Přejít k obsahu

Humanistika

Charakteristika oboru

Studium připravuje odborníka humanitního zaměření s teoretickými znalostmi interdisciplinární povahy, s rozvinutým tvořivým myšlením nezbytným ve všech sférách lidské činnosti. Individuální výběr skupiny volitelných předmětů (věda a náboženství, politologie a veřejná správa, sociologie, antropologie, dějiny filozofie, estetika, knihovnictví a informační služby) umožňuje studentům získat hlubší znalosti ve zvolené humanitní disciplíně.

 

Profil a uplatnění absolventa

Interdisciplinární povaha získaného vzdělání vytváří předpoklady pro širokou sféru uplatnění absolventů - v podnikové a sociální sféře, veřejné správě, kulturních a charitativních institucích, knihovnictví, obchodě a službách. Absolventi také mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména oborů Teorie a filozofie komunikace a Evropská kulturní studia.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky prověřující všeobecný kulturní přehled a studijní předpoklady. Zejména ověřuje schopnost práce s česky psaným odborným textem – porozumění textu, jeho rozbor a výklad, včetně ověření znalosti českého jazyka.

 

 

 

 

Patička