Přejít k obsahu

Obecné informace

Úplné znění studijního a zkušebního řádu
Rozhodnutí děkana č. 2D/2017 o zápisech studentů na akademický rok 2017/2018
Harmonogram akademického roku 2017/2018
Poplatky za studium v akademickém roce 2017/2018
Jak se připravit na zápis do 1. rocniku
Přihlašování studentů na zkoušky
Na co by neměl student zapomínat
Informace o zásadách studia na FF ZČU určené pro studenty prvních ročníků
Informační a poradenské centrum ZČU

Informace o předzápisu

naleznete ZDE.

 

Seznam budov

Seznam budov naleznete ZDE.

 

Studijní plány

Studijní plány naleznete ZDE.

 

Průkaz studenta = JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Musíte si proto podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz  (zde naleznete  návod na vyplnění této žádosti). Aby Vám mohla být JIS karta vydána do zahájení výuky,  podejte žádost do konce srpna 2017.

 

Koleje

Pokud chcete požádat o přidělení ubytovacího místa v koleji, můžete tak učinit, nejdéle do 24. července 2017. Informace naleznete na internetových stránkách Správy kolejí a menz ZČU. Přihlásíte se na odkazu  www.skm.zcu.cz  pro studenty prvních ročníků nebo na adrese https://iskam-web.zcu.cz/login pomocí příjmení a rodného čísla

Patička