Přejít k obsahu

Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 22
VÁNĚ, J. Analýza dopravní dostupnosti ZČU jako možný faktor (ne)úspěšnosti studujících. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Badatelský pobyt v Jagellonské knihovně a archivu, Krakov, Polsko (Jageiellonian Library, Oddzia Rekopisów a Staré Druki). 2020.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. China's strategy vis-a-vis Taiwan's diplomatic friends: Is Beijing using dollar diplomacy?. Journal of Comparative Politics, 2020, roč. 13, č. 1, s. 76-101. ISSN: 1338-1385
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. ., JEDLIČKA, P. . Gene technologies as a moral dilemma for scientists. On-line, 2020.
  Detail publikace
TARANT, Z. Is Brown the New Green? The Environmental Discourse of the Czech Far-Right. In The Far Right and the Environment ? Politics, Discourse and Communication. New York : Routledge, 2020, s. 201-215. ISBN: 978-1-138-47789-6
  Detail publikace
PAPANIKOLAOU, E. Jeremy Black. The English Press: A History. H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences, 2020, roč. 2020, č. January, s. 1-3.
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. . Josef Ladislav Jícha. Vítaný host v Plzeňském kraji, 2020, roč. 1, č. 1/2020, s. 10-11. ISSN: 1801-6561
  Detail publikace
MENŠÍK, P. . Katovice. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště. Archeologický výzkum v letech 2016-2019. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L.., CHROUSTOVSKÁ, D.., JEŽEK, J.., KAREL, V.., NOVÁKOVÁ, E.., TRNKA, R.. Oživená (pre)historie v roce 2019. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 2020.
  Detail publikace
DIRGA, L. Penitenciární sociologie: ?Paní Columbová? české penitenciární praxe. Brno, 2020.
  Detail publikace
TANIL, G. ., JUREK, P. . Policies on renewable energy at the European and national level of governance: Assessing policy adaptation in the Czech Republic. Energy Reports, 2020, roč. 6, č. S1, s. 548-553. ISSN: 2352-4847
  Detail publikace
JEDLIČKA, P. ., PAITLOVÁ, J. ., MALŮŠ, M. . REST: A New Method For X-phi Research?. On-line, 2020.
  Detail publikace
GOJDA, M. Smysl a etyka archeologie ve 21. století. Vesmír, 2020, roč. 99, č. leden, s. 48-50. ISSN: 0042-4544
  Detail publikace
BÍLKOVÁ, J. . Spejbl. Stoletý stařík stále (skoro) stejný. Vítaný host v Plzeňském kraji, 2020, roč. 1, č. 1/2020, s. 14-15. ISSN: 1801-6561
  Detail publikace
PONÍŽILOVÁ, M. Stability and Legitimacy in the Middle East and Central Asia: Authoritarianism, Religion, and Legacies. San Juan, Portoriko, 2020.
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. ., ŠTÍPKOVÁ, M. . THE PERINATAL LOSS CARE EDUCATIONAL PROGRAMME AND ITS EVALUATION. Slovenian Journal of Public Health, 2020, roč. 59, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0351-0026
  Detail publikace
SCHUSTER, R. . The Vienna Circle in Czechoslovakia. Heidelberg, 2020., ISBN: 978-3-030-36382-6,
  Detail publikace
HLOŽEK, J. V. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka na Křivoklátě. Hláska, 2020, roč. 31, č. 1, s. 13. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., ŠTÍPKOVÁ, M. ., KALVAS, F. . Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
TARANT, Z. . Česko-izraelská setkávání. Stará synagoga v Plzni, 2020.
  Detail publikace
MIŠTEROVÁ, I. . ?What is Past is Prologue?: Shakespeare between Texts, Cultures and Conventions. Filozofická fakulta MUNI Brno, 2020.
  Detail publikace
NAXERA, V. ., KRČÁL, P. . ?Ostrovy deviace? v populistické rétorice Miloše Zemana. Sociológia, 2020, roč. 52, č. 1, s. 82-99. ISSN: 0049-1225
  Detail publikace

Patička