho jako kritika ?metafyziky? techniky a materiality u Martina Heideggera. Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeské univerzity, 2020.
  Detail publikace
FERENC, J. . Postfenomenologie Dona Ihdeho jako kritika ?metafyziky? techniky a materiality u Martina Heideggera. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republikace, 2020.
  Detail publikace
POLÁK, M. . Postfenomenologie,4E a neurocentrismus. Západočeská univerzita v Plzni, 2020.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M.. Precolonial urbanisms. In Oxford Bibliographies in Urban Studies. New York, USA : Oxford University Press, 2020, s. nestránkováno. ISBN: 978-0-19-092248-1
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., KALVAS, F. . Připravenost studujících ZČU na požadavky Průmyslu 4.0. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VAŘEKA, P.., BERÁNEK, M.., CHAJBULLIN KOŠTIAL, J.C.h.., LISÁ, L.., VAŘEKOVÁ, Z.., STRAKOVÁ, K.., VASYLENKO, S.., VATANSEVER, A.., SULTANOV, E.., SMADIAROV, S.., MYRZABEKOV, E.. REPORT ON THE SURVEY AND DOCUMENTATION OF THE MEDIEVAL BATH-HOUSE (HAMMAM) REMAINS AT THE EASTERN FOOT OF THE SULAIMAN-TOO SACRED MOUNTAIN IN OSH (OSH DISTRICT, SOUTHERN KYRGYZSTAN). Institute of History and Cultural Heritage, National Academy of Sciences of the Republic of Kyrgyzstan, 2020.
  Detail publikace
JEDLIČKA, P. ., PAITLOVÁ, J. ., MALŮŠ, M. . REST: A New Method For X-phi Research?. On-line, 2020.
  Detail publikace
SLAVÍK, J.., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L.., SOUKUPOVÁ, P.., BENEŠOVÁ, D.., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z.., LUKAVSKÝ, J.., KUBERSKÁ, M.., STACKE, V.., VEJVODOVÁ, J.., VÝCHODSKÁ, H.. Reflexe a hodnocení kvality výuky I.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 217 s. ISBN: 978-80-261-0920-4
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M.. Review for Sustainability. Basel : MDPI, 2020.
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N. ., ŠEVČÍK, M. . Schizofrenie a pandemie: posouvání hranic v díle Gillese Deleuze a Felixe Guattariho. Olomouc, Česká republika, 2020.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. . Sensory Synaesthesia: Combined Analyses Based on Space Syntax in African Urban Contexts. African Archaeological Review, 2020, roč. 37, č. 1, s. 125-141. ISSN: 0263-0338
  Detail publikace
PAPANIKOLAOU, E. . Sextus Empiricus : how we practice philosophy. Athens, Greece, 2020.
  Detail publikace
GOJDA, M. Smysl a etyka archeologie ve 21. století. Vesmír, 2020, roč. 99, č. leden, s. 48-50. ISSN: 0042-4544
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. ., FLEISCHMANNOVÁ, Š. . Specifika raně novověkého středoevropského intelektuálního prostoru jako inspirace anglického poetického projektu: případ Philipa Sidneyho. 2020.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. . Spejbl. Stoletý stařík stále (skoro) stejný. Vítaný host v Plzeňském kraji, 2020, roč. 1, č. 1/2020, s. 14-15. ISSN: 1801-6561
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. . Spellweaving. Ancient Music from the Highlands of Scotland. Opus musicum, 2020, roč. 52, č. 4, s. 83-85. ISSN: 0862-8505
  Detail publikace
PONÍŽILOVÁ, M. Stability and Legitimacy in the Middle East and Central Asia: Authoritarianism, Religion, and Legacies. San Juan, Portoriko, 2020.
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. ., ŠTÍPKOVÁ, M. . THE PERINATAL LOSS CARE EDUCATIONAL PROGRAMME AND ITS EVALUATION. Slovenian Journal of Public Health, 2020, roč. 59, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0351-0026
  Detail publikace
TARANT, Z. . The Central Role of Esotericism in Antisemitism ? A Case Study of Czech Republic and Slovakia. Berlín, 2020.
  Detail publikace
SCHUSTER, R. . The Vienna Circle in Czechoslovakia. Heidelberg, 2020., ISBN: 978-3-030-36382-6,
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., DIRGA, L. . The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism. Archiwum Kryminologii, 2020, roč. 42, č. 1, s. 253-269. ISSN: 0066-6890
  Detail publikace
SKŘIVAN, A. ., SKŘIVAN, A. . Trade Gateway to the Habsburg Monarchy. On Trieste?s Status, Development and Importance to the mid-19th Century. West Bohemian Historical Review, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-23. ISSN: 1804-5480
  Detail publikace
VIS, B. . Transitions and Transformations: Evidential Relations between Archaeology and Urban Morphology. U+D urbanform and design, 2020, roč. 13/2020, č. 13/2020, s. 126-129. ISSN: 2612-3754
  Detail publikace
POLÁK, M. ., HVORECKÝ, J. ., MARVAN, T. . Unconscious Phenomenality in the Componential View of Mental States. Olomouc, 2020.
  Detail publikace
POLÁK, M. ., HVORECKÝ, J. ., MARVAN, T. . Unconscious phenomenality in the componential view of mental states. Utrecht, 2020.
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Kastnerová, M. Univerzita jako příležitost? k poznání ?Bezedného oceánu ženské touhy? láska a klam v alžbětinské literární kultuře. Sedláčkova 19, Plzeň - SP 319, 10.03.2020 - 10.03.2020.
  Detail publikace
BAUMANOVÁ, M. . Urban kinaesthetic heritage and production of social sustainability. Journal of Archaeological Science: Reports, 2020, roč. 32, č. srpen 2020, s. nestránkováno, artno. 102445. ISSN: 2352-409X
  Detail publikace
HLOŽEK, J. V. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka na Křivoklátě. Hláska, 2020, roč. 31, č. 1, s. 13. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
KALVAS, F. ., VÁNĚ, J. . Vnímání technologií Průmyslu 4.0. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. ., JEDLIČKA, P. ., PETŘÍK, P. . Vědci a objektivita. On-line, 2020.
  Detail publikace
SCHUSTER, R. . Waismann's Method of Philosophy. Utrecht University, 2020.
  Detail publikace
PAPANIKOLAOU, E. . Walter Charleton?s Matter Theory: How Scientific Societies and Politics Influenced his Works. KFI FF ZČU v Plzni, 2020.
  Detail publikace
PAPANIKOLAOU, E. . Walter Charleton?s Theory of Matter: How Politics and Scientific Societies Influenced his Works. Athens Journal of History, 2020, roč. 6, č. 3, s. 287-297. ISSN: 2407-9677
  Detail publikace
ŘIDKÝ, J.., NETOLICKÝ, P.., KOVAČIKOVÁ, L.., PŮLPÁN, M.., KVĚTINA, P.. What happened at the settlement? The testimony of sherds, animal remains, grinding tools and daub. In MAGICAL, MUNDANE OR MARGINAL? Deposition practices in the Early Neolithic Linearbandkeramik culture. Leiden : Sidestone Press, 2020, s. 205-225. ISBN: 978-90-8890-862-0
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., ŠTÍPKOVÁ, M. ., KALVAS, F. . Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
VÁNĚ, J.., ŠTÍPKOVÁ, M.., KALVAS, F.. Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020 (2.část). Plzeň, statutární město, 2020.
  Detail publikace
CHARVÁTOVÁ, K. . Zpráva ?Studentská minikonference Komunikace a tvořivost. Kuděj, 2020, roč. 2, č. 2, s. 130-131. ISSN: 1211-8109
  Detail publikace
FERENC, J. . Závěrečná zpráva výzkumného pobytu v zahraničí na Univerzitě Komenského v Bratislavě v rámci grantu SGS-2020-03. 2020.
  Detail publikace
KOLÁŘÍKOVÁ, D. . ? propos des formations néologiques construites sur la base d?un nom propre. Lingua viva, 2020, roč. 16, č. 30, s. 36-47. ISSN: 1801-1489
  Detail publikace
TARANT, Z. . Česko-izraelská setkávání. Stará synagoga v Plzni, 2020.
  Detail publikace
TARANT, Z.. Československý churban - Mnichovská dohoda a druhá československá republika optikou sionistického jišuvu v Palestině (1938?1939). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 285 s. ISBN: 978-80-261-0935-8
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, J.., TELENSKÁ, A.., MUSILOVÁ, K.., HUDECOVÁ, G.., BÁCHOROVÁ, A.., SCHNEIDEROVÁ, E.., MALÍKOVÁ, H.. Český jazyk v pohodě 6. 1. vyd. Praha : Taktik International, s.r.o., 2020, 80 s. ISBN: 978-80-7563-245-6
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, J.., TELENSKÁ, A.., MUSILOVÁ, K.., HUDECOVÁ, G.., BÁCHOROVÁ, A.. Český jazyk v pohodě 7. 1. vyd. Praha : Taktik International, s.r.o., 2020, 84 s. ISBN: 978-80-7563-246-3
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Schuster, R. Člověk a robot - Dny vědy a techniky 2020. nám. Republiky, Plzeň, 11.09.2020 - 12.09.2020.
  Detail publikace
Krištuf, P., Čapek, L., Chroustovský, L., Starková, L., Černá, L., Fišer, J., Kašparová, H., Nožinová, S. Živá archeologie. Plzeň, 11.09.2020 - 12.09.2020.
  Detail publikace
MIŠTEROVÁ, I. . ?What is Past is Prologue?: Shakespeare between Texts, Cultures and Conventions. Filozofická fakulta MUNI Brno, 2020.
  Detail publikace
NAXERA, V. ., KRČÁL, P. . ?Ostrovy deviace? v populistické rétorice Miloše Zemana. Sociológia, 2020, roč. 52, č. 1, s. 82-99. ISSN: 0049-1225
  Detail publikace

Patička