Přejít k obsahu

Obecné dějiny

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Obecné dějiny je zaměřen na výuku světových dějin od pravěku do současnosti. Studenti si osvojí nejen elementární znalosti z dějin lidstva, ale rovněž porozumí základním historickým procesům, které formovaly dějiny a lidskou společnost. Díky teoretické a metodologické průpravě dosáhnou schopnosti porozumět a samostatně interpretovat historické fenomény a přispět k rozšíření historického poznání prostřednictvím samostatného výzkumu a psaní odborného textu. Cílem studia je vybavit absolventy potřebnými znalostmi a dovednostmi, které odpovídají bakalářskému stupni studia a jež jsou nezbytné pro samostatnou odbornou práci v rámci historických věd.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi budou moci působit v institucích zaměřených na historický výzkum a uchovávání historického odkazu minulosti, v muzeích, archivech, médiích, kulturních institucích, orgánech samosprávy a dalších státních i nevládních organizacích. Získané znalosti a dovednosti umožňují absolventům široké uplatnění ve škále kulturních institucí (knihovny, muzea, galerie atd.), v nichž může vykonávat kvalifikované odborné činnosti vyžadující speciální znalosti a dovednosti historického či příbuzného zaměření, jako je např. katalogizace, klasifikace, heuristická činnost, odborná průvodcovská služba atd. Absolventi budou připraveni pokračovat v navazujícím magisterském studiu historického nebo příbuzného zaměření na Západočeské univerzitě v Plzni nebo jiné vysoké škole v Česká republice nebo zahraničí.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek ze světových a českých dějin, filozofie, dějin umění a všeobecného politického a kulturně historického přehledu.

 

Patička