Přejít k obsahu

Blízkovýchodní studia

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na komplexní studium kultury, dějin, ekonomiky a společnosti Blízkého východu a usiluje o interdisciplinární pojetí problematiky Blízkého východu, které bude integrovat poznatky a přístupy sociální a kulturní antropologie, historie, filologie, sociologie a politologie. Klade si za cíl seznámit studenty nejen se specifickou problematikou Blízkého východu, nýbrž i zdůraznit oboustranné kontakty mezi Blízkým východem a ostatními regiony, především s euro-americkým okruhem. Velký důraz je kladen rovněž na jazykovou stránku výuky (kromě světových jazyků je nabízena řada jazyků Blízkého východu).

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi bakalářského studijního oboru Blízkovýchodní studia naleznou uplatnění především v organizacích, institucích a firmách, které navazují obchodní, kulturní, humanitární a vědecké kontakty s jednotlivými zeměmi Blízkého východu. Jedná se zejména o uplatnění na ministerstvech zahraničních věcí, obchodu, kultury a podobně, o práci na zastupitelských úřadech, v bezpečnostních složkách, v kulturních a humanitárních institucích, obchodních organizacích, průmyslových podnicích, vědeckých a vzdělávacích institucích, (Akademie věd, vysoké školy, muzea). Kromě toho mohou absolventi tohoto oboru uplatnit své znalosti problematiky Blízkého východu v mediální sféře. Uplatnění naleznou rovněž ve státních i nevládních organizacích, které se zaměřují na pomoc osobám pocházejícím z Blízkého východu, které se krátkodobě či dlouhodobě zdržují na území České republiky. Absolventi bakalářského studijního oboru Blízkovýchodní studia mohou rovněž pokračovat ve studiu navazujících studijních oborů, zejména oboru Blízkovýchodní studia.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení 

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje 75 otázek z kultury, historie a reálií Blízkého východu (od starověku po současnost) a všeobecného přehledu (filozofie, historie, literatura, výtvarné umění aj.). Vzhledem k charakteru studijního oboru je součástí přijímací zkoušky rovněž písemný test, který obsahuje 15 otázek ověřujících základní znalosti anglického jazyka. Předběžné znalosti blízkovýchodních jazyků nejsou požadovány.

 

 

 


Patička